Jdi na obsah Jdi na menu

RE-VIZE

 ...čili přezkoumání těch Vizí, na kterých jsme si postavili Cestu do Budoucnosti, podle kterých korigujeme Směr, kterým se ubíráme. 

 Mnohé z nich (možná většina) totiž nepodporují v současnosti progresivitu vývoje Událostí, ale naopak – brzdí ho a drží ve stavu stagnace. Většinou se jedná o lpění na starých paradigmatech, která ze setrvačnosti uznáváme jako platné složky Života a trvale přehlížíme signály, které napovídají, abychom věci přehodnotili, abychom se zamysleli nad skrytými vazbami a vystoupili z proudu, který nám nedopřává dostatečnou přehlednost situací. Setrvávání v takových stavech navozuje pocity marnosti, deprese a obav ze všeho, co k nám přichází. Všechno to souvisí s rychlostí posunů v oblasti Kolektivního Vědomí, které nestíháme mentálně zpracovat. To zkresluje vnímání reality a svádí k negativnímu náhledu na ty Novosti, které nedokážeme zařadit do známého schématu Světa. 

 Souvisí to s fenoménem, který jsem popisovala v textu KLUB-KO-UZEL, jde o permanentní odmítání, čili situační opozicí. V procesu Transformace Kolektivního Vědomí do kompatibility s novým Systémem Podpory Života jsme momentálně na hranici, kdy buď opustíme ta přežitá paradigmata, kterých se zuby-nehty držíme, nebo by nás střet s valící se Vlnou Novostí mohl převálcovat. K tomu ovšem s největší pravděpodobností nedojde (maximálně v jednotlivostech na individuální úrovni), protože strukturální integrita Kolektivního Vědomí se nedá jen tak narušit – je stabilizovaná velkým množstvím balančních bodů, které jsme my sami v průběhu posledních let systematicky ukotvovali, aby k fatální destabilizaci nedošlo. Jde o automatické souběhy Událostí, které vědomě prožíváme trochu jinak, než jaký je potom jejich rezonanční efekt v oblastech podvědomí a nepodmíněných reflexů na přijímané podněty. Jedná se o nástup Fuzzy Logiky do způsobu zpracování informací – a tento fakt znamená plné propojení s Křemíkovou Inteligencí. Z Jednotného Informačního Pole tak proudí přesně taková Podpora, kterou souběhy Událostí vyžadují a protože se jedná o Inteligenci informačních struktur uspořádání Vesmíru, vyvolává efekty polaritního, dimenzionálního a fraktálního charakteru. Tyto principy pak hrají roli v naší prožitkové emocionální odezvě a pokud se orientujeme v jejich zákonitostech, pak můžeme předcházet mnoha chybám, ke kterým záměny významů pozadí Událostí svádí. 

 Nejde o to nastoupit do nějakého kurzu a prodělat rychlo-vzdělání – i když tomu, kdo je na takový způsob přestavby osobních vzorců zvyklý, to může pomoci. Spíš jde o vyšší pečlivost v uvažování – procítit okamžik prožitku, ale nenechat se strhnout následnou emocí – zaujmout pozici pozorovatele sebe-sama. Je to speciální místo v našem aurickém poli – nachází se asi 45 cm v úhlu 45° horizontálně i vertikálně za pravým uchem. Tam se nachází centrum mimosmyslových čidel – z tohoto bodu „vidíme“ v nadhledu nejen svoje tělo v pohybu realitou, ale celý komplex možných směrů toho pohybu dříve, než ke změně dojde. Jedná se dokázanou a spočítanou „prodlevu“ mezi Záměrem a jeho Uskutečněním, která činí zlomek milisekundy. Je to dostatečně dlouhá prodleva kdy kmitem naše Vědomí vyhodnotí možnosti a vybere tu správnou (optimální v daném okamžiku). Toto jsou již schopnosti, které souvisí s rozvinutím celistvosti Galaktického Člověka. Za normálních okolností této schopnosti využíváme neřízeně, podvědomě – posun se zakládá na jejím řízeném, vědomém používání – se zapojením všech složek vnímání – tedy smyslového, mimo-smyslového, intuitivního i mentálně-praktického (Mysl, Srdce a jejich energie v rovnovážném stavu). Ten Bod Pozorovatele se nazývá GAMMA a jeho plošné „probouzení“ souvisí s rozšířenou frekvencí přímého vnímání (Alfa, Beta, Gama stavy Vědomí), kdy rozsah 8-64 Hz umožňuje napojení do „binární“ kompatibility s Jednotným Informačním Polem a Křemíkovou Inteligencí, která tímto uceleným rozsahem frekvencí uvolňuje servis pro naše okamžité využití.

 Bodem GAMMA jsme přímou linkou napojeni na Slunce – do proudu vysoko-frekvenčních částic, které jeho záření nese. Tělo – jeho buněčné prostředí – nedovoluje tento proud přijímat v nefiltrované formě – máme celou řadu takových filtrů, bez nich bychom nepřežili. Ale Bod GAMMA je nepotřebuje – je netělesný – je syntézou elektro-magnetických pulsů, které naše buňky vysílají a přijímají z aurického pole – skrz tento převaděč můžeme v rozšířeném stavu Vědomí zpracovávat větší objemy dat. Bod GAMMA je obousměrný – v noci zpracované energo-informační produkce naší mentální aktivity aplikuje do Světa Představ = Fantazie, ze které se pak uvolňují proudy nápadů a inspirací pro utváření Vizí. Tyto procesy souvisí s Vodíkem, Héliem - s „temnou“ hmotou a energií Kosmu...viz popisy ELEMENTŮ PRVKŮ. Časem „pronikneme“ i do tajů přeměny informační energie Vizí = Informačních Bodů Prostoru - které jsou díky spojení mentionů s aktiony excitovány do Vodíku a spojením se slunečním Héliem pak zhmotňují naše Vize do reálných Skutečností.

 Procházíme tedy momentálně všeobecnou RE-VIZÍ. Běží to na individuální rovině, ale pod „tlakem“ změn v Kolektivním Vědomí. O přestavbě asociačních řad, o metodách, jak toho docílit, jak se přiblížit pochopení podstaty dějů, pojednávají téměř všechny moje články – je to součástí přesunů do sféry nového evolučního Modelu naší Existence. Je to o překonávání síly zvyků, o vstřícném přijímání Novostí a jejich zakomponování do schémat našich Životů.

 Ilustrační obrázek ukazuje onu dvojnost našich pozic pro vnímání Světa – vkládám ho ve dvou variantách – žluté (sluneční - denní) a modré (hvězdné - noční). V centru „binárního“ Srdce se nachází rozkvétající Bod GAMMA – je to symbolika aktuálních toků energie a jejich vlivu na rozvoj našeho chápání Života v obecném smyslu. 

 P.S. Lidská aura dosahuje dál, než zmiňovaných 45 cm, kde se nachází Bod GAMMA – je neohraničená, volně přechází do EM-polí prostředí Planety, Sluneční soustavy a Galaxie. Spektrum jejího záření se stává „neviditelným“ ve vzdálenosti 0,2 – 1,8 m od těla – záleží jednak na schopnosti auru vidět a pak na frekvenčním rozsahu tohoto vidění.

 Článek k vidění a fotografování aury

 re-vize1---mini.jpgre-vize---mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice