Jdi na obsah Jdi na menu

Doplněk k úplňku

 …aneb co září zpoza silového pole 9/11…

 Všichni víme, co je 9/11 – jen naprostý informační analfabet, co poustevničí už dlouhá léta mimo společnost a dění na geopolitické scéně, neví. 

 Nechci ale psát o 11. září a o událostech z roku 2001. 

 9:11 je jinší numerika a egregor „teroristického útoku“ na „Dvojčata“ měl (mimo jiného) překrýt v systémové oblasti Kolektivního Vědomí právě původní rezonanci tohoto zdrojového kódu. Dnes proto zcela záměrně tato čísla (takto vcelku) vyvolávají negativní emoce = obsahují bolest těch, co někoho ztratili, zlost a vztek těch, co se cítí nezmocní vůči zvůli fanatiků a jejich ideologiím, hořkost a zklamání těch, co tuší zradu mocných a nevěří velikosti jejich arogance, kterou manipulují davy, kterým Život Člověka nic neříká, nic pro ně neznamená, atd. Jde o zamotané klubko zla, strachu, utrpení a zkázy. 

 Přesto však – od roku 2002 – dochází ke zvláštnímu úkazu – lidem se denně nepřehlédnutelně a očividně pravidelně připomíná časová souřadnice 9:11 na hodinách, hodinkách a jinde, kde se čas zobrazuje  – a to i ve variantě 21:11... Mnozí to nechtějí, zahánějí a ignorují – jsou z toho rozladění, protože myslí, že jsou nějak propojení do pole negativních energií - nechápou proč a nevědí, co s tím dělat. Jenže ono nejde o rezonanční efekt té katastrofy – i když její otisky v EM poli Vědomí Planety (noosférických vrstvách) naše pocity a smysly pletou a vedou k právě takovým nepříjemným pocitům....bylo primárním účelem té události, aby přesně takový efekt už nadále, po mnoho let, vyvolávala.

 911 a 2111 souvisí se zahájením procesu Transformace do intencí Galaktického Člověka – manévr, který (i skrz 11. září 2001) následně v roce 2002 získal dostatečný energetický impuls z prostředí Kolektivního Vědomí – aby se mohl spustit. 9 je „přesah“ a 11 (1+1=3) je dynamická rovnice evoluční expanze. 21 je „oko“ – párový orgán velké důležitosti v oblasti čidel lidských smyslů, součtem rovněž 3 (třetí oko) a v dualitě prvků Reality pak symetrie 21 – 12 (12 – 21), kterou známe jako „dva v jednom“ nebo v rovině dynamické rovnováhy pak 2:1 = trojčlenka tvořivosti. V průběhu let jsem tento kód mnohokrát rozebírala – má více poloh a významových směrů (souvisí s Časovou Vlnou Nula, Mayským kalendářem, čínským Iťingem i s výkladovými vzorci Tarotu) – jak v oblasti materiálního světa, tak v duchovní rovině skrytých vazeb na hlubinné archetypální vzorce, které tvarují mentalitu a projev každého z nás - nesou nás v jemném předivu Duše a jejích profilací v průběhu mnoha inkarnací. 

 Podobný zákrytný osud stihl i další zdrojové kódy, co mají potenciál evolučních posunů – např. 4.červenec (4+7 = 11 = čísla „nezávislosti“, co se stala Dnem Nezávislosti...atd). 

 Tyto okolnosti nyní pomalu vyplouvají na povrch – do zóny, kde se stávají přístupné analýzám a kde už existuje prostředí připravených lidí, co zakryté zdrojové kódy dokážou odhalit a zpracovat podle původního schématu Projektu Člověk. Měsíc září je periodicky velmi silné nosné médium pro přeskupení energo-informačních polí, která Elity Moci a provideři evolučního Modelu Hierarchie umně (v průběhu tisíciletí) vložili do našeho Kolektivního Vědomí – s jediným záměrem = nedopustit, aby se transformace Člověka spustila, aby staré pořádky přetrvaly (jako jejich bleděmodrá inovace, co známe jako Nový Světový Pořádek). Mnozí duchovně otevření  lidé pro tyto zákrytné manipulace a nastolení oprášeného spasitelského modelu lidské existence aktivně pracují – netušíc, oblouzeni a přelstěni líbivou fasádou mnoha tváří New Age a jejími mutacemi v ideologické oblasti filozofických směrů ve společnosti. Ocitli jsme se v období, kdy nic není takové, jak to vypadá – všechno je naruby a obráceně, mnoho zdánlivě „pozitivního“ stojí na prohnilých kořenech zla a naopak, mnoho notoricky zavrhovaného a opovrhovaného má čirý základ pravdy o našem původu a určení. 

 Všechny tyto okolnosti souvisejí také s Duchem Národa – s jeho obnovenou Celistvostí – se sounáležitostí Bytostí, které tvoří osnovu Kolektivního Bytí – s renesancí Člověka, který musel vyrůstat na katastrofách a jejich dopadu na jeho víru v Život, v jeho potenciál a možnosti, co jsme ještě nedokázali, či neměli tu příležitost, využít.

 To jsou témata, kterým se momentálně věnuji – jde o Projekt Kamenné Srdce. Jako ilustraci přikládám detail rozpracované kresby schématu, které souvisí s „šifrou“ Duše Národa – bez ohledu na to, jestli se dnes nazývá český, slovenský, ruský, německý nebo italský.... Prostě toho Národa, kterému patří naše Srdce, se kterým souzníme jako s Vlastí a původním Domovem.

 P.S. Název článku „Doplněk k úplňku“ je také „šifra“ – jde o datum 14.9., které tvoří poloviční počet dnů data 28. září, kdy tradičně vrcholí energetická podpora Národa = toho, co jednotlivce přesahuje v mnoho-dimenzionálním rozměru cítění a chápání skrytých souvislostí nejen tohoto aktuálně probíhajícího Života. Je to období, kdy ledasco pochopíme, zařadíme a osvětlíme – pokud budeme nakloněni změnám a otevření Novostem.

 kod-naroda.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice