Jdi na obsah Jdi na menu

SVĚT-LICE

Ší-Ra Liba mia
Gazda Dycha Via

VšeVesmírná Láska v Nás

Motto:

V dáli Hvězdných Světů, tam – za Obzorem,
bijí Srdce Těch, se kterými se toužím setkat,
se kterými to mé splyne v Záblesku Poznání

Legenda:

 Jedním ze základních aspektů Života je Hledání – hledání odpovědí na Otázky, které vyplývají z Existence samotné. 

 Hledání podstaty vlastní Identity, patří – spolu se snahou pochopit samotný Smysl našeho Života – k těm motorům, které pohánějí naši vůli žít. Smysl Života je velká soustava atributů Existence. Zatímco jeden ho vidí v založení rodiny, výchově dětí, partnerském soužití – a tomuto věnuje veškerou energii, jiní ho vnímají jako službu společnosti v tisících způsobech aplikace – a tomuto podřídí vše – tj. i svoji rodinu a partnerské svazky. Veškeré naše snažení se vyznačuje jediným cílem – aby nás naplnilo pocitem uspokojení, aby splnilo naše niterné potřeby, abychom v každém momentu mohli s čistým svědomím říci: „Ničeho nelituji…“. Tento Ideál je podmíněný určitou mírou jistoty v povědomosti o tom kdo jsme a kam směřujeme. Abychom této jistoty dosáhli, hledáme definice sama-sebe, tj. Osobnosti kterou jsme. Nejde jen o tuto aktuální pozici – kterou máme zapsanou v Rodném listu nebo v občance. Jde o součtovou charakteristiku Lidské Bytosti, která má jedinečný Profil v Čase a v Prostoru Existence.

 Člověk vždy věděl (nebo alespoň tušil), že jde o víc – že Příběhy, ve kterých se také poznával – mohly být součástí jeho „hvězdného“ životopisu – čili linie jeho osobních „zastavení“ v nějaké konkrétní Realitě Bytí. Takových Realit Bytí vnímáme každý nespočet – každou chvilku nám cosi aktivuje pocit déja-vu, prostřednictvím kterého - v nějaké míře pochopení souvislostí – objevujeme další variace sebe-sama. Jsou to kontakty s energo-informačním pozadím Událostí, kterých jsme nedílnou součástí. Někdy nás to zasáhne jako „blesk“. Najednou se nám rozvine scénář Života, který nemá s tímto aktuálním zdánlivě nic společného, ale my víme, že je také náš a o nás, že v něm hrajeme hlavní roli v naprosto jiném prostředí a jiném světě. Jde o paralelní a alternativní formy projevu téže ID-entity, kterou v mnohačetnosti Osobností jsme. 

 Pohyb v multi-dimenzionálním prostředí je nám vlastní, i když v psycho-somatickém ohledu jsme chránění před plným dopadem takových skutečností na orientaci v časovém a prostorovém rámci Života. Pokud ochrana selže, může dezorientace přerůst v projevy schizofrenie a dalších anomálií v projevu vícečetné Osobnosti. 

 Vstup do „centra“ naší Celistvosti – do součtové množiny našich Já v intencích Identity – je aktuálním tématikou v procesu Transformace Kolektivního Vědomí. K tomu přikládám obrázek, který tuto tématiku pojímá jako spojení Srdcí a „kóduje“ jako SVĚT-LICI (čili SVĚT-LÍCÍ = tváří), která tyto jednotlivosti v projevu multi-osobnosti charakterizuje. Obsahuje opět mnoho mikro-elementů (grafikonů), které doplňují kódovací sekvence dané tématiky. 

 Jde o velmi osobní pocity – takže je přirozené, že každý budeme daný proces vnímat posvém, svojí optikou a svým souborem hledisek, která tvoří naši vnitřní Pravdu o uspořádání Vesmíru. Relativita míry „pravdivosti“ (objektivní pravda) v osobním poli Poznání – je přehlížená skutečnost. Stále se potkávám s tezemi a servisem informací, kde se na tento aspekt vůbec nebere ohled. Je totiž velmi významnou součástí starého uspořádání cest evoluce – kde se klade důraz na jednotu postupů. Ve stínu těchto paradigmat pak bývá subjektivní iluze pravdy předkládána jako další z řady těch dogmat, která jsou daná a o kterých se nediskutuje. V současnosti (v duchovní sféře proměny myšlení) nacházím málo zdrojů, které dávají zelenou rozmanitosti názorů a už téměř žádný takový, co by platnost jiného názoru respektoval. Svědčí to o dominanci jednoho fenoménu, kterým je „zaseknutí se“ ve fázi tzv. Duchovního Člověka. 

 P.S. Fáze Duchovního Člověka je neopominutelným krokem k Člověku Galaktickému, který vystupuje ze silových polí Hierarchie – vyvíjí se v autonomii svrchovaného Bytí, které znamená Svobodu a Sounáležitost v pojetí, které zřejmě ještě většina „zvěstovatelů“ nepochopila. Ovšem – každý jde svým tempem a svým preferovaným směrem - i když souběžnost expozičních poloh Existence je pro mnoho „badatelů“ zatím velká neznámá…

 Článek SVĚTLICE z roku 2016, kde jsou uvedené další asociační směry daného kódování

 svet-lice2-mini.jpgsvet-lice1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice