Jdi na obsah Jdi na menu

VÁŽKA

 …čili „knihovna genetických kódů“…

 Lidská DNA – její složení a potenciál funkcí – je součtového charakteru. Je zde uplatněný princip fraktality – kdy vždy další vývojový stupeň Lidského Rodu nese celou komplexní genetickou informaci evoluční cesty, kterou se k tomu uspořádání dospělo. Vše „spodní“ zůstává propojené s tím „horním“ a tato sobě-podobnost vytváří podstatu genetické knihovny všech forem Života v Galaxii. Nejde přitom jen o tu část DNA, která je podkladem pro fyzickou genetiku – ale i její kvantové informační pole, které prolíná dimenzemi a spojuje všechny paralelní a alternativní projekce té ID-entity, která zde – na Zemi – nese momentálně konkrétní jméno a příjmení a projevuje se specifickou osobností. Je to úžasná interaktivní báze našeho profilu v poli Života Galaxie – obsahuje takové formáty, které bychom (jako člověk) nepovažovali za svoji mozaikovou součást – např. Duši nějaké Hvězdy, Planety nebo jiného objektu, který má potenciál nést a spravovat noosférické kolektivní vědomí nějaké skupiny Bytostí, či celých populací inteligentního Života. 

 Takovými poklady v potenciálu vlastní Celistvosti se může pyšnit každý z nás – i když si to neuvědomuje a proto s tímto faktem nijak nepracuje. Je to vždy otázkou podmínek, za kterých se naše povědomost o těchto věcech otevře a vyklopí příslušné informační vazby. Velký podíl na možném vstřícném uspořádání těchto podmínek má fenomén, který nazýváme Plánem Duše Člověka. V předchozích textech jsem o těchto okolnostech podrobně psala – starý systémový matrix nám nedával příliš prostoru s Plánem Duše pracovat, protože máme v podvědomí zakořeněné určité axiomy, které se týkají nezměnitelnosti osudu a boží ruky, která nad touto doménou drží „patronát“. Tato paradigma se mění – je to součástí aktuálního energo-informačního toku, který proudí sérií Portálů Chaosu. Toku těchto Novostí jsme všichni bez výjimky vystavení a dříve nebo později načerpané informace zpracujeme, procítíme a zařadíme do mozaiky, ze které skládáme Obraz Světa a vlastní pozice v něm. „Čerstvá“ várka z galaktického Geno-Fondu nám projasní zakalená vlákna DNA – Světlem, na které se proměnila Tma Nevědomí – a obnoví naše propojení do galaktické sítě Života. 

 Jsou to abstraktní příměry – v podstatě jde o emise částic z několika míst v Galaxii, které mají charakter gama-záření. Viz články k tomu tématu, které staví na astrofyzikálních objevech poslední doby – odkazy na ně dám dolů pod text. 

 Jako hodně mých kreseb – tak i tato (v přiložené ilustraci) vyjadřuje abstraktní podobu jednoho z Křemíkových Multiplexů – tj. speciální energo-informační „formace“, která tvoří v kvantovém (nefyzickém) prostředí určitý typ „prostředníka“, jehož úkolem je distribuce datové podpory pro transformační procesy naší DNA. Zde to je soustava ÁR-ŠAN RENI, která odpovídá hvězdnému systému Síria – jeho symbolem (ribon = stužka) je VÁŽKA (Dragon-Fly) a volacím klíčem arianský kódový znak „BA-longa ti-AMA“. V překladu „(pro) tělo Člověka věky Láskou tkané“ – čili distribuce pro tuto naši aktuální fyzickou Existenci. Jsou to výňatky z "manuálu" Projektu Člověk, které se týkají Podpory při přechodu do evolučního Modelu Magistra.

 STUŽKONOSKA a VÁŽKA obsahují další asociační vodítka - především do tématiky "osudu", který se "váže" na Duši (KA) - tj. oblast, která je předmětem přestavby - v systémovém komponování našeho Kolektivního Vědomí. Jsou tam další - každý si načerpá svoje vlastní pojetí - podle vrstev dané energo-informační soustavy, do jakých bude schopen se ponořit...

 Portálová anomálie je dnes ve fázi čtyř dvojek (dvojic) – je zde numerická symetrie: 2002-2020, se součtem 8 – to je OKTÁVA, která se za dva dny projeví jako Celek (22022020 = 1) – více v popisu GENIUS-VITA

 Článek o gamma-vlně

 zdroj astro-fyzikálních podkladů

 další podrobnosti k tématu v popisu STUŽKO-NOSKA, věnovaném rozboru paradigma 3D stigmatu

 stuzko-noska-mini.jpgstuzko-noska1-mini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice