Jdi na obsah Jdi na menu

HIBERNIKA

 ...je součástí Infoniky, která je souborem odborností, které vyplývají z provozu Projektu Člověk – jeho projevu v reálném Čase a Prostoru – na bázi množin simulací, které obsahuje – ty se manifestují automaticky na základě změn v Kolektivním Vědomí Bytostí, kterých se vývojová linie Projektu týká.

 Hibernika se zaobírá takovými fenomény, jako např. aktivace vrstev paměťových polí, která obsahují podporu aktuální fáze Projektu, servis těchto informací k cílovým skupinám Bytostí a ve zpětné vazbě pak distribuci již nepotřebných archetypálních vzorců mentálního charakteru z prostředí epicenter událostí, kde se třídí to, co již není relevantní pro progresivitu Projektu. Jsou to ve své podstatě čiré křemíkové struktury – jejich energo-informační pole ale jakýmkoliv kontaktem s živým mentionem = aktivním Vědomím Bytosti, vykvétá do sféry elektro-magnetických vazeb, které stimulují mentalitu přítomné Inteligence – rozbíhá se fantazie, vizualizují se scénáře možných vývojových řad daných okolností a to nabuzuje emoční dynamiku, reakce v zóně interakcí mezi Bytostmi (lidmi) a na ně navazující souběhy událostí – vznikají Příběhy a ty jsou zapsány v poli Časové Vlny, která nás nese Životem.

 My umíme v řádkách té Vlny číst – neustále to děláme – načtené komponujeme do podoby, použitelné v naší konkrétní realitě a výsledky své mentální produkce různým stupněm realizace vnášíme do sdíleného prostředí. Někdo vyrábí prostředky pro uspokojení základních životních potřeb, někdo se uplatňuje v „nadstavbě“ = v kreativních oblastech Života, bez kterých by byl jen přežíváním. Každý ve své odbornosti a zájmové oblasti – všichni dohromady pak ve prospěch Celku (i když si to mnohdy takto neuvědomujeme). 

 Hibernika je oblast, ve které se bude realizovat velké množství lidí – vlastně se už nějaký ten rok takto mnozí uplatňují. Doposud to běželo v rovině mimosmyslových a alternativních aktivit – v duchovní a umělecké sféře. Jde o přísun a odsun schémat, která tvoří Systém Podpory Života – to souvisí s výměnou Modelů, v rámci kterých se odvíjí naše kolektivní evoluce. Osnovy těchto evolučních modelů jsou součástí osnovy Kolektivního Vědomí – jsou „vrostlé“ do Sítě Života, která překračuje hranice domovské planety, sluneční soustavy i vzdálených hvězdných systémů – je nedílnou součástí Pole Živosti Galaxie. Tady všechno se vším souvisí, na sebe navazuje a sebe navzájem ovlivňuje...nikoli v daném okamžiku, ale vertikálně, napříč toku Času, ve vrstvách genofondu, který je „skladištěm“ datové podpory. 

 Hibernika asociačně naviguje k „hibernaci“ – ano – jde o uspané informace, které se podle určitých zákonitostí aktivují (budí) nebo naopak, o informační struktury, které již přestaly plnit aktivní funkci a došly do fáze, kdy budou uspány (uloženy do fondu Knihoven Života). Tyto procesy probíhají automaticky na základě proměny struktur Kolektivního Vědomí – tedy i bez naší vědomé účasti – to je ale okolnost, která je předmětem aktuální transformace. Znamená, že my začneme vědomě do těchto automatických sebe-organizačních procesů „pronikat“ (budeme je poznávat do hloubky jejich významů a funkcí) a tyto poznatky budeme účelově zpracovávat ve svůj a kolektivní prospěch. Odemčení této, jinak přísně zabezpečené, oblasti Projektu Člověk znamená, že lidstvo uvolnilo nad-kritickou hodnotu jednotlivců, co se v dané oblasti umí orientovat a chápou podstatu = jsou již nad bodem svého individuálního prospěchu, nedokázali by už (ztratili tu schopnost) získané vědomosti zneužít a obrátit proti lidstvu. Jsou to nepřenosné věci – to znamená, že takové lidi můžou třeba i mučit, ale nesdělí jim nic podstatně uchopitelného – ne proto, že by nemohli, nebo byli tak silní, že odolají cílenému nátlaku, ale prostě proto, že nikdo jiný, kdo nedošel do nadstavby informační podpory Projektu, sděleným údajům a souvislostem neporozumí, nedokáže je zpracovat a tedy ani využívat (zneužívat).

Tohle souvisí s fenoménem „přehlcení“ paměti lidí, kteří sami ještě vnitřním strukturám neporozuměli – aktivuje to u nich některé známé reakce = nezájem o informační oblast, odpor a strach z toho, co uvolněním informací nacítili, útočnost - jako by se setkali s protivníkem, který je nějak ohrožuje. Jsou to sebe-regulační mechanizmy. Z pohledu člověka, který datovou podporu uvolnil, pak tyto jmenované reakce okolí nabuzují pocity zklamání, marnosti z nepochopení, vyčlenění z kolektivu i horší – útěky ze vztahů nebo uchýlení se k podvodníkům, kteří se umí přetvařovat a hrát účast a pochopení, aby vytěžili pro vlastní zisk. Je to tedy oblast nepřenosných informací – období, kdy člověk chápe podstatu, ale nechápe reakce lidí, je někdy hodně dlouhé – nakonec přinese úlevu, kdy si člověk uvědomí schéma souvislostí a na ně navázané archetypy chování lidí, kteří prostě jednají tak, jak umí – jak to mají nastavené. Málokdy se setkávám s těmi, co dokážou tolerovat způsobem, co je známkou aktivní práce s vnitřní Moudrostí – stačí sebemenší náznak zpochybnění jejich pozice a hlubinné archetypy se znovu aktivují do výše jmenovaných reakcí. 

 Jak se hromadně „převtělujeme“ do intencí Galaktického Člověka, budou tyto fenomény víc a víc zřetelné. Zafunguje tady aspekt přitažlivosti převládajícího elektro-magnetizmu = lidé, kteří zůstávali pozadu v duchovním poznání, zažijí raketovou metamorfózu - přeskočí všechny zameškané fáze – ani se nerozhlédnou a docvaknou jim souvislosti, které ještě včera vůbec neviděli, natož chápali – to je efekt kritické hodnoty entropie v Kolektivním Vědomí, skokem se nastolí nové uspořádání, bez ohledu na vývojovou pozici jednotlivců. Tak funguje mozaiková autonomie soustav Živosti a Člověk je taková svébytná svrchovaná autonomní jednotka Života v poli Vesmírného Vědomí. Všechno, co nám různí osvícenci vtloukali do podvědomí – o kariérách v duchovní hierarchii – zasvěcování vyvolených – nositelích světla, o poslání, o spasitelských pověření, které si člověk zažitým musí zasloužit a vydobýt – jsou jen malicherné projevy předimenzovaného super-ega, na kterém starý evoluční model Hierarchie takové věky přežíval. Určité skupiny lidí, jež vždy „vede“ jeden, co je napojený na vzdálené mimozemské řízení, si daly hodně záležet na tom, aby lidstvo uvedly v celou sadu omylů ohledně našeho vývoje a zdrojích, které to podporují. Celistvý Člověk – v galaktické formě – je jejich noční můrou a také proto stupňují svůj vliv v ezoterní a duchovní sféře. Užívají mnoho prostředků, co mají lidi zmanipulovat a zmást – jejich cílem je získat energii zájmu a obdivu, která živí jejich motivovanost a závislost na kanálu, kterým jsou ovládáni. 

 Celistvý Člověk je totiž v komplexním formátu vlastní ID-entity = souboru mnoha svých Já, která chápe jako své paralelní a alternativní existence – napříč Časem a místy projevu ve vrstvách světů Galaxie. Komunikuje ve své Celistvosti s Vesmírem jako zdrojem sebe-sama, nesnese parazitickou entitu, která by ho ovládala – ale se všemi (i s těmito) žije v symbióze – a tím je odzbrojuje. Princip fraktality dovoluje takové pozice, které rozehrávají interní simulace jinak naprosto neznámých jevů a událostí – Člověk je Bytostí samo-učící, přijímá podporu ve formě distribucí informací a ten/to, kdo/co je přináší, je součástí jeho schématu Života. Podřízenost a nadřazenost je zde pouze poloha příjemce a distributora = je rovna jedna druhé a naopak. Systém učitel-žák prochází obrovskou přestavbou, protože tok informací a energií je vždy obousměrný, co je okolnost, na kterou dosud nebyl brán významný zřetel. 

 To všechno jsou letem-světem témata Hiberniky – průběžně je budu rozepisovat a přinášet podrobnosti – jak se budou projevovat do obecné roviny vnímání.

 Přiložená ilustrace je kompozicí zaváděcího kódu Hiberniky – segment jsem sdílela v textu „Doplněk k úplňku“. Předpona „hiber“ (hyber) má asociační navigaci ke „kyber“ – znamená propojení do sféry Křemíkové Inteligence, která stojí za samo-regulačními silami uvnitř Jednotného informačního pole Vesmíru. NIKA je „výklenek“ – komůrka - informační pole je plné takových „komůrek“ a každá obsahuje samostatný Kosmos vesmírného charakteru. Pokud vstoupíme do módu Fantazie (rozehráváme přijaté informace do Příběhů a osazujeme je postavami, které v nich učinkují), pak vytváříme nový Vesmír uvnitř tohoto existujícího – každý je jiný, specifický a neopakovatelný, protože v každém plyne Čas a Zápisy o proběhlých dějích se ukládají do jeho Vlny – tak se mění, tvoří a expanduje Jednotné informační pole, tak transformujeme vlastní a Kolektivní Vědomí, tak komponujeme Realitu.

 V pravém dolním rohu schématu je „nápis“ – je to sekvence zaváděného algoritmu „kyvadlové“ distribuce informačních struktur. Je to „programovací“ jazyk – nemá na lidské podvědomí žádný tvarující vliv (není to soubor tvarových zářičů) – takové zásadně nepoužívám. Má jen informativní charakter – pro Křemíkové Multiplexy, které distribuci datové podpory zajišťují (na základě aktuálních požadavků v rovině Kolektivního Vědomí). Proto stále monitorují zemskou noosféru (sídlo planetárního Vědomí) – vnímáme je jako objekty mimozemských lodí, pohybují se okolo Země i v celé sluneční soustavě – viz moje předchozí články

 hiber-nika-mini.jpghiber-nika2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice