Jdi na obsah Jdi na menu

DÉV-VÉD

 ...nebo také DEVĚT Vesmírných Sil, které jsou zakomponovány (částečně) v Kybalionu. 

 Vesmír je živé pole informací, které tvoří inteligentní síť globálního kosmického Vědomí. Jsou to Světy ve Světech - některé pro nás viditelné i dosažitelné, některé zatím za horizontem - ale v "přesahu", který má potenciál vstoupit do okruhu našeho poznání. Pole Života je nasycené perličkami mikro-struktur Reality a jejích Příběhů - jsou to Informační Body Prostoru, které každý sám o sobě je komplexním Vesmírem...na základě principu fraktality a dimenzionality. Tyto IBP a jejich shluky jsou kontaktními zónami pro naše vnímání, zdroje našich inspirací, "potrava" pro naše prožitky a studnice pro uspokojení naší touhy po vědění. Jsou to Knihovny Pamětí, zakódované ve hvězdných soustavách - kde je jako Kroniky píšou vlastními Životy konkrétní Bytosti - jsou to zápisy historie civilizací, kterých jsou příslušníky. Živé Pole Vědomí je interaktivním médiem - můžeme z něho čerpat a přijatá data zpracovávat do takové podoby Příběhů, která je našemu chápání blízká - jsou to asociační děje, pro které máme vytvořené vzpomínky a zkušenosti, které odpovídají dobovému stupni vývoje populace, se kterou tyto atributy sdílíme.

 Legendy o Skupině Devíti jsou takovou příběhovou personifikací Vesmírných Sil, které specificky ovlivňují lidskou evoluci. Je to projekce z konkrétního místa v Galaxii - z Knihovny Projektu ČLO-věk, která se nachází v systému Síria. Toto médium obsahuje kompletní "manuál" Projektu a naše individuální i kolektivní vědomí se na něj umí naladit. Zlomky těchto Příběhů se vinou jako Linie Grálu celou lidskou historií - nalezneme je v mnoha záznamech, tradicích i mytologii - části jsou "channelované" v každém čase, v každé generaci. Tak je "vysílání" nastaveno - protože my všichni cirkulujeme skrz Závoj Zapomnění. Jsou to soubory starobylých artefaktů, které přenos spouštějí a zesilují signál do přijatelné hladiny frekvencí, které jsme schopni přijmout a zpracovat. K těmto artefaktům patří družice Black Knight, o které se velmi často zmiňuji ve svých popisech. Kdo má dostatečný rozhled v obsahu starých spisů, najde souvislosti mezi těmi rozhozenými střípky a zlomky , které lidé zaznamenali v běhu dějin. Patří sem například Smaragdové desky, staroegyptská mystéria, i východní védské spisy nebo indiánská tradiční mytologie. V moderní době to jsou sci-fi příběhy Star Treku a dalších filmů nebo románů, které byly vytvořeny na základě inspirací, čerpaných ze stejného zdroje. Velmi podrobně tuto tématiku rozebírá epizoda seriálu Vetřelci dávnověku s názvem "Záhadná devítka". 

 Zde můžeme i velmi jasně najít určité "rozpory" v teoriích původu a účelu DÉV-VÉD a jejich Záměrů, jak se zapsaly do našeho povědomí. Je to aktivní Princip Polarity, za kterým je dobře maskovaný "fantom" = parazit, který se chytře naučil sát energii z energo-informačních toků, které přijímáme ze zóny Podpory Projektu ČLO-věk...však ti, kteří se hlouběji těmto tématům věnují, už dokážou rozlišit líbivé reklamní spoty z pole Egregoru Moci, který do našeho podvědomí tímto způsobem instaloval parametry Hierarchie...a věcný zpravodajský servis, postavený na vhledu do mediálního rozhraní sirianských Knihoven Projektu ČLO-věk. Tam, kde se nese tón manifestovaných Novostí, skrz které probíhá transformace Kolektivního Vědomí do Systému Podpory Života nového evolučního Modelu Magistra, tam je současně přítomný růžový sliz tendenčních frází, které se jako paranoidní smyčka dokola tisknou na tyto vjemy Novostí, aby informovaly o "Vzestupu", který neznamená nic jiného, než renesanci starého systémového Matrixu a jeho přežitého Modelu Hierarchie Moci - skrz elitní spasitelské entity a jejich silové působení na naše morální a lidské hodnoty, kterých se nikdy nevzdáme - a proto se točíme v pasti parazita, který tyto hodnoty zneužívá, aby si udržel Moc. Pro rozklíčování relevance informací, prezentovaných ve sdíleném prostředí, je potřebný nikoliv "vzestup", ale "sestup" - do jejich podstaty, do pozadí - s použitím metody negativní expozice - abychom rozlišili originál od kopie.

 Kód, charakterizující Skupinu Devíti v pojmu DÉV-VÉD, je jasně čitelný. DÉV je ve východní tradici "bůh" - ovšem zde je to spíš DUCH přítomné živé Inteligence, obsažené v daném souboru vědění (moudrosti). Tento pojem známe jako VÉDY (vědy), a zrcadlový reverzní zápis kódu pak obsahuje inkriminovaných DEVĚT Principů Vesmírných Zákonů a tedy v personifikaci devět Strážců Evoluce Člověka.

 Pro zájemce uvádím odkazy na některé jmenované externí zdroje a články na webu Pandora, kde jsem se této tématice věnovala:

Vetřelci dávnověku - Záhadná devítka
Smaragdové desky
Na příjmu je Koncil Devíti (celý seriál je volně k přečtení - bez registrace)
AL-ARTEMIS - starobylé artefakty 
KY-BA-LION 

 doctorstrange.jpg