Jdi na obsah Jdi na menu

EX-PRES

 ...čili "uvolnění tlaku".

 Pole příčinnosti (původu) a pole následků jsou dvě rozdílné, přesto propojené, domény. Následky jsou soubory holografické projekce, tvořící komplex toho, co nazýváme Realitou Skutečností. Přitom pojem "holografický" je potřeba chápat jinak, než je nám známý z vymožeností moderních zobrazovacích technologií. Jde o analogii podobného procesu projektování Reality - tak, jak princip fraktality "tvaruje" prostředí projeveného Života. Když budeme brát každou sub-atomární částečku jako jednotku aktivní Inteligence, pak jakýkoli pohyb této částice v množinách vyjádřených představ této Inteligence, znamená změnu designu daného pole Reality - v makro i mikro prostředí dimenzí Živosti. Uplatňuje se zde jednotná soustava geometrických struktur, které tato základní vesmírná Inteligence vytváří a každý segment Reality pak nese informaci o celé škále vazeb, možností a potenciálních směrech vývoje těchto struktur. Proto laserové osvícení nějakého vzorce, naprogramovaného na vazebnost ke konkrétnímu celku, uplatní stejnou fraktální geometrii, která pak promítne do rozšířené virtuální reality obrazy, co jsou situačními scénami Příběhu toho Celku - například scénář nějaké PC hry, převedený do intencí rozšířené reality (AR) - a to na displej nebo do normálního prostoru jako virtuální projekci. Vesmírná holografie je mentiony (aktivita Inteligence = Světlo) stimulovaný informační zápis (soubor aktionů) a v příslušně rozloženém energetickém poli pak excitace tohoto párového svazku v podobě nějakého reálného objektu. Ten může být nehmotný (představa), jemno-hmotný (spirituální segment Živosti) nebo hmotný, tj. postavený na principu "atom-H-mota"a tímto způsobem poskládaný konkrétní architektonický prvek Reality Skutečností. Proto tak často skloňovaný příměr holografického základu našeho světa neznamená, že by nebyl skutečný - ale že jde o stejný (podobný) proces vznikání struktur, ze kterých se Realita skládá. 

 Pole příčinnosti lze tedy chápat jako "matrici" (soubor zdrojových informací), na které vznikají předvídatelné obrazy projekcí do vrstev Života. Pracovat s následky proto neřeší "chyby" zápisů v poli příčinnosti - jen zmírňuje nebo prohlubuje efekt, který existence příčiny evokuje. Taky je potřeba mít na zřeteli tu okolnost, že veškeré pocity, emoční odezvy a chování, které tyto stimulace navodí, patří do pole následků. Specifický zápis v energo-informačním poli dané tématiky (množiny podobností) totiž obsahuje sekvenční algoritmy, které evokují konkrétní reakce. Není na tom nic špatného, jako není špatný princip skládání struktur podle zákonů vesmírné geometrie. Co ale špatné je, lze najít přímo v zápisech - jde o vložené řetězce kódů, které mají za cíl nějak konkrétně modulovat budoucí realitu, tj. vývoj událostí v Čase - a to prostřednictvím speciálních infiltrací přímo do zdrojové matrice. Vesmírné zákony geometrie struktur pak odvedou svoji práci, aniž by šlo kaskádu zásahů do přirozeného běhu věcí zastavit. Cestou je jedině překódování zdrojové matrice v poli příčinnosti a to jde jen prostřednictvím hlubokého pochopení principů vznikání následků. Takovým nástrojem je například Vize Projektu Člověk, na které se vnitřní sofistikou inteligentního designu neustále kalibrují modulované zásahy s potenciálem odchýlit evoluční linii cílových kroků - tj. transformaci Bytostí do formátu Galaktického Člověka. Je to komplexní manévr s dlouhodobou perspektivou dokončení - je na to "nabalená" proměna celé Oktávy dimenzí Živosti - dotýká se tedy nejen Člověka, ale všech Bytostí, co působí a projevují se v Galaxii MD. Většina kroků k narovnání kódových zásahů jde přes auto-regulační (samořídící) procesy, které se spouštějí na základě překročení nějakých sledovaných hodnot do nad-kritických součtů. Tímto způsobem probíhá Transformace Kolektivního Vědomí i jemných struktur DNA živých Bytostí.

 Působením těchto "mechanismů" jsme sami-sebe dovedli do všech na sebe navazujících okamžiků, které lze popsat jako Portálové anomálie - jejich rozborem a poznáním funkcí pak skládáme obrazy událostí, kterými pak bude možno zpětně mapovat Cestu Člověka. To jsou okolnosti, které se ukládají do naší genetické paměti - které předáváme jako dávkové soubory proměny zdrojových matric dalším generacím. Vnímaví lidé pak v paměťových polích Galaxie tyto "záznamy" čtou a díky jejich energo-informačnímu náboji reagují na konkrétní změny v Obrazech Příběhů Kolektivní Evoluce. Život - coby generátor změn - je vesmírným perpetuum mobile - nikdy se nezastaví, nikdy mu nedojde "palivo"...

 Posun všeobecného povědomí o smyslu evoluce Celku populace nás momentálně "dostrkal" do období, kdy dojde k prohloubení znalostí ohledně "pachatelů", kteří dlouhodobě infikovali naše kolektivní zdrojové matrice pro tvorbu Reality Skutečností - aby zamezili dokončení Transformace Galaktického Člověka. Znamená uvolnění tlaku na hluboké struktury Kolektivního Vědomí a tím na noosférické prostředí Planety. Efektem bude ustálení počasí z extrémních limitů do rozsahu přirozené rovnováhy a tím do optimálních životních podmínek pro všechny obyvatele Země. 

 EX-PRES obsahuje symboliku uvolnění tlaku na naši psychiku, na podvědomá schémata myšlení a tím rovněž uvolnění "nucení" dělat něco, co se příčí našemu Morálnímu Kodexu - viz informace uvedené v popisu GRAF-IKON. Jde také o RYCHLOST ZMĚN, kterými procházíme - jak rezonují již ultra-krátkým rozsahem frekvenčního pásma, kterým se "dotýkáme" šifer, implantovaných do podvědomí (do zdrojových matric vědomí). Je to jako "jehličkový tisk", který napravuje škody a přepisuje algoritmy, které tam nepatří, které tam instalovaly entity, co parazitují na naší schopnosti existovat v toku Času, na naší schopnosti tvarovat Časovou Linii událostí a tím ovlivňovat směr Evoluce Bytostí v širokém záběru Světů. 

 K dokreslení představy o dalších souvislostech, které jsou ve hře, dávám odkaz na článek SPI-RIT, který jsem publikovala před rokem. 

 express.jpg