Jdi na obsah Jdi na menu

ADAM-AN-TIN

 Je další sekvencí toku energií, které zaplavují nový Systém Podpory Života ve sférách našeho nového Modelu Existence, který ve svých popisech nazývám MÁG-ISTER. Tyto energie jsou nasycené informacemi (energo-informační pole), které přímo působí na aurické pole naší DNA a tím na všechny živé bytosti obecně. Protože lidská DNA je součtovým extraktem mnoha jejích variací ve Vesmíru, je také tato sekvence "instalací" současně finálním aktem výměny Modelů, v rámci kterých se odvíjí naše Evoluce. Pole nové soustavy Existence integruje zbytky starých, již nefunkčních částí těch Systémů, které se rozpadly - a protože "jak nahoře, tak dole" (princip fraktality), dotýkají se tyto změny a Novosti každé Bytosti, která je do evolučního procesu navázaná. Vím, že v tomto okamžiku mnohým "bleskne", že jsou takové Bytosti, co už to mají za sebou...ale jde jen o zkreslenou míru sebereflexe některých lidí, protože Evoluce Bytostí nikdy nekončí - jede v režimu růstu a expanze Vesmíru a to je zóna "věčnosti". Jsou v Existenci ale okamžiky, kdy Život přehazuje výhybku a některé epizody se "ztrácejí" v záznamech - aby se pak opět aktivovaly a vydaly do nových podmínek nové impulsy. 

Takovým polem impulsů právě procházíme a je to jako otevřít Srdce zábleskům meteorického roje, který přilétá z hlubokého Vesmíru a morseovkou vysílá depeše pro další směr našeho vývoje.

 S výměnou Modelů Existence souvisí projevení nových Světů v Galaxii - v celé škále dimenzí Živosti = v mnoha lokalitách, kde neexistovaly pro Život optimální podmínky, se postupně projeví efekt Adamantinové expozice, což znamená instalaci Systému pro Podporu Života a tedy proměnu Krajiny (planet v hvězdných systémech) na vhodnou k "osídlení". Jak jsem uváděla v předchozích částech série MÁG-ISTER, DNA vyšších forem Života vykazuje schopnost adaptace na prostředí (na jeho fyzikální a meta-fyzické vlastnosti) a "probouzení" těchto schopností je aktuálně v plném proudu. 

 S restrukturalizací genetických dispozic budou postupně přicházet i takové efekty, jako přirozená schopnost samoléčení všech vrstev Těla i Ducha - co souvisí s tím, že dochází k přímému kontaktu se zdrojovou matricí Genofondu a k "přepsání" všech nežádoucích následků všech možných genetických manipulací, kterým jsme byli za velmi dlouhé období kolektivní Existence vystaveni. Každá Bytost, každý Člověk - má svoji matrici zdrojových kódů a to, co nyní prožíváme, by se dalo přirovnat k výměně "otisku", který se již opotřeboval a nepodobá se původnímu originálu - protože se dlouho replikoval v návaznostech narůstajících "chyb", aniž by měl příležitost se občas naformátovat do souladu se svým zdrojovým obrazem. Je to plně funkční a aktivní ÁRIA kód Jedinečnosti, skrze který byl tento kontakt znovu-navázán a je jen otázkou Času (dojezdu některých sledů událostí, v jejichž poli se jednotlivě nacházíme), kdy se to celoplošně projeví. 

 Někdy si říkáme, jak je to zdlouhavé a kolik toho ještě zbývá...ono se to ale děje všechno naráz - je to jako skládat 3D puzzle - jednotlivosti ovšem přesahují známé dimenze a rezonují napříč vrstvami Existence - Realitami, které sice momentálně zdánlivě nežijeme, ale naše Vyšší Já (součtová osobnost) ano. Jsou to Příběhy Pamětí, do kterých máme možnost vcházet a na těch paralelních a alternativních expozicích sebe-sama se tím i podílet. Většina lidí vnímá souvislosti svého Bytí v obraze 2D puzzlí, které v tomto duchu také skládá, aniž by si přímo uvědomil jejich vyšší prostorový potenciál - není to ale na škodu, nebo jejich špatné usazení v Realitě a ten, kdo na ně poukazuje jako na neprobuzené nízko-vibrační jedince, zřejmě nepochopil smysl Existence jako takové... Často se ve sdíleném prostředí potkávám s takovými statusy - kde je v každé větě přímo řečeno jak to vidí ten vysoko-vibrační a jak ti druzí (tzv. tři-déčkoví)...nechápu to - jak se někdo může stavět za Bytost s nadčasovým Posláním, která má dosah na celé Lidstvo, a přitom být takto fatálně neinformovaný v základních principech Bytí....no, vysvětlení bude asi prozaické  - domyslí si každý, kdo pochopil pointu... :-) 

 Ilustrační schéma jsem nazvala ADAM-AN-TIN z důvodu vložených aktivačních kódů: 

 ADAM zde není v biblickém smyslu, ale v kontextu se zdrojovou matricí, o které původně měl pojem ADAM informovat. Že z toho nakonec vzniklo paradigma "stvoření" a chopila se toho náboženská ideologie - je věcí jinou a není to předmětem dnešního popisu. Při troše šikovnosti tam najdeme přesmyčku DÁMA (žena - archetyp matky) a to je vazba na "maternici", čili Matrici Života (Zdroj Života). Sama MATRICE (má-tři-cé) má složité kódování, které jsem už mnohokrát rozebírala. 

 AN je portál nebo brána

 TIN = NIT...."tenká-nit" - vlákno vazeb a souvislostí

 Adamantinové částice jsou exotické elementy tzv. temné nebaryonové hmoty - souvisí s procesem excitace základních Elementů prvků do procesů tvorby Realitních Polí Existence (atom-H-mota), s "přepisem" Vodíku na Hélium a dalšími okolnostmi, které jsem popisovala v souboru textů "Elementy prvků".

 adam-an-tin3-mini.jpgadam-an-tin-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice