Jdi na obsah Jdi na menu

ALTER-ÁN Stříbrná Stezka Člověka

 ...a také Brána Prastaré Moudrosti. 

 Nese energie, které mají re-aktivační charakter. Stimulují ty původní archetypy struktur Reality Zdroje, které jsme generacemi inkarnací postupně poztráceli, ze kterých nám v DNA zůstaly jen zlomky. My máme přístup k původním Zdrojovým kódům našeho Původu, ale většinou nám chybí párový prvek k uvedení těch matric zpět do původního účelu. Tím párovým prvkem je rovnováha jin-jangového základu naší fyzikální energetiky - optimální rozprostření našeho aurického EM pole do vrstev Oktávy dimenzí Živosti, kterými jsme v mnohočetnosti Elementů Života prošli, ve kterých jsme zanechali nějakou stopu svého působení = paměťový segment v Knihovně Lidského Rodu, zápis v Knize Života. Všichni se nacházíme v nějaké fázi kooperace s globálním pohybem Kolektivního Vědomí - s Transformačním procesem v rámci výměny Modelů Existence. V tomto přechodném období, kdy na tok Časové Vlny působí paralelně oba Evoluční Modely (starý Evolučně-Spasitelský Model Hierarchie Moci a nový Transformačně-Mistrovský Model Magistra), dochází k velkým změnám nejen v našich aurických polích, ale v Jednotném Informačním Poli obecně. 

 V předchozích popisech jsem se zmiňovala o rezonanci změn do dalších Světů v prostředí Galaxie, o "postupu" stavby forem jejich Systémů Podpory Života a naší roli v tom obrovském manévru Vesmírného Soukolí Dějů. Na aktuální aktivaci Portálu ALTER-ÁN se čekalo velmi dlouho. Nikdy Lidstvo nepostoupilo ve své Evoluční Cestě až do tohoto Bodu. Vždy nás na jeho Okraji stáhl gravitační vír tisíců Replik tohoto Originálu a my spadli do linie Vzestupu a do restartu "hry" zvané inkarnační cyklus Lidského Rodu. Byli jsme smeteni nějakou globální katastrofou a stavěli formu nového Modelu Magistra, který podporuje expanzi Člověka do Galaktického formátu Existence, od základů znovu. Buď na téže (zničené) planetě, nebo v úplně jiném Hvězdném systému. Kaskáda Živosti se však zničit nedá - jen se odsune finální krok a navýší počet opakování Životů jednotlivých bytostí v daných civilizacích, které proces Transformace táhnou kauzalitou Kontinua. 

 My, Lidé, v tom Procesu zapojení, podléháme mnoha fikcím, představám i bludům - nedá se tomu vyhnout, protože s kompletní Pamětí Rodu bychom v sobě nedokázali soustředit potenciál, potřebný k jednotlivým krokům pohybu toho Kolosu, kterým Evoluce bezpochyby je. Naším motorem je TOUHA - hledat a nacházet, skládat a objevovat, zažívat emoce Štěstí i Bolesti, které fibrilují na Okraji Fraktálu Času, který svojí Existencí komponujeme a posunujeme do potřebné časové souhry okolností. Zažíváním synchronicit a jejich energo-informačních anomálií - to jsou ty stimulace, které Evolucí hýbou. Jsou to Vlny Lásky a jejích 64 polarizovaných Kvalit, které nazýváme Dobro a Zlo, jsou to naše bezprostřední i dlouhodobé postřehy ze zažitých okolností Života. Tak zpracováváme tok kosmických energií, které nás zásobují podklady pro naplnění našich Životů v daných časových segmentech, které tvoří jeden lidský Život. 

 Neseme si povědomí o struktuře naší Duše - o reliéfu Ducha našeho Projektu, kterým je Galaktický ČLO-věk. Na jeho detailech pracujeme ve dne, v noci, ve fyzickém projevu i v paralelních a alternativních, jemných či éterických verzích projevu téže ID-entity našeho součtového bytostného JÁ. Jsme multi-dimenzionální v pravém slova smyslu = jedeme několik realit současně a na různých stupních vědomí je proplétáme do podoby Přítomného Okamžiku. Tam je Kotel Událostí a jejich Horizont - tam se formát Evoluce vaří do finální podoby. Pokud bychom nevcházeli do komplexity fyzického projevu a zůstávali ve virtualitě nefyzických animací variant svých úkolů, nic bychom do Světa Skutečností nezabudovali - stále by to bylo jen alternativním souborem možné podoby Reality Života. Pokud bychom se rodili s kompletní probuzenou Pamětí, ztratil by se účel, zasazený do fenoménu Života - tj. kouzlo (a v něm skrytá efektivita) narození, růstu a učení během dospívání i součtový manévr závěrečného přechodu - smrti. Dojít do fáze hmotné "nesmrtelnosti" je dílčím Cílem Projektu ČLO-věk. Pokud si budeme přát být rodiči a vychovávat děti, pak vždycky bude mnoho Bytostí, které budou mít pro takovou příležitost připravenou Legendu Duše pro vtělení do fyzického formátu Bytí. Pokud si budeme přát ukončit svoji aktuálně dominující verzi projekce (osobnost, skrze kterou se do Světa profilujeme), pak můžeme Smrtí projít do jiné verze sebe-sama. Pokud si budeme chtít užívat dobrodružství Tvůrce v Galaxii, vždy bude mnoho Světů s civilizacemi, které se nacházejí na podobném stupni vývoje, jako my nyní (před Transformací) a které nás přijmou s otevřenou náručí. Budeme moci opravit pokřivený Model Evolučně-Spasitelský, kterým nám parazitické entity nefyzického charakteru vládli po tisíce let. Protože ve Vesmíru nic nezaniká, jen se jinam a jinak ukládá - a náš starý Model Života bude sloužit jinde někomu dalšímu. Už se tady (na Zemi) diferencují skupiny, které jsou v jeho gravitační zóně zachycené a budou na této linii i nadále pracovat a ji rozvíjet. Ale i ti ostatní, co se soustředí na nový Model Existence, budou moci do starého Modelu vcházet a tam se nějak angažovat. Jsou to všechno otevřené Systémy Evoluce. Bude tedy možnost uvést ho v prostředí jiné civilizace do podoby, jak původně Hierarchie Bytostí měla probíhat - nenásilně, jako Hra Života a vnášení duchovního rozměru Bytí do vrstev jeho vyjádření - do Reality Skutečna. 

 Jsme Stavitelé Forem - pro někoho Bozi a Vyšší Bytosti Centrální Rasy - pro jiné, a nás samotné, prostě tvořivé Elementy v mnohosti vyjádření sebe-sama. Replikováním pokřiveného Modelu Existence skrz nespravedlnost a nesvobodu Hierarchického uplatňování Moci, jsme roztříštili svoji Celistvost do tisíců kousků - vždy si vybíráme jeden, který nejlépe vyhovuje rovnováze sil v prostředí, kde se projevujeme. Tak vznikají Kulty Osobností, aktivní Spasitelské syndromy a další nešvary pokřiveného Systému (ne)podpory Života v komplexnosti jeho možného vyjádření. Vždy je něco "zakázané", něco stojí výš a má "právo" šéfovat - někdy skutečně, jindy uměle vytvořeným souborem lží a klamů. Vždy se najde příčina, která skrz okruh zasvěcenců uděluje statut relevance ji aplikovat na široké "stádo" nevědomců. Vždy ti "výš" se nemusejí zodpovídat úplně - jen do té míry, kam jsou ochotni nevědomé masy vpustit a ukápnout jim trochu svojí fiktivní blahosklonnosti. V lepším případě - protože často to doprovází teror, jako následek despotického a destruktivního chování , co pramení z patologické nadřazenosti. 

 Nový Systém Podpory Života, který působí již z aktivního Modelu Magistra, je o autonomii a svébytnosti Svrchované Bytosti, kterou každý do jednoho jsme. Mnoho z nás udržovalo ve staré Hierarchii Spasitelských entit rovnováhu a soulad protikladných mocenských skupin. Nedařilo se to nikdy dokonale - na to byl komplex Podpory příliš zneužívaný těmi, co eskalovali emoce na maximum proto, že z nich těžili mentionovou esenci pro udržení své duchovní nadvlády nad vrstvami Světů v Galaxii. To se nyní mění - o tom je Transformační proces kompletní přestavby Kolektivního Vědomí - naší civilizace a jejích Paměťových polí - a rezonančním efektem i všech dalších ve spojitém formátu Galaktického Času.

 Portál ALTER-ÁN přináší odkaz Jádra Centrální Rasy - Alteranů a komplexu jejich Knih Života. Paměťové celky genofondu, které nyní potřebujeme jako podporu aktuálních fází Transformace. My Alterany známe - máme je v hloubce Kolektivního Vědomí pevně zakomponované jako součást národa, který je naším původním. Jako Ariané (Moudří Draci) a další skupiny Tvůrců Projektu ČLO-věk. V inspirovaných fantaziích mají alternativu v rase Antiků i Oriů - pojmy z příběhů seriálu Hvězdná brána SG-1. Stojí na reálném základu, který autoři odečetli z uvolněných segmentů Pamětí Galaxie a rozvinuli do možných verzí reality. 

 Podpora z Portálu ATER-ÁN nese originální informace, které si každý zpracujeme podle svého. Ve sdíleném prostředí je momentálně dost materiálu pro všechny - každý si najde přesně tu svoji parketu. To také uvolnilo vlnu energie pro zformování další repliky matrice starého systémového matrixu - ještě hodně lidí vyznává vnější autority nadřazených bytostí a jde cestou víry a ideologických paradigmat minulosti. Můžeme být svědky navýšení výskytu náboženských "vytržení", aktivací různých variant spasitelských božských principů do personifikací konkrétních jedinců a podobně. Shodou okolností reagoval na stimul této energo-informační portálové anomálie i Martin Vacek a sepsal celkem obsáhlý souhrn momentálních trendů na poli Pamětí a aplikace lidského potenciálu do vrstev vyjádření. Je to text nikoliv na procítění, ale na zapojení mozkových závitů a nalezení asociačních podobností ve vlastním úhlu vnímání reality na pozadí míry pochopení vazeb a souvislostí = multidimenzionální formát zpracování dat metodou Fuzzy-Logic. 

 Kompozice ALTER-ÁN Stříbrná Stezka Člověka obsahuje arianský volací klíč:

Viana Čin-Ta vyše
Dycha-mia Luga Sin-Če
MoGa Dia * Danta-Via

 Je to citace z Manuálu k Projektu ČLO-věk. Říká, že pokud Kolektivní Civilizace Lidských Bytostí "propadne" realitě svého Modelu Evoluce, dostaví se efekt "Stockholmského syndromu" - z principu základního konzervatizmu ve stereotypu běhu věcí nebude lehké překročit vlastní stín a zbavit se pout známého, byť nevyhovujícího a mnohdy pro Život přímo toxického formátu existence...je pro to potřeba kaskády nad-kritických počtů těch, kteří najdou odvahu a vykročí - v maličkostech, v každodenních konfrontacích s realitou, v myšlenkách, plánech, na prožitcích svých vysněných vizí. To jsou "překážky", kterými se (někteří) momentálně prokousáváme - ale měli bychom mít vždy na paměti, že vše projevené je závislé na Čase - na jeho zralosti pro tu-kterou fázi Transformace stávajících "konstant" v okolnostech Života obecně. 

 Doprovodná báseň je můj "vklad" do Projektu Kamenné Srdce, skrze který čerpám inspiraci pro svoje badatelské aktivity a jejich následnou publikaci:

Kde Stín překryl Sluncí Svit?
Kde Poklad Generací zůstal skryt?
Kam v duchu toulá se má Mysl?
Skládá Střípky, aby daly Smysl;
tam Stříbrná vede Stezka,
Stužka Vzpomínek, po nichž se stýská.
Kolébku Rodu Mého Ztracenou
nahradili Replikou. Lacinou, zlacenou...
V Granátech Českých Rubín Krve Zářící,
probouzí Originál Člověka tvořící;
Alter-Án, Svita z Dávných Časů,
Diadém Pravdy do Lidských Vlasů,
Závoj Ticha zvedá lehce,
uděluje Mouder Lekce.
Stříbrné Stružky tekoucích Znamení,
Reliéf Runy, tesaný v Kameni;
na Nebi, v Mracích, Příběh zapsaný,
Slunečním Paprskem duhově barvený

Popis je součástí MAPY CEST

Obrazová kompozice