Jdi na obsah Jdi na menu

ON-i-ON

 ...čili TEN i TEN...jde o primární „dvojnost“ Člověka – jako párové Bytosti, která se vyjadřuje symetricky v rovině fyzické hmotné reality Života a současně v nehmotných sférách energo-informačních polí, která obsahují „noty“ Bytí v širších souvislostech Existence. Jde o splývání Ducha se Hmotou – lineárního Času navazujících dějů s vertikální osou Přítomného Okamžiku, po které kmitáme jako vyšívací jehla, abychom vytvářeli Obraz Života a tento vnášeli do Světa Skutečností. 

 Nacházíme se v gravitační zóně Portálové anomálie, která je součtovou událostí mnoha předcházejících – jejichž okolnosti se nás všech nějakým způsobem dotkly – na základě kterých jsme „tvarovali“ naše Kolektivní Vědomí do současného uspořádání, které vyslalo signál k vynoření (aktivaci) tohoto „Velkého“ Portálu do naší bezprostřední blízkosti...viz text předešlého článku na profilu PandoRa.cz.

 Tok energie (a hutnost v ní obsažených informací) bude tedy mimořádně silný a vydatný. S tím ladí i další astro-nomi-logické konstelace, které dokreslují celkové pozadí události – velmi dobře jsou poskládané v článku Rebeky Sprinncové „11.11.2019 – energie planety Merkur a životně důležité informace“. 

 Mám v poznámkovém bloku množství postřehů k Oknu Příležitosti, které Portál otevře a zpřístupní – ale bylo by to nošení dříví do lesa – protože těch informací se ve sdíleném prostředí vykulilo dost a dost. Kód ON-i-ON totiž není prioritně „portálovou“ tématikou – ale především ukazuje na primární dualitu lidské podstaty – která není tou odsuzovanou a odmítanou některými kruhy tzv. probuzených lidí – ale zdrojovým základem naší Existence = není v kolizi s vnímáním Jednoty (Celistvosti) Bytí – naopak – ukazuje na komplexitu naší ID-entity, v „rámci“ které je lidský Život na Zemi jednou z mnoha epizod realizace. Naše kvantová podstata je jako vlna a částice – párový Element Věčnosti, který nevzniká, ani nezaniká – který JE. Pohybuje se hyperprostorem v nulovém čase a proto „pohybem“ zde není ani rychlost, ani směr – ale okamžitá výměna informací o pozici jednotlivých částí osobní Existence. Tato výměna probíhá podprahově – ale interference pohybu informací ovlivňuje naše vnímání sebe-sama v reálném prostředí Života. ID-entita jednotlivce se dá přirovnat k navrstveným „tělům“ bábušek = cibulový efekt projevu do mnoha zón Živosti – v Oktávách dimenzí Jednotného informačního pole – kde hmotná forma Bytí je jednou z mnoha možných vyjádření naší zdrojové osobitosti. 

 Cibule = ONION – nese tedy symboliku lidské komplexity – ve smyslu Celistvosti Galaktického Člověka. V těchto souvislostech není jedna složka nadřazenější druhé – jsou rovnocenné a nezastupitelné. Pro ty, kteří se prsí velikostí a kvalitou svého duchovního rozměru, je potřeba zmínit, že jejich spiritualita není hodnotnější nebo „vyšší“ – nežli ostatních lidí (Bytostí) – ale jako jsou oni vedeni k upřednostnění nehmotných sfér Existence, jsou jiní zas vedeni k protěžování těch hmotných, materiálních aspektů Života – a má to specifický účel pro jejich životní plány a cíle. Každý vynikáme v trochu jiných oborech – a je to dobře – protože kdybychom byli všichni stejní, byli bychom statičtí a neschopní evoluce. Rozmanitost Bytí – projekcí naší ID-entity – je hnacím pohonem změn, které jsou základem vývoje jednotlivce i celého kolektivu. Efekty rezonance našich postojů v běhu událostí pak vytvářejí prostředí pro změny v Kolektivním Vědomí – v mozaikovém uspořádání kompetencí interesovaných účastníků. Jejich časté „převádění“ do hierarchického molochu řízení začíná a končí v neschopnosti přijmout odpovědnost za své skutky – v přenášení této odpovědnosti na virtuální autority „vyšších“ Bytostí, které (ve zkresleném vjemu víry v ně) řídí naše osudy a určují každý krok v našich Životech. Je veliký rozdíl mezi vnitřním hlasem našich Já, která k nám hovoří z jiných sfér Oktávy dimenzí – a hlasem cizích parazitických entit, které nás používají jako mechanickou ruku v prostředí, které je pro ně nedostupné. Přijetím vlastní duality, která spektrálně osciluje v tisících a tisících variacích vyjádření, aktivujeme schopnost „rozpoznání“ osobního (ÁRIA) kódu jedinečnosti – a tím citu pro rozlišení hlasů z vlastní součtové ID-entity od těch infiltrovaných cizích, které v tom archetypu Osobnosti nejsou s námi kompatibilní. 

 Datum 11.11. je dvojí rovnice 1+1=3 – je to rovnice Života – dvoj-prvku, kterým jsme a potenciálu tvoření, kterého jsme schopni. Například moje datum narození dává součet 33 a jsem Blíženec – proto (možná) mám vyšší citlivost k vnímání těchto aspektů Existence...ale každý člověk má nějaké takové speciality ve svém vybavení – jen hledat a nacházet – a nalezené spojovat do smysluplných souvislostí, které uvolní prostor k jejich využití. 

 Přiložený obrázek je dokončeným schématem abstraktního uspořádání Portálu v intencích ONION i ON-i-ON...viz článek „V Záhybu Velkého Portálu“. 

 on-i-on1-neg-mini.jpgon-i-on3-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice