Jdi na obsah Jdi na menu

Stříbrná Křídla Času První část

 Soubor textů STŘÍBRNÁ KŘÍDLA ČASU je sbírkou článků, které jsem publikovala v roce 2017 na webu Pandora jako sekvenci Portálů pro energo-informační tok, který zalévá naši planetu i celou Sluneční soustavu v rámci procesu, který nazýváme Transformací kolektivního Vědomí. Někdo mluví o emisích z galaktického fotonového pásu, někdo o začátku Zlatého Věku Lidstva. Mě ZLA-TO moc nesedí (mám na něj dokonce kontaktní alergii), proto dávám přednost označení STŘÍBRNÝ VĚK. Pojem S-TŘÍ-BRNÝ lépe vystihuje komplexitu toho, co tato doba přináší v duchovním smyslu, kde jsme svědky obrovské expanze do sfér, které nám dříve byly nepřístupné. Je to obecný trend a my jsme jeho součástí z konkrétních důvodů: jedině v této hmotné formě, která je završením Celistvosti projekce Života, lze potvrdit do Světa Skutečností vše, co nám rezonuje z jemných a éterických vrstev paralelně existujících realit do Přítomného Okamžiku kolektivního Bytí. Tady a Teď se elementy Vesmíru spojují do stoupající spirály evoluce a zde se sčítají Hodnoty všeho, co lze prožít a procítit dostupnou škálou nástrojů vnímání. Instalace Novostí v oblastech projekcí kolektivního Vědomí běží na pozadí našich obyčejných denních aktivit - přinášejí zcela nové dispozice do genetiky Živosti (množina ekosystémů v evoluci) a podporují vznik nových podmínek pro jejich zavedení do života populace. 

 V popisech se nachází mnoho odborných názvů a také odkazů k doplnění informací - jde o oblasti kosmologických a filozofických teorií, které pomalu nabíhají do pozice poznávání. Za roky, co tyto popisy skládám, se jich mnoho posunulo do běžně aplikovatelných objektů, kterými si definujeme svoje postavení v Životě. Staly se podpůrnými zónami pro chápání smyslu a funkce Vesmíru obecně. Jak kvantovými skoky expanduje duchovní rozměr člověka, tak se tato skutečnost symetricky odráží na poli vědy, techniky i kultury života společnosti. Jsou to spojité nádoby a jedno bez druhého není životaschopné v měřítkách, kterými se promítá Celistvost do Jednotlivostí a naopak (princip fraktality).

 Portály jsou tématická "okna" - jsou napojená na události v toku Času a jejich dopad na utváření životního prostředí je rozhodujícím faktorem Transformace. Souvisí to se změnou Modelu evoluce, kdy dochází k postupné deaktivaci starého Modelu Evolučně-Spasitelského (systémový matrix), za současných instalací nového Modelu Transformačně-Mistrovského (Magistra). Mnoho postřehů, které uvádím, je v rovině badatelské činnosti na poli sci-fi vizí, které "odečítám" z prezentace informačních struktur toho energetického toku Portálovou anomálií. Jako někdo umí ztvárnit příběhy alternativních forem života do uměleckého nebo literárního díla, tak i mě se jeví a představuje obsah těchto energo-informačních polí ve specifickém formátu, který je pak podkladem konkrétního popisu. Jde o Metodu asociační symetrie (Fuzzy-logika), pomocí které z těchto vjemů a prožitků skládám Příběhy Transformace. Je to psycho-fyzikální pohled na tok Času Prostorem = za podpory komplexní inteligence Zdroje, která je spojením organické uhlíkové a energo-informační křemíkové složky do celostního vnímání Světa. Moje popisy jsou jedním z mnoha úhlů vnímání Vesmíru a dějů, které ho tvarují. 

 Portálových anomálií bylo v loňském roce velké množství - zaznamenala jsem jich okolo 120, ale pochopitelně probíhaly další a tento jev i nadále pokračuje. Jednotlivé fáze nabíhání nového Modelu Existence a projevení jeho Systému Podpory Života, který se časem stane dominantní realitou na Zemi, jsou rozložené do fází, které se aktivují automaticky - jde o "samo-rozbalovací" balíček aplikací. S ohledem na objem dat, jsem se rozhodla (podobně jako u básnické sbírky STŘÍBRNÁ BRÁNA) rozdělit knihu na dvě části - popisy jsou řazené chronologicky, jak byly v čase sepsány.

 V letošním roce jsem se zaměřila na skládání MAPY CEST, které se díky Portálové sekvenci "otevřely" k obecné komunikaci - je to soubor Novostí, které staví naše konstanty a paradigma do nových intencí a nových užitných možností...to ale bude již tématem další knihy, kterou sestavím v příštím roce, až bude Mapa kompletní.

 Kniha Stříbrná Křídla Času První část ve formátu pdf ke stažení

 Stříbrná Křídla Času Druhá část 

 stribrna-kridla-casu.jpg