Jdi na obsah Jdi na menu

Duše Skal

 "....Milujeme krystaly, minerály a kameny - cítíme jejich vnitřní Duši, jejich Energii a Poselství. Tíhneme k těm, které tzv. ladí z našim vyšším aspektem Duše a signaturou Rodu či data narození. Bytostně jsme Elementy, které je tvoří - spojuje nás víc, nežli bychom tušili. Každý jsme s nějakou takovou Duší spříznění - ta sounáležitost nás opravňuje k tvrzení, že jsme bytostně spjatí s nějakým konkrétním prvkem, nerostem, ale také skupinou rostlin, živočichů a přírodních živlů, které se nám neukazují jen v té "bouřlivé" tvářnosti - ale rovněž jako živlové bytůstky = víly, skřítci...atd. Člověk, který cítí Celistvost, která znamená aktivaci galaktického formátu vyjádření, ví - nebo hluboce tuší - že je nejen do Člověka, ale také mnoha dalšími způsoby vyjádřen do dimenzí Živosti. Jsou to naše paralelní a alternativní existence - aspekty naší Jedinečné Svrchovanosti ve smyslu ID-entity Zdroje. Každý máme v okruhu dané dimenzionální vrstvy svoje prioritní vazby. Je to okruh prvků, minerálů (hornin), rostlin a živočichů - všemi těmito oblastmi jsme bytostně, jako součtová Duše, prošli a máme na to vzpomínky. Proto někdo tíhne ke kočkám, či psům, má rád opál nebo tygří oko, ladí s kobaltovou barvou a neštítí se pavouků, miluje růže nebo orchideje a nejí rajčata nebo fazole...atd...každý máme své..."

 Citace je z textu SKAL-KA

 V posledních dnech jsme na facebookovém profilu webu Pandora hodně probírali témata, která souvisejí s propojováním Ducha se Hmotou, Člověka s jeho Celistvostí, propojením Života v inkarnaci na Zemi se spektrem dalších projekcí sebe-sama - v duchovním smyslu, napojováním materiálního obrazu Světa na širší rozhled v poli Existence...metodikou práce s informacemi a aplikacemi "produktů" té práce nejen do běžného chodu Života, ale i pro potřeby růstu ve spirituálním rozměru Osobnosti. 

 S tím souvisí prohlubující se schopnost empatie. Empatie se sice obecně spojuje s tzv. "emoční inteligencí" (EQ), ale není jen o emocích - je hlavně o Prožitku - emoce jsou reakcí na prožitky - signalizují způsob zpracování energo-informačního podnětu - dodávají dynamiku jeho další cestě ve sdíleném prostředí. Empatický člověk projevuje určitou míru schopnosti vcítit se - do jiného člověka, bytosti, entity, prvku reality - a to i do těch, které považujeme za neorganické (v klasifikacích fyziky a chemie). Kdo je hluboce propojený s Existencí, ten nerozlišuje, zda je něco živé, či neživé - ale vnímá Živost jako její primární základ. Vcítěním se do minerálů zjistíme, že jsou opravdu živé - jen jejich časový rámec mnohonásobně překračuje naši schopnost odečítat z toho pole konkrétní události. Tyto sice lze odvodit vědeckými postupy - ale netýkají se paměťových záznamů entit, pro které je minerál (krystal) rozhraním projevu. I když jsme duchovně otevření, stává se, že naše schopnost empatie má tendenci vyčlenit z množiny Života některé prvky (objekty), do kterých se vcítit neumíme nebo prostě nechceme. 

 Nechceme proto, že se diametrálně liší od ideálu Bytí, který jsme si sami-sobě stanovili - matrici pro něj většinou tvoříme my sami. Je to stále dokola diskutovaný problém sebestředného chování, které je nežádoucím vedlejším efektem duchovního probuzení. Máme tendence uznávat jen své "klony" - kdo/co nepasuje na náš osobní ideál, do toho se odmítáme vcítit - ba dokonce jím/tím pohrdáme a odsouváme mimo - jako odpad. Příčinou je z velké části "karma" = v tomto Životě napravujeme cosi, co jsme v minulém pokazili a proto dnes (podvědomě) nechceme spadnout do téhož schématu. Zapomínáme přitom, že karma je jen pole následků - zóna požáru, který hasíme. Vymanit se z karmy lze jedině posunem do pole příčin a to mnohdy znamená nalézt zdroj karmického nastavení v hluboké minulosti naší inkarnační "kariéry". Pro tento krok není potřeba podstoupit regrese či speciální výcvik - stačí se vcítit do "opaků" našich ideálů - ponořit se do duality světa. A tady je jedno obrovské dilema duchovně bdělého člověka - dualita je totiž v ezoterní tradici sprosté slovo. Toto přetrvávající paradigma pramení ze starých systémových vzorců náboženských ideologií, přestože obecně jde o fúzi protikladů, kdy - cituji webovou definici

 "Lidské poznání znamená dualitu, božské poznání znamená jednotu (Annie Besantová). Slovník vysvětluje tento pojem koexistencí dvou vzájemně se doplňujících principů, např. jin a jang, ženský a mužský, ale i těch vzájemně opačných, jako je dobro a zlo, krása a ošklivost, láska a nezájem apod.

Svět, v němž žijeme, je dokonalým vyjádřením naplno se projevující duality v kontrastu s božskou transcendencí, kdy jsou opačné principy vstřebány do jediného principu, jímž je čistá existence." 

 Jednota Protikladů vychází z existence Duality. 

 Dualitu je potřeba chápat v jiném (než negativním) úhlu - třeba v takovém, jak se charakterizuje v teorii uspořádání. Dualita není totéž co "dualismus" - jak ho definují náboženské texty - tj. jako souboj dobra se zlem...atd. Vcítění se do opaku našeho ideálu znamená vcítit se do jakéhokoli člověka, se kterým se potkám, nebo kterého projev přijímám a hodnotím. Mě totiž hodně nadzdvihává ustavičné pohrdání běžným člověkem, který momentálně nevyjadřuje dostatečnou míru duchovní výše – to jsou záležitosti, kde tzv. "světelní pracovníci" selhávají a toto selhání je staví nikoli do Světla, ale do Stínu... Sami se pohybují ve stejném rozhraní a vyžaduji-li od druhých empatické chování, je vhodné, abych ho i já sama praktikovala. 

 Dnešní doba klade vysoké nároky na projevení empatie - jsme ve fázi, kdy není kam couvnout - každý máme svůj specifický "úkol", kterým se podílíme na transformačních změnách a pro tuto aktivitu jsme si léta budovali zázemí. Někdo ryze spotřebitelské (materiální), jiný duchovně rozmanité a hluboce mystické. Jednota je o Spojování - ne o Rozdělování. Země se nedělí jako bakterie na dvě planety, Člověk se nedělí, Bytosti se nedělí - jen skupinová vědomí (egregory) vytvářejí klonované verze, které pak v Kolektivním Vědomí působí jako virové nákazy. 

 I když ne všechny viry jsou nám na škodu - každý je specifickým souborem informací, které mají nějaký potenciál změny. Třeba korona-virus uzemnil celosvětovou populaci (v negativním i pozitivním smyslu), přepsal naše DNA (v negativním i pozitivním smyslu), přinesl nám omezení - třeba roušky, které nám změnili dechový režim (v pozitivním i negativním smyslu)...aplikujme pojmy na správná místa - ve správných asociačních řadách - třeba analogií k holotropnímu dýchání a jeho efektům, ke zmínkám o tom, že Transformace do formátu Galaktického Člověka probíhá souběžně v kvantové i fyzické části DNA a virus má potenciál toto spustit...atd. 

 Některé věci jednotlivě nemáme sílu změnit nebo prosadit, ale už pouhý zájem o jejich řešení dodává energii směrem k uskutečnění potřebné změny.

 Ilustrace: Český ráj - Prachovské skály

071-srovnavaci-prachovske02-shutterstock-1497244409.jpg