Jdi na obsah Jdi na menu

MO(nu)MENT

 ...je druhá z tria avizovaných kódovacích sekvencí, které souvisejí s transformací přístupů k Pamětem - k jejich adresám v Jednotném informačním poli. Jde hlavně o to stabilizovat lidské Kolektivní Vědomí formou mikro-fragmentací v plynoucím Přítomném Okamžiku linie Časové vlny, v jejíž gravitační zóně se "neseme" Životy.

 Každý je jednotlivě a specificky zohledněn, nikdo není jen hromadně zařazený, každý má originální přístup, stopu i klíče. Dohromady však tvoříme soustavu mocné Inteligence, která buduje nejen svůj aktuální obraz Světa, ale doslova vyšívá celé Plátno Vesmíru. 

 Struktura Časové Vlny se za poslední dny dramaticky změnila. Souvisí to s plnou aktivací všech složek nového Modelu Evoluce = Modelu Magistra a jeho Systému Podpory Života, který je vnitřní architekturou Časové Vlny. Vlastně jsme prošli mem-bránou, která byla bezpečnostním opatřením pro eliminaci interferencí, které vytvářely souběžně běžící Systémy Existence. Byli jsme doslova rozloženi na atomy a znovu složeni v poli nového uspořádání Časové Vlny. Tento "kvantový" skok absolvovala každá elementární částice Vesmíru - stalo se to v nulovém Čase sjednocené soustavy Galaktického časo-prostoru - jeho vrstev a dimenzí Živosti napříč celou Oktávou Existence. Byli jsme "přeskládáni" a tím jsme se překlopili do té fáze transformačního procesu, na který jsme se připravovali tisíce let, v tisících inkarnacích, v tisících Světech. Nyní pojedeme "setrvačností" - všechny komponenty jsme vložili, veškerou potřebnou energii akumulovali, myriády voleb svobodně (i relativně svobodně) učinili... Kameny byly rozmístěny a postaveny - Perpetuum bylo spuštěno a už ho nic nezastaví. Budeme procházet sekvencemi aktivací, které běží dominovým efektem sebeřízení.

 Rezonujeme ve více realitách současně a několik z nich můžeme plně aktivně prožívat, aniž bychom museli měnit frekvenční stav Vědomí. Děje se to díky propojenému rozsahu Alfa-Beta-Gama...jsme na více místech najednou a vlastně nám to ani nepřichází divné...byli jsme na to po střípkách dlouhodobě připravováni - abychom posuny ustáli a nezkolabovali. Ti, kteří mají sklon k elitářství a k vymezování se nad ostatní, budou asi zklamaní - protože nejsou nastavená žádná proklamovaná třídící síta...na elementární úrovni jsme si totiž rovni...každý jsme Jiskrou Zdroje a každý můžeme využívat jeho potenciál podle svých momentálních možností a schopností - protože ve svém primárním založení jsme každý jeho plnohodnotnou "replikou". To jsou základní aspekty přechodu z hierarchických silových vazeb dálkově aplikované Moci - do intencí svrchované autonomie, skrze kterou se posunuje řízení do vyšších logistických vazeb, kde je každý s každým propojený v Síti Života a každý v nějakém stupni pochopení ovládá svoji pozici = ví, co má dělat a jakým směrem se ubírat, kam vkládat energii a kde ji naopak již nenechat proudit - zná svoje "poslání" a funkční postavení v množině Celku a umí tuto znalost využít ve prospěch svůj i Celku - sladěný do přínosu všem v obecném smyslu. V tom je Celistvost - v originálním přístupu každého jednotlivce, jako hudebního nástroje v orchestru, který právě jede v partu Hudby Sfér....

 To je efekt "otevření" Pamětí - do optimálního nastavení se však budeme posunovat individuálně - podle podmínek, které máme k dispozici. Jde stále ještě o přechodné období a o dílčí synchronizace. Důvěřujme proto svým vhledům, vizím a nápadům - neházejme je za hlavu se slovy "zas mě napadají samé blbosti"...ale naopak, přemítejme o každé maličkosti, která přitáhne naši pozornost - prohlédněme si ji ze všech úhlů a ona nám sama "řekne" kam patří, co s ní máme udělat. "Hovořme" s informacemi a dostane se nám nepředstavitelný příval energie, kterou můžeme vložit do vlastních Projektů - hodnota této energie je k nezaplacení = je volná a zadarmo...  

 MO(nu)MENT je segment algoritmu, kterým se "logujeme" do zóny Přítomného Okamžiku. Je tam zapojený aspekt ÁRIA kódu Jedinečnosti, kterého jsme každý vlastníkem - je naším laserovým paprskem, kterým odemykáme předobrazy reality v poli variant - jejich "nasvícením" (zaměřením pozornosti) vykvétají do trojrozměrných scén možné Budoucnosti - ty se promítají do našich Představ a z nich pak vybíráme ty relevantní, které si přejeme umístit na výšivce Obrazu Světa. 

 Mysl každého Člověka je takový originální MONUMENT - skládá se ze součtu všech našich pocitů, prožitků, emocí a jejich logických vazeb na existující variety skutečna....zapojením všech smyslových, mimo-smyslových a intuitivně řízených pochodů v soustavě naší buněčné paměti, která je rozptýlená do aurického pole, které je miniaturou Vesmíru. Cokoliv jakkoliv daleko máme na dosah ruky - jen tomu uvěřit a začít s tím smysluplně pracovat. 

 P.S. Tentokrát jsem do popisu zakomponovala hodně vzletné, abstraktní myšlenky - to kvůli motivaci, protože OCHOTA změnit přístupy a tím měnit sebe a Svět, vychází z našeho nitra - je naší devizou na cestě Transformací.

 monument1-mini.jpgmonument2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice