Jdi na obsah Jdi na menu

KY-BA-LION

 ...čili 7 + 2 univerzální Kosmické Principy...

 Kdo se pohybuje ve filozofických a kosmologických vrstvách informací, ten pojem KYBALION velmi dobře zná...zda ovšem soubor Hodnot, které základní Vesmírné Síly promítají do jeho Principů také plně chápe - to je už jiná věc. Od čeho je odvozený název...toť otázka, protože dnešní verzi výkladu máme k dispozici již pouze ve zprostředkovaném formátu - díky vhledu skupiny hermetických mystiků, kteří si říkali "Tři Zasvěcenci". Jejich totožnost je neznámá - ale systémovou analýzou známých faktů by se možná dali vystopovat - každý člověk je totiž nositelem unikátní ID-entity, která v jakémkoliv těle, inkarnaci, čase jejího promítnutí do dějinného běhu událostí, či dobového společenského zařazení - vykazuje originální mentální vzorec, který je napojením na společný Zdroj Lidstva v nad-zemském (galaktickém) smyslu. Podle vyzařování a rezonance tohoto Frekvenčního Vzorce (FQ) lze totožnost a příslušnost autora mentálního přenosu identifikovat a definovat. V příštích dnech (spíš týdnech) se budu zabývat rozborem jednotlivých oddílů Sil, uvedených v Kybalionu a tak možná dojde i k takovému "vhledu", kdy já - (nebo čtenáři) tento cípek tajemna trochu poodhalíme a tím vneseme Novost do zažitého názoru na danou problematiku.

 S proměnou (překlápěním) naší společné systémové Podpory Života, která souvisí s Transformací Kolektivního Vědomí Lidstva a jeho Expanzí do nově utvářeného Modelu Existence, dochází k převratným změnám na úrovni obecného chápání Sil, které skrz Kosmické Principy tvarují naši Evoluci. Není to tak, že bychom dříve chápali špatně (CHYBA-LION), ale protože naše povědomí o širších souvislostech bylo nedostupností Galaktických segmentů Pamětí v Jednotném Informačním Poli určitým způsobem omezeno. V posledních letech se Vesmírné Knihovny otevřely dokořán - každý jeden z nás má tu Moc, Schopnost i Možnost do nich mentálně vcházet a číst - přinášet si tyto intuitivně a mimosmyslově načerpané informace do současnosti a stavět na nich nové přístupy k chápání Světa a naší úloze v soukolí dějin. Tento polaritně pozitivní "argument", zakódovaný do Kybalionu (HÝBÁ-LION), je aspektem, který naviguje k samým základům Existence jako takové - k POHYBU a jeho primární roli v Živosti multi-dimenzionálnícho charakteru. 

 Kdo je LION? Přece samozřejmě pra-slovanský gen, kterého nositelem je každý Člověk bez ohledu na pozemsky chápanou rasu, barvu, pohlaví, národnost, státní příslušnost či politickou a společenskou orientaci. V tomto kontextu lze tedy říct, že KYBALION je souborem Moudrosti pro Lidstvo - a to především v té fázi, kdy působí v takových vrstvách Živosti, kdy je vnořen do Času, Prostoru a Energií projeveného Světa Skutečností = je v Těle (BA) a to ve "vyšších" dimenzionálních rozměrech může představovat například Duši nebo jiný formát éterického nehmotného charakteru. V celostním přístupu k Původu a Určení Lidstva tedy není Člověk "jen" tato konkrétní lidská bytost, co se narodila tehdy a tehdy a žije tam a tam, má takové a takové zaměstnání a zanechává svým Životem konkrétní historickou stopu na planetě Zemi a v jejím noosférickém prostředí (v Kolektivním Vědomí Civilizace). 

 V intencích Projektu ČLO-věk je Člověk Kosmickou Identitou širokého spektra vyjádření - napříč Časem i Prostorem (v horizontálním plynutí) i napříč vrstvami Světů, které galaktickou Oktávu Dimenzí Živosti tvoří (ve vertikální sondě do Přítomného Okamžiku = Nulového Bodu Času) - kde v bezčasí (z pohledu pozemské pozice) prožívá jiné - paralelní a alternativní - formy projekce téže společné ID-entity. Proto by bylo zavádějící považovat některé formy civilizací mimozemského Života za nelidské - například dračí - protože dračí formát je Základem Lidské Existence v multi-osobnosti zdrojového Já. Jakou kvalitu Inteligence ve svých Životech preferujeme (převažuje v našem osobnostním vzorci) - takový formální úkol zde v inkarnaci plníme. Primární PAN (dračí) a RA (andělská) Inteligence jsou neoddělitelné v původním nastavení - to jen souborem osobních ambicí a vlivem manipulací ze strany parazitických entit, které se na nás pasou - jsme se oddělili z Celistvosti a zabředli do kalných vod instalovaných paradigmat, která se kolektivní silou nyní pokoušíme přestavět a propojit do původních "logických" vazeb. Je to běh na dlouhé trati - a Éra Průzračnosti a Expanze, která znamená Cestu do intencí Galaktického Člověka - je naší momentální Přítomností...jsme ve finále jedné z největších Změn v Evoluci Člověka - v tom multidimenzionálním rozšířeném formátu, jak jsem výše uvedla. 

 My nemusíme nutně znát podrobnosti o působení Vesmírných Sil skrze Kosmické Principy Existence - ale rozšiřováním osobních Obzorů vcházíme hlouběji do Moudrosti vyššího formátu Poznání. Čerpání této Moudrosti je motorem naší snahy existovat - v obecném měřítku toho významu. Touha poznávat, zažívat dobrodružství na Cestách za jeho získáním, radost z nalezení dobře zapadajících střípků do osobní Mozaiky Bytí - ta je Člověku vlastní - a je také v kolektivním smyslu jedinou Silou, která dokáže prosadit Změnu globálního charakteru.

 V úvodu jsem zmínila 7 + 2 Kosmické Principy... Sedm je v Kybalionu uvedených, dva jsou "nevyjádřené" - přesto existující. Jde o Zákon negativní expozice a o Zákon pulsní rezonance informací. Jako Hermes (ve vtělení Thovta) uvedl ve Smaragdových deskách Sedm (Devět) Sil Světla a Temnoty - skrze jejich personifikace do Duchů Času a Prostoru, tak i Principy jejich vlivu na tvarování Vesmíru disponují stejným numerickým kódem potenciálu jejich možného rozsahu. Toto - a mnohé další - bude obsahem příštích popisů jednotlivostí - tak, jak je sama vnímám a chápu na základě studia Pamětí Stříbro-Modrých Draků, kteří jsou totožní s těmi "smaragdovými" personifikacemi... :-) 

 Souvislosti: Ivo Wiesner Děti moudrých draků

 ky-ba-lion3-neg-mini.jpgky-ba-lion2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice