Jdi na obsah Jdi na menu

SIG-NAL

 ...čili souzvuk frekvencí, který představuje Navigátor Celistvosti.

 Jde o efekt otevírání více-stupňovitého Portálu, kdy letos procházíme jeho třetí finální fází. Elektro-magnetická anomálie toho dnešního kulminovala za svítání a bude mít dozvuky několik dní. Můžeme pociťovat ztrátu orientace v časové návaznosti, prolínání snovou a skutečnou realitou, kdy objekty fantazie spontánně zaujímají platnou pozici ve snímaných skutečnostech a následné odhalení jejich expozice nás určitým způsobem zaskočí – zjišťujeme v okolí, zda je to jen naše perspektiva, nebo jestli je to obecný jev...atd. Souhrnně řečeno – jde o „napojení“ do Centra naší ID-entity a pocity, co to doprovázejí, evokují množství vizí a virtuálních představ. Můžeme mít i fyzické reakce, které souvisejí s psycho-somatickými funkcemi – například závratě, nevolnost a další symptomy, podobné těm, které nás mohou potkat při pobytu ve výškách, kde (podle osobního založení) postrádáme dostatečnou oporu. K tomu patří kolísání tlaku a zvýšená potřeba kyslíku – pro mozek a celý krevní oběh organizmu, ve kterém vše jede na plné obrátky. 

 Vloni jsme zaznamenali G-ON-G, což byl SIGNÁL, že druhé fázi se podařil rozjezd – třetí fáze je tedy již automatika setrvačnosti rozjetého procesu. Tvůrci křídel (Wingmakers) hovoří ve své filozofii o Navigátoru Celistvosti jako o aktivaci Cesty pro Expanzi Individuality do Jednoty Galaktického Vědomí. Ta Cesta je nyní volná – v Kolektivním Vědomí Lidstva jsou pro vstup na ní již vytvořené „nástroje“, kterými je splnění konkrétních podmínek. Těmi jsou soubory možností, které přijalo nadkritické množství lidí jako reálnou skutečnost. Jsou to energo-informační rozhraní – kdy jednotlivci, kterým se opakovaně vyplnilo cosi hodně nepravděpodobného (skrz součtové uzly synchronicit, kterými prošli s plným prožitkem účasti) a oni přijali takový vývoj událostí jako relevantní. Ta rozhraní pak v memové (myšlenkové) oblasti zaujala takové uspořádání, co spustilo dominový efekt. Je to množství mikro-příhod, které na sebe navazují ve spektrálním rozptylu souvislostí, jejichž střed je v Přítomném Okamžiku našeho chápání toku Času – pak na vertikální ose proniká jejich informační potenciál do vrstev Pamětí a tvoří logické páry napříč dějinným profilům našich mnoho-životů. To je vstup do multi-dimenzionality naší ID-entity - souboru paralelních a alternativních Existencí vyššího Já, které pro momentální inkarnaci nese aspekt Duše. 

 Vývojová linie současného uspořádání stěžejních struktur v Kolektivním Vědomí má velký potenciál udržet rovnováhu „ducha a hmoty“ – EM polí reality s EI poli Jednotného informačního pole (Galaktického Vědomí). Toto „splývání“ časo-prostorových sfér vytváří onu Cestu k Celistvosti Galaktického Člověka. Geneticky jsme v posledních letech prošli transformací tzv. „nekódující“ DNA – do pozice „kódující“ ve spektru Světla a frekvencích Zvuku, jejichž škála zahrnuje fyzickou i nefyzickou stránku Bytí. Aby linie udržela Směr, vyžaduje patřičnou Rychlost – a tu jí zajišťujeme dynamikou našich mentálních a pocitových (mimosmyslových) prožitků. Každý máme vlastní Osobní Časovou Vlnu, skrze kterou se exponujeme a vyjadřujeme do sdíleného prostředí. Cesta některých lidí se může jevit hodně kontroverzně – ale pokud je jejich „zaujetí“ upřímné a není v kolizi s platnými morálně-etickými pravidly, pak si zaslouží alespoň minimální dávku tolerance. To neznamená, že přestaneme diskutovat o podrobnostech možností Cesty, které z okolí snímáme, odhadujeme jejich sílu a porovnáváme s vlastními zkušenostmi, či intuitivními pocity. Zvažováním předkládaných stanovisek pak vytváříme optimální vlastní formáty reakcí na Skutečnosti, kterým jsme vystaveni – tyto jsou originálním přístupem k osobnímu rozvoji a Cestou do Centra naší součtové ID-entity. 

 Tento popis navazuje na text, který jsem publikovala v souvislosti s loňskou „prostřední“ fází Portálu Navigátora Celistvosti – pod sdílením článku na facebookové stránce Pandory je konverzace, kde jsou podrobnosti o ilustracích, které ke svým textům přikládám. 

 sig-nal2-mini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice