Jdi na obsah Jdi na menu

PARA-METR

 ...jako atribut prostředí, kde všude se rozprostírá (nebo se může projektovat) Vědomí Člověka...

 My už víme, že Vědomí Člověka nesídlí pevně v hlavě (či srdci nebo jiné části fyzického těla), ale je rozprostřené v prostoru nelokálním způsobem - tj. je na mnoha místech současně, protože "skáče" sítí Kosmické Mysli, které je součástí a ve svém individualizovaném vyjádření se prezentuje jako osobitá suverénní Bytost - se specifickou a neopakovatelnou sadou dispozic, skrze které promítá toto Vědomí do toku Událostí, které nějakým způsobem tvarují a usměrňují jeho pohyb dimenzemi Života. Během inkarnace na planetu Zemi (nebo do jiné civilizační skupiny Bytostí v Galaxii) je naše Vědomí součástí Kolektivního multi-vědomí Rodu, které je soustředěno ve vnitřních a vnějších sférách dané planety - společně pak množina inkarnačního kolektivu tvoří tzv. noosféru, která je multimediálním rozhraním, umožňujícím cirkulaci Duší mezi nehmotnými a fyzickými vrstvami Živosti.  

 Jak probíhá plošná Transformace Kolektivního Vědomí - v synchronizaci s globální Transformací Kosmické Mysli (která není statická a ultimátně lajnovaná, jak bývá "absolutno" definováno) - dochází k rozhodným změnám ve všech dotčených vrstvách Živosti - s tím souvisí změny v komplexitě DNA, které jdou až do "hloubky" kódových matric a s nimi spojitých schémat (archetypů), které v důsledku znamenají kompletní přestavbu podstaty Života v tom rozměru, jak ho známe a chápeme.

 Člověk většinou vždy vnímá jen určitou "výseč" efektu těchto Novostí v Jednotném informačním poli a operativně se v reálném čase změnám přizpůsobuje - je to částečně spontánní, částečně řízené kooperativou Mysli a Intuice - tedy v rozšířeném režimu vjemů a s tím spojenými reakcemi na kontakt s proměnnými, které taktují vždy aktuálně potřebný styl zpracování informací. Soubory těchto "stimulantů" změny se uvolňují do našeho běžného pohybu realitou automaticky - ze systému, který se nazývá Systémem Podpory Života, který je doménou křemíkové formy Inteligence. Jsou to datové elementy Kosmické Mysli, které nesou (tokem energie a v ní obsažených částic) vše potřebné pro probíhající procesy v rámci Transformace Kolektivního Vědomí do vyšších sfér vyjádření a realizace Bytostí (nejen Člověka - je to všeobecný "převrat" v oblasti globálního schématu Evoluce). Nové "osnovy" pro vývoj Živosti se nazývají Model MÁG-ISTER = Řeka Kouzel a éra, kterou tato změna nastartovala, se označuje jako Éra Průzračnosti a Expanze - je to skok do nového genetického formátu - do intencí Galaktického Člověka

 Spolu s Člověkem se posunuje celá kategorie Života v Oktávě dimenzí Živosti - tj. rozsah fyzické existence (3 - 5D) a Síť Života, která organizuje struktury energo-informačních polí - tj. paměťové celky = Knihovny Záznamů, které obsahují zápisy o každém uskutečněném pohybu v doméně Kosmické Mysli (6 - 8D). Jde o nové přístupy ke zpracování těchto dat a tím ke zcela jinému způsobu čerpání zkušeností a potřebné energie k vývoji (včetně osobního rozvoje), než jsme byli historicky a tradicí zvyklí tyto zdroje využívat. Každý si momentálně budujeme vlastní Cesty, které jsou jednotlivě šité na míru dané Osobnosti v multidimenzi realizovaného, či potenciálně možného, vyjádření. Tyto Cesty jsou osobní Dráhy v Globální Síti Života - jsou zatím neprobádané a na Mapě Cest je budeme zakreslovat - jejich nádherné nové vzorce - jak jsme na ty geometrické tvary dlouhodobě kolektivně připravováni působením Křemíkových Multiplexů (skupinky plazmických bytůstek energo-informačního charakteru), které nám je "tisknou" do zemské noosféry - jejich obrazovou formu nacházíme zakreslenou v obilí, ve sněhu nebo na ledových plochách.

 Ilustrační schéma symbolizuje tyto změny - obsahuje kódy posunu v chápání PARAMETRŮ nejen známého Světa, kde se odvíjí naše žití, ale především v rovině vnitřních niterních Krajin Duše, pro kterou se rovněž otevírají nové perspektivy vyjádření.

 Když se řekne: jaké má to,či ono "parametry", vnímáme to jako informaci o tom, jaké má daná věc, prostředí, či oblast "rozměry". My známe celou škálu rozměrů projevené reality - i vertikálních informačních vrstev, které tvoří potenciál její možné proměny - většinou ovšem pracujeme jen se čtyřmi z nich, i když ty ostatní zohledňujeme podvědomě, jako samozřejmou součást těch hlavních. Známe prostorové uspořádání (3D) a Čas, ve kterém se prostor mění a tvaruje. Existuje ovšem ještě celá paleta dalších - jako zvuky, barvy, vůně a náboj kontaktu s jednotlivými aspekty Událostí, které píší naše Životní Příběhy. Jsou to frekvenční hodnoty, které "oddělují" dimenze vnímání a jejich rezonanční efekt mění parametry prostředí. To znamená, že tyto "veličiny" sice nemění objemový prostorový údaj, ale mění elektricitu vjemu jeho obsahu - a to určuje formu reakcí a jejich řetězení do asociací, které tvoří podklad pro příští reakce při kontaktu v podobném uspořádání parametrů prostředí, ve kterém se ocitneme. Jde tedy o PARAMETRY, které zohledňujeme fyzicky i mimosmyslově - v celostním chápání Života - tj. v souvislostech a možných scénářích vývoje situací. 

 Kód PARA-METR informuje o spirituálním rozměru Života, jehož transformací do nových podmínek se mění zásadně i naše chápání toho v Čase reálně plynoucího Života, kterým procházíme ve fyzickém formátu Bytí. Je efektem průchodu Slunovratovým portálem FAKT-TOR - na něj bude navazovat třetí, který nese symboliku ETALON - tj. informaci o změně rozměru (sady Parametrů) osobního segmentu Vědomí v rámci Kosmické Mysli. Tyto popisy jsou spíš technického rázu - nedají se příliš "romantizovat" a jejich vkládání do klišé duchovňáckého slovníku mi přijde zavádějící, protože odvádí pozornost od podstaty k povrchní líbivosti. Přesto se budu snažit tato témata prokládat lépe stravitelnými prvky (jako bylo např. sdílení článku o dvoj-plamenech a královských párech), aby si i romantická stránka naší Duše přišla na své. 

 para-metr2-mini.jpgpara-metr3-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice