Jdi na obsah Jdi na menu

IRIÁDA

 ...je proces, při kterém dochází k proměně vnímání EM polí, která tvoří jemnou síť reality, ve které se pohybujeme. Jde nejenom o pozadí běžných momentů Života, ale také o mimosmyslově přijímané impulsy z energo-informačního obsahu těch polí, které nás stimulují k vytváření obrazů prožitků a vjemů - a tím k podnětným reakcím na události, ke spoluúčasti na tvarování jejich vývoje v Čase - v prostředí naší společné Existence. 

 IRIS zde není pouhým klasickým efektem polarizace světla (DUHA jako fotometeor), nýbrž komplexní elektro-magnetické spektrum, známé jako "Maxwellova duha". Jde o škálu frekvencí, ze kterých jen malou výseč jsme doposud byli schopni vědomě vnímat a účelově zpracovávat. Podstatnou část jsme mohli projektovat do vizualizací neseného obsahu pouze v nějak změněném stavu vědomí, kdy se frekvence našich mozkových vln a aurického pole naladila vždy na nějaký specifický kanál a jeho frekvenční rozsah. Přesto naše Mysl tento "bílý šum" podprahově přijímá v celé komplexitě a v rovině nevědomí také třídí a řetězí do návazností - viz "zbytková" kapacita mozku, kterou údajně neumíme využít. Jak se posouváme do intencí Galaktického Člověka, rozšiřuje se pásmo frekvencí, které dokážeme vnímat v Přítomném okamžiku, za plného vědomí, s okamžitou reaktivitou na podněty - je to často zmiňované Alfa-Beta-Gama denní vědomí Přítomnosti v Čase dějů a událostí, které jsou součástí jak skutečné, tak virtuální (rozšířené) reality za hranicí "hmoty" běžného života. Je to projev multi-dimenzionality a vědomé užití jejích možností pro celé spektrum aktivit - včetně těch "nad-časových", kdy navazujeme na události z dávné minulosti, které "trčely" v bezčasí a čekaly na dotek našeho zájmu, který by už nebyl nahodilý, ani mimoděk spouštěný, nýbrž zcela konkrétní, znalý a cílený do daného obsahu inkriminované energo-informační struktury paměti v Kolektivním Vědomí Lidstva.

 My totiž nejsme Přítomní jen tady - v této konkrétní realitě - jsme svým rozšířeným spektrem frekvencí vědomí na mnoha "místech" Vesmíru - v mnoha Světech a mnoha podobách Života. Abychom napříště nemuseli procházet rituály přechodu (specifickým procesem ladění se na nějaký nahodilý frekvenční kanál), který nás může vrhnout přímo do gravitační zóny nějaké anomálie, která se může projevit jako entita s destruktivním vlivem na naše aurické pole - budeme v propojení dispozic Galaktického Člověka využívat široké pásmo dostupných frekvencí přímým napojením na vlastní unikátní Frekvenční vzorec (FQ), který je nedílnou součástí naší vícečetné ID-entity. Tím dojde jen ke vědomým propojením, která vyloučí ta, která skrývají parazitické vstupy a další nežádoucí vlivy z jiných dimenzionálních sfér společné Oktávy Živosti. Mnoho z nás už s tímto souborem schopností pracuje a začíná chápat vazby kosmických sil na evoluci lidstva z naprosto jiných úhlů, než tomu bývalo na základě recyklování starých fyzikálních a kosmologických parametrů (definovaných vědou a duchovními naukami). 

 Spontánně, v Celistvosti Bytí, přecházíme do nové Éry vývoje a rozmachu primární Inteligence, která je naší přirozeností. Vezeme se Časem a motorem je naše spojitá vůle expandovat do nových rozměrů Existence. Někdy je ta nová éra vnímaná jako Éra Vodnáře (v astrologickém měřítku konstelací struktur Galaxie) nebo jako Éra Průzračnosti a Expanze (Nunti Sunia) - v pohledu na Evoluci Bytostí a Civilizací, souběžně obývající tytéž lokality Galaxie. My se snažíme obnovit původní Vizi Projektu Člověk (dopracovat se k formátu Galaktického Člověka, jako dvoj-prvku lidské existence) - ale nikoliv návratem ke starým pořádkům, nýbrž transformací do nových dispozic Člověka - do takové podoby, jaká dříve nebyla z mnoha důvodů možná. V této oblasti totiž všechno se vším souvisí - je to Vesmírný Stroj Času, který v dávkách nano-sekund mění charakter možností, potřebných a nutných ke "kvantovým" skokům na vývojové spirále jeho běhu....a je to produkt naší mentální, emoční a  prožitkové aktivity, co tento Stroj popohání. 

 Síla naší Vůle, síla naší Touhy měnit Sebe a měnit Svět, síla Naděje, která je vetkaná v každém našem Dechu, v rytmu tepu Srdce - to pohání tok energie, kterou chápeme jako univerzální Lásku, která s každým Kvantem Času "exploduje" skrz polarizační krystal naší Aury, našeho Srdce - aby čakrální soustavou vysílala požadované impulsy do sdíleného prostředí - pro posuny k vyšším Cílům, k dalším, komplexnějším vyjádřením sebe-sama.  

 Od Principu Polarity se asi ještě v dalších popisech nevzdálím - stále zbývá mnoho fazet dané problematiky a můj poznámkový blok je napěchovaný postřehy, které se do dílčího textu nevešly. K této tématice doporučuji článek A.N.Rodena, který jsem dnes sdílela na FB stránce Pandory - vystihuje ten trend, o kterém jsem psala - onen posun do "Vodnáře", který je možná trochu náročný na naše postoje - ale to je jen zdání, protože Vodnář nejsou "rybičky" - je to vztah dominujícího Ducha Času s Bytostmi, které se v jeho běhu projektují do různých formátů Existence - vztah "rovného s rovným" - tedy už nikoliv postoj ochranitelského vychovatele ke svým nedospělým svěřencům. To je pointou momentální etapy, do které vcházíme - plynou z toho některé změny vzorců chování, které přenastaví naše vnímání odpovědnosti za "skutky", kterými ovlivňujeme dění, rozptýlí potřebu manipulování s efektem našeho projevu do společnosti, podpoří pravdivost a upřímnost prezentace... a naopak - ty projevy, které vytvářejí tah na návrat do hierarchických mocenských struktur a elitního řízení Evoluce z duchovních center Moci budou automaticky vystředěny z kolektivní působnosti. Takový je Vodnář...nekompromisní k falši a sobeckým záměrům - přející a podporující růst tam, kde jde o čistou, originální Vizi, která je vnímaná především jako hra a experiment - a až v druhém pádě jako nezbytnost či obecná potřebnost.

 P.S. Motto přiložené ilustrace:

...když rozkvete Mysl, rozkvete Srdce...když rozkvete Srdce, rozkvete Duše a Celý Člověk...

Diskuse a komentáře ke článku:

na vláknu u Honzy Koňase

sdílený text na mém Fb profilu

 iriada3-mini.jpgiriada4-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice