Jdi na obsah Jdi na menu

S.I.METRIKA dodatek

 Doplnění informací v textu S.I.METRIKA:

 ...ano - takže ještě jednou to shrnu, protože opět moje schopnost vysvětlit někde kulhala a to, co jsem napsala, si lidé vyložili úplně jinak. Popis souvisí s tím, co jsem předesílala v předchozích několika textech - všechno se to točí okolo nově ustanovených úhlů vnímání, ze kterých skládáme osobní sebe-hodnocení - tedy souboru těch parametrů, na základě kterých si o sobě samých vytváříme legendu o smyslu Života a naší roli v něm = proč jsme tady a kam směřujeme - v tom individuálním dílečku, kterým se samozřejmě podílíme na skladbě celku všech - celé populace.

 Všechno jsem to vyjádřila z první osoby - tj. za sebe, aby nevznikl nějaký dojem, že prezentuju obecně platnou jakousi pravdu, která je vždy diskutabilní. Člověk sám o sobě je velmi vysokou Bytostí - měřeno tím, čím tyhle věci hodnotí duchovní obec. Nové je to, že nasouváním nových soustav řízení (viz Autonomie mozaikových soustav) došlo k určité "anulaci" starých hierarchických postů, kterými se někteří lidé oháněli. Takto se prezentují většinou ti, kteří tím, co přináší lidem do sdíleného prostředí, jsou stále napojení na starý systém dálkového řízení duchovní entitou, co nazývám Egregorem Moci, který z oněch vysokých dimenzí nehmotných sfér postrkuje těmito jedinci jako svými figurkami na šachovém poli. Tedy - tyto kariéry už ztrácejí smysl i platnost a proto na to poukazuji. 

 Množina těch, co jsou také vysokými Bytostmi a pracují na načítání kritických hodnot, potřebných pro instalaci Novostí do vrstev Kolektivního Vědomí, se projevuje úplně jinak - tj. symetricky, na základě souvislostí, které vždy klapnou a nikdy nejsou v rozporu s platnými principy Kosmických Zákonů Existence. Ale tyto jednotlivce musíme hledat - nejsou tak hluční a jen konají v takovém okruhu, který detailně ze své pozice znají a chápou svoji roli v evoluci všech. Některé z nich osobně znám a proto jsou si dovolila srovnávat.

 V příkladech jsem hovořila o těch, co programově vnášejí dezinformace mezi ty, kteří k nim vzhlížejí a naslouchají. Nejde o malé rybky v českých, moravských a slovenských rybníčkách - měla jsem na mysli ty velké ryby - co jsou často na výplatní listině ideologů z řad Scientologů, mají obrovskou sledovanost na YouTube a zakládají skupiny a spolky, které vykazují sektářské elitní znaky. Legendy, které tito lidé okolo sebe a okolo svého poslání šíří - to bylo předmětem mojí kritiky. Je to o starých archetypálních vzorcích chování - setrvačnost hierarchického modelu evoluce, který stojí a leží na elitářství, vyvolenosti, zasvěcení do utajených informací a spasitelích, kteří byli aktivováni do "práce" podivnými cestami, co jsou mimo normální uplatnění schopností ve smyslu aplikací svobodné vůle.

 Je to citlivé téma - irituje mnoho těch, co se nezamyslí a neproniknou do obsahu sdělení, aby nalezli pointu změn, kterými naše Kolektivní Vědomí prochází a co to obnáší v prostředí normálních běžných aktivit. Míra objektivity, kterou jsme schopní cosi popsat, hodnotit a třídit - je relativní. Vždy. Proč? Protože jsme prostě lidé - kompozitní osobnosti, kterých smyslem Života je právě toto - ta jedinečnost v tom, jak prožívají realitu, jak zpracovávají informace, jak jejich novou interpretací motivují další lidi, kteří se v tom souboru poznatků také našli. Z duchovních sfér světů nevtělených Duší nikdy nic takového do světa skutečností (do hmoty) nevneseme. Jedině zase tak, jak se chová ten Egregor Moci - tj. tím, že budeme na dálku někoho v tom hmotném světě navigovat, měnit mu frekvenci vjemu tak, aby dělal (realizoval) to, co ve virtualitě reality jako Duše udělat nemůžeme. 

 Asi to bude ještě trvat, než se tyto okolnosti plně projeví a budeme schopni pochopit všechny souvislosti. Prozatím to zůstane tak, že na základě sobě-podobností se budou ozývat některé "potrefené husy", protože si budou myslet, že toto povídání je konkrétně o nich osobně. To jsou prostě dozvuky starých pořádků, které stály na vyvolenosti a tím nadřazenosti - ztráta takových postů je malou životní katastrofou pro každého, kdo si na těchto fenoménech postavil naplnění svých snů a věřil, že pravdivě a upřímně.

 Za závěr vkládám komentář Martina Vacka, kterým uvedl sdílení článku S.I.METRIKA na své FB stránce:

 "...Situaci řeší princip 2v1. Fyzikálně jde o 12prvkovou, respektive 15prvkovou architekturu (organická merkaba). V rovině chápání o symetrii silového/reálného a nehmotného/virtuálního, respektive symetrii Láska (Opravdu):Peklo (Jako). Neznám nikoho z tzv. duchovní elity, kdo by klíčově změnil názor, jelikož ti jedinci jsou pod vlivem kolektivního pole falešného rodičovského elementu (typicky například reverzní 13čakrový systém místo 15čakrového nebo bipolarita místo tripolarity). Převážit se na organickou stranu je obtížné, jelikož v této verzi vesmíru je částečně zavirovaná i ona, její představitelé totiž nechápou, že se mentální a duchovní kontext chová jinak a existují zde například takové dvoj-expoziční symetrie jako hexagon (živá síla): obrácený pentagram (nehmotná fantazie) neboli hierofanta:fantasy hero. Řešením je trojice (H)ad(A)nděl(D)rak. Ta duchovní nebo andělská elita existuje ve fázově posunuté realitě (která je zákonitě reverzní, i když ne na úrovni duchovního jádra - "nahého cítění a myšlení"), pravá andělská strana zase neintegruje prvek virtuálního pekla a draci pro změnu mívají sklon experimentálně se vyhýbat té 12/15prvkové struktuře (viz například kabalistický "strom života", který se životem nemá nic společného - je to parazit), takže každý má většinou někde nějakou mouchu. V podstatě jakýkoliv tzv. experiment je nesmysl, který vede jen k problémům a utrpení. Z úrovně hlubokého chápání reality, která má spoustu paradoxních vnitřních dimenzí a zahrnuje spoustu zdánlivě rozporuplných principů, by nikdo nikdy neexperimentoval, jelikož si uvědomuje, že má všechno rovnou k dispozici. Nelze docílit ničeho jiného nežli chápání a z toho vyplývajícího chování. Teprve pak si lze zároveň v dalších spektrech projevu s realitou hrát. Klíčová je Mysl uvnitř a za realitou, odkud vše samo-vyvstává a má své energetické a nehmotné aspekty (například Duch svatý je zároveň pohádkové peklo a Zřídlo "všeho, co jest" a my to mentálně a duchovně ztělesňujeme)..."

 Vlákno s konverzací na FB

 dodatek.jpg