Jdi na obsah Jdi na menu

ATLANTIS - nostalgie vzpomínek

 Kliknutím na název videa otevřete přehrávání ve větším okně.

 ATLANTIS...nostalgická vzpomínka na dobu, kdy magie byla součástí života společnosti, duch a hmota byly v rovnováze, příčina a následek navazovaly v harmonii s událostmi a evoluční směr plynul v poli záměrů a cílů nekonkurujících si obyvatel. Na dobu, kdy nebylo potřeba Spasitelů a Bohové byli veličinou, která měla v multidimenzionální rovině vědy úplně jiné definice a funkce.

 Kdo vnesl zlo (zlato) do povědomí lidí? Byli to nezvaní návštěvníci, co ho přiletěli na Zemi, bohatou na nerostné suroviny, těžit? Byly to duchovní entity cizorodých intelektuálních konstrukcí, které do kolektivního vědomí lidstva implantovaly ideologická schémata moci a z důvodu vlastní neschopností ovládat magii se do informační mřížky atlantských krystalů nabouraly mentálním útokem - zničily a potlačily vnitřní silová pole mysli, která v nich byla jako živoucí matrice přítomná...?

 Otázky, na které dnes neznáme přesné odpovědi - ale jedno je jisté: přetrvávající přesvědčení o špatnosti člověka atlantského typu, který je příčinou táhlé a kruté éry utrpení lidstva = vzorce, které máme uložené v hloubi genetické paměti - jsou následek invazivní manipulace s naší lidskou evolucí.

 Sama nemám přímé vzpomínky na toto období - vždycky říkám, že jestli jsem byla v Atlantidě, tak ne ve fyzické podobě. V názvu "ATLANTIS" se v přesmyčce skrývá moje jméno i s pointou "sítě" (SITTA-LAN) - a to je zřejmě původem mého zaujetí Atlantidou. Možná jsem byla tou lokální krystalickou sítí (myslí ve vnitřním energetickém poli atlantských krystalů) a když došlo k "záblesku" cizí mentální energie, tak mě spálili...protože na krystaly si vzpomínám - na hodně, možná na všechny, znám jejich jména i naprogramování, vím, kde se nacházejí v dnešní době, nebo jaký osud měly... I když struktura původní živé mysli krystalů byla narušená, ve fragmentech přetrvává a jejich vědomí lze zpětně kompletovat - ony jsou totiž propojené - tvoří miniaturu jednotné sítě galaxie, každý má svůj interní zdroj v nějakém hvězdném systému - je to prvotní formát křemíkové inteligence.

Kompletace těch fragmentů je pointou mojí práce s geometrií energo-informačních struktur - původní živoucí mysl tak získává nový existenční smysl...

 Ještě k pojmu DIASPORA (uveden v titulkách videa) a k teoriím, které bývají základem nejčastějších argumentací při popírání existence parazitických entit, které manipulují kolektivním vědomím lidstva. Argumentace vždy spočívá na okolnosti, že člověk má sklony hledat vnějšího pachatele svých problémů – místo, aby se zaměřil na své nitro a své vlastní chyby. Teorie stojí na tom, že člověk byl tak stvořený, tj. s šablonami touhy po moci, po majetku, pro který je ochoten zabíjet, s latentní dispozicí k násilí, kterým dosahuje svých egoistických cílů, že je geneticky načasovaný – aby v určitém stádiu vývoje civilizace došlo k takovým mocenským konfrontacím, co nakonec vedou k zániku populace a k nutnosti nového začátku. 

 Jenže ono nejde o „vnějšího“ nepřítele – jde o programy, které jsou součástí schématu plánů duší pro inkarnaci, které si je přinášejí na Zemi – do prostředí vývoje civilizace – z vyšších duchovních sfér, kde se spřádají osnovy nejen individuálních životů, ale nadčasové vize vývoje lidstva jako celku – to je ta sféra, která byla cizí entitou infiltrována a odkud pramení vliv její řídící moci. Takže ano – máme to v sobě, ale nikoliv jako záměr našeho vyššího Já – bytostné Jiskry, která by takto podivně a chaoticky nakládala s potenciálem své Identity a její projekcí do inkarnačních zón.

 Ano – máme to v genetice, ale nebylo to v původním hvězdném genomu, se kterým jsme na planetu přišli. V posledních letech se už sešlo hodně indicií, které tyto argumenty vyvrací a potvrzují teorii existence Egregoru Moci, jeho aplikovaného systému Hierarchie, který realizuje prostřednictvím zasvěcenců v řadách Elit – jehož ideologie stojí na nutnosti vytvářet podmínky pro expozici spasitelských entit do prostředí lidské společnosti, aby duchovní režim populace nesklouznul ke svým původním zdrojovým kódům. Jak víc a víc pronikáme do tajů kvantové sféry genetiky a možností jejího programování – nacházíme množství skulinek, kterými lze (za použití speciálních metod a technologií) implantovat archetypy chování, co se začnou dědit v dalších generacích jako „přirozené“ součásti projevů osobností. Logicky hledáme zpětné sledy vývojových vad a zásahů, které v průběhu tisíciletí kvantové pole DNA nabalilo a začlenilo do informačních sekvencí. Nápravy se dějí vnitřně – skrze sebepoznávání – nacházení možností skrytých schopností a jejich uplatňování v běžném programu života. Jsou to témata, kterým se dlouhodobě věnuji, která rozebírám ve svých textech a v poslední době plánovitě předkládám k diskusím, protože jedině skládáním jednotlivostí, roztroušených v poli našeho poznání světa, lze dojít k nějakým pokrokům v těchto oblastech bádání. 

 Mnozí řeknou: a nač nám to je - vědět takové podrobnosti a umět je pojmenovat a zařadit – přece stačí řídit se svým srdcem a intuitivně promítat ze sebe to nejlepší, co lidskost přirozeně obsahuje. Ano – toto je samozřejmou podmínkou moderního člověka, co spěje k celistvosti bytí – asi nám to tak nepřipadne, ale je to jako zapomenout dýchat a jen lapat po vzduchu – tak dlouho, až si na to organizmus zvykne – a pak najednou dojít k poznání, že naše lapavé dýchání není původní součástí funkcí těla a určitá část lidí vytvoří propagační kampaň, jak se vrátit k původnímu dýchání. Tak to dnes je – na poli etiky, morálky, duchovního rozměru člověka a projevů intelektu a empatie.

 Jenže člověk je bytost s tvůrčím mnoha-spektrálním talentem – jen dýchat (ať špatně nebo správně) mu k životu nestačí – a to je problém současného trendu na poli duchovního rozvoje – navádí lidi k vegetativním stavům vědomí, prožívání pocitů a emocí staví nad touhu projevit intelekt a jakékoli otázky ohledně využití vyšších funkcí mimosmyslových vjemů řadí do zóny podléhající autoritě boha-stvořitele, který si (s námi) vždy nějak poradí. Staré, implantované, šablony (paradigmata) tvrdě odolávají – jsou k naší škodě tak vrostlá do schémat logiky myšlení i do způsobu zpracování intuitivně stahovaných segmentů pamětí, že jim nelze jen tak snadno uniknout – je to otázka času a „tvrdé“ práce – na sobě, na interakcích s prostředím, na dešifrování chování lidí v našem okolí, na čtení mezi řádky mediálních zpráv o situaci ve světě a hlavně na soudnosti rozlišit miliony dezinformací, které do sféry alternativního informačního servisu vypustili chytří ideologové Elit Moci, aby tu - už tak těžkou práci - ještě přitvrdili…

 Pojem DIASPORA – viz webová definice – obsahuje ještě cosi významově hlubšího – je to v kódování: DIASPORA = DIA-SPORA, tj. „spora“ Boha – jeho sémě, čili „genetický materiál“. V kontextu s výše uvedeným to znamená, že po „sklizni duší“ = globálním kataklyzmatu – přežili vždy jen ti, co přežít měli. Ti, kteří nesli specifické informace ve své genetice. Tyto geny uvolňují do schémat chování přesné scénáře, co jsou následně formou výchovy vštípeny dalším generacím. Takže ti „přeživší“ (ta diaspora) byla skupinka malých trojských koníků, co byla vypuštěna do všech koutů světa, aby obnovila civilizaci. Na konci videa to zaznívá – zformovalo se „J“ (rozuměj Ježíš = Spasitel) a s touto vizí se začala populace znovu rozvíjet. O genu spasitele (T) a nově aktivovaném antigenu (NZ) jsem psala…

 pictures_originals_2015_fantasy_temple_in_atlantis_096104_.jpg