Jdi na obsah Jdi na menu

MEM-ENTO

...třetí fáze propojování zemské noosféry, která nese Kolektivní Vědomí Planety (a tedy také Lidstva) s jednotlivými "vlákny" Duší každého prvku nesené Inteligence. Je to závěrečný krok náběhu nového Systému Podpory Života, který je už plně transformován pro nový Model Existence - Model Magistra. Odpojení článků Hierarchie Moci, která byla dříve dominujícím systémem podpory, graduje a tento proces se zřetelně odráží nejen v energo-informační sféře Událostí, ale přímo v jejich realitním poli Skutečností. Vývoj Událostí v Čase nyní integruje takové variety proměn, které dříve stály mimo zájem lidských mentálních aktivit. Jak se prohlubuje pochopení souvislostí, které posílají pobídkové navigace do našich aurických EM polí přímého kontaktu s Realitou, tak se mění náhledy a postoje jednotlivců a tím celých kolektivů populace. Změny běží v duchu místních podmínek a tradic, které jsou již částečně zbaveny paradigmat zastaralých schémat myšlení. V setrvačnosti starého zůstávají ti, které chápeme jako "negativní" konzervativce - jsou ale platnými prvky celkové rovnováhy, potřebné pro udržení směru, který nás provádí jednotlivými kroky, co vedou k dílčímu cíli této etapy Evoluce - k transformaci Člověka do plné Galaktické verze, tj. do Celistvosti Bytí.

 Lidstvo od pradávna usilovně pracuje na propojení Ducha se Hmotou do takového svazku, kdy se v pozici inkarnované Bytosti dokážeme napojovat na svoje další expozice - paralelní a alternativní Existence Sebe-sama. V dosavadním průběhu však vždy převládaly tendence zasunout aktuální Osobnost a její ID-entitu do pozadí - jako pouhou kratičkou epizodu, která běží na duchovním základě, který hmota utlačuje a nedovoluje mu prosadit se. Jako bychom nebyli propojenými multi-osobnostmi, ale oddělenými vrstvami jednotlivostí Duše, kdy každá tato vrstva má svoji vlastní vůli a záměry a těmito uvnitř sebe-sama ostatním konkuruje a většinou škodí nebo je omezuje v rozletu. Jsou to konstrukce, postavené na odmítání Celistvosti, která je nežádoucí v systému Existence, který je postavený na Hierarchii a manifestaci Moci. 

 Ve skutečnosti je fyzická složka nejpodstatnějším elementem Evoluce -  je vrcholem projevu Ducha naší zdrojové Bytosti - ohraničuje nás totiž do individuality, která jediná má schopnost umožnit projev jakékoliv své vnitřní vrstvy do jedné součtové svrchované Osobnosti (nositele ID-enetity). Bez nosiče je Bytost éterickou esencí Zdroje, se kterým (v rámci kterého) tvoří fraktální Celistvost Kosmického Vědomí. Pokud nemá vytvořený "program" časového plánu nějaké konkrétní existence (Duši), může se projevit jen přes prostředníka, který jako nosič poslouží. Napojování na entity, které nejsou součástí naší vlastní multiosobnosti (tj. nepatří do souboru těch našich JÁ, co jsou rozprostřená v mnoha dimenzích, v mnoha jemno-hmotných nosičích, v souběžných vtěleních či inkarnacích), je velmi častým jevem. V hierarchických systémech je takto uplatňovaná Moc a implantovány Záměry - z velína mimozemských center duchovního řízení, které skrz masku kontaktu s údajnými zástupci různých ET civilizací manipuluje s lidskou svobodnou vůlí. 

 Dokud se na obzoru nerýsoval jiný systém Existence, založený na rovných parametrech autonomie v řízení evoluce, nebyla jiná možnost vstupů do Jednotného Informačního Pole (Akašických galaktických knihoven), než přes napojení se na nějakého duchovního prostředníka, za něhož se často parazitující entity vydávají. Pro tyto účely máme historicky propracované techniky navození změn stavů vědomí, mezi které patří i halucinogeny a drogy. Včera jsem sdílením článku o této problematice trochu zvedla stavidla vášní - ale bylo to součástí tohoto popisu MEM-ENTO = zjistit, jak dalece je lidská mysl přístupná přijmout úplně jiný Model Expozice do spirituálního prozření a cestování Světy ve vrstvách Oktávy dimenzí Živosti. Výsledkem je zjištění, že přístupná zatím není - zatvrzelí zastánci užívání umělých měničů stavů vědomí se odkazují na tisícileté tradice těchto praktik - a aniž by pochopili smysl Transformace do jinak nastavených evolučních podmínek, které existují teprve velice krátce - skrz aktivované dispozice Galaktického Člověka a smysl svrchované autonomie komplexní Bytosti, kterou je Člověk v okamžiku, kdy vejde do Celistvosti své multidimenzionální Osobnosti - dále razí staré vzorce duchovního vzdělávání a rozvoje - tj. na bázi dálkového řízení a aplikace Moci, na systému, kde je Člověk součástí podřadné a bezvýznamné civilizace, kde jednotlivci začínají ŽÍT až ve svém duchovním formátu, který si budují skrz kariéru mimo Zemi a zde pouze sbírají zkušenosti a plní vyšší duchovní mise. Ale potřeba o těchto věcech diskutovat je všeobecná - a to znamená připravenost v jiné oblasti - v propojení spektra dříve oddělených stavů vědomí - pak už nebudou podpůrné prostředky potřeba a do jiných dimenzí se bude vcházet z Přítomnosti - v nulovém čase (viz moje předchozí texty).

 Ilustrace MEM-ENTO (mem-into) obsahuje sady kódů pro otevírání dalších vstupů do "změněných" stavů vědomí. Změněných v uvozovkách, protože nabíháním do aktivního módu ÁRIA kódu Jedinečnosti bude mít každý člověk stavy vědomí neoddělené v čase = nebudou na sebe navazovat, ale budou v sobě naskládané. Jde o často zmiňovaný systém aktivace vědomí do pozice ALFA-BETA-GAMA. Vypadá to možná jako hudba nedohledné budoucnosti, ale změny se dějí skokově a každý nový skok vede do informačně bohatší oblasti Kosmické Mysli, které jsme rovnocennou součástí.
 mem-ento3-mini.jpgmem-ento3-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice