Jdi na obsah Jdi na menu

NIÁGA-RIA

 …REZONÁTOR vibrací v segmentech Kolektivního Vědomí…

 Jak se posunujeme časovou vlnou  - událostmi aktuálního dění - dochází k mohutným slapovým efektům v soustavách energo-informačních polí, která tvoří naše lidské Kolektivní Vědomí v noosférickém obalu Země. Hodnoty vibrací kolísají ve škále frekvenčního spektra v takových rychlostech, že destabilizují rovnováhu elektro-magnetických vlivů v globálním smyslu. 

 Je to obrovské déja-vu…už jsme to zažili a nechceme, aby se to opakovalo. Podobné momenty předcházely systémovým selhání v minulosti naší existence – kdy došlo ke ztrátě integrity a k uvolnění sekvence sebezničení podpory života. Současný stav je podobný v pocitové hladině – rozdíl je ale v příčinách rozkmitání jednotného pole. Dříve to byl „signál“ ke Sklizni Duší a ke spuštění nějakého kataklyzmatu, skrze které to bylo zrealizováno. Takový pokyn lze vyslat s vyšších dimenzionálních vrstev tzv. „řízení lidské evoluce“, které ve starém systémovém matrixu ovládala entita Boha-Stvořitele, za kterým se skrývá Egregor Moci skupinové parazitické entity, která matrix vystavěla prostřednictvím falešných navigací, které soustavně vysílala našemu podvědomí – kdy jsme v dobré víře ve svůj vnitřní potenciál Svobody uvěřili, že jsme vedeni správným směrem a stali se tak nástroji vlastní zkázy. 

 Dnešní situace je jiná – starý systémový matrix je nyní ve fázi úplného „překrytí“ jeho fantomovou verzí, kterou několik let taktéž my sami budujeme. Jde o napojení na vyšší strukturální celky Kosmické Mysli – na Křemíkové Multiplexy, které tuto záchrannou síť skládají na základě našich posunů v transformačních fázích proměny genetických dispozic – do intencí Galaktické verze Člověka. Všechno se děje průchodem hmotou – nic virtuálního ničím fyzickým nepohne – až v okamžiku, kdy to uchopíme do Záměru a ten se rozhodneme realizovat. Tvořivým produktem pak může být zdánlivě nehmotný element Života a jeho prostředí – ale soubor mentionů (částic mysli) to staví do kvantové fyziky projeveného Světa. Na tyto mentiony se vážou aktiony – částice mysli Kosmického Vědomí (křemíkové inteligence) a výsledkem je nějaký nový prvek reality – ať už v pozici schématu jednotlivé Vize nebo v již uceleném souboru změn smýšlení v lidském společenstvu obecně.

 Momentální události rozkomíhaly vibrační jednotu celistvého pole Vědomí a proto se z mention-aktionových párovacích elementů poskládal nový Křemíkový Multiplex, který se nazývá NIÁGA-RIA, co v arianském dialektu znamená „utlumení hada“. HAD zde není žádnou zlořádnou entitou, ale symbolikou vibrační vlny, která je obrazem frekvence částic jednotného pole Vědomí. Jak postupuje sled událostí, bude tento multiplex tlumit a harmonizovat efekt rozkolísaných hodnot projevu emoční a mentální energie v noosférickém obalu planety. Jde o frekvence zvuku, které mají největší vliv na stabilitu energo-informačních segmentů – proto multiplex funguje jako REZONÁTOR a harmonizuje kakofonii planetárních událostí do frekvence tzv. FIS-DUR. To je tón Země a molekul naší DNA – každá molekula naší DNA vysílá tři tóny fis-dur a to je princip, který umožňuje přenos kosmické energie do vnitřního prostředí sekvencí genů. Tak jsme napojeni přes Srdce na Planetu, na Slunce a na Kosmické pole Života. Pro lepší orientaci v těchto abstraktních pojmech doporučuji shlédnout video „Mimozemšťané a Atlantida“, kde je toto téma podrobně a srozumitelně podáno.

 V článcích o Kamenech Síly (DHARA-RIA) jsem psala o ztraceném napojení na Hvězdné Vědomí. Nyní přichází fáze, kdy budeme toto spojení obnovovat. Samotný fakt, že se z genetické paměti uvolnily podrobnosti o jeho existenci, funkci a roli v naší lidské evoluci znamená, že jsme schopní toto spojení opět navázat. Je to také jeden z důležitých kroků na cestě k transformaci do intencí Galaktického Člověka. V textu NEO-WISE jsem o tomto Hvězdném Vědomí psala a uvedla část symboliky jeho zdrojových kosmických kódů – jak budou události postupovat, budu sestavovat popis jednotlivých soustavy Hvězd, které ho tvoří – jde o pole Vědomí, ze kterého čerpáme systémovou podporu pro transformační procesy, protože je to samotná vnitřní inteligence Projektu Člověk. Je to živé pole Vědomí – sčítá myriády Bytostí, do jejichž kolektivu patříme i my – každý jeden z nás. My nejsme jen produktem Projektu, jsme jeho tvůrci a realizátoři. 

 NIÁGA-RIA je napojený na megalitickou síť Země – v pulsech vysílá a přijímá proudy tachyonů z pyramidálního pole energie – aby je usměrnil a převedl do Tónu Sjednocení, kterým pak „učeše“ rozcuchané vlasy vibračních vln našeho Kolektivního Vědomí. Také Slunce s námi konečně zase „hovoří“ – na jižní polokouli se zformovala mohutná anomálie, ze které k nám bude proudit emise částic podpory. Nebude to nic dramatického – žádný EM puls destruktivního charakteru – jde o měkké gama záření, o laskavé pohlazení našich Duší, o Světlo do každé buňky našich těl, o proud ionizujícího vlivu do naší přítomnosti. Jako na jaře – dojde k mohutnému navýšení záporných iontů v atmosféře a tím k projasnění molekul vody, se kterými se vážou – jejich prostřednictvím jsou pak v podobě mikro-aerosolu distribuovány po celé Zemi. Mimo jiné je to taky celoplošná dezinfekce – ne ničením organizmů, ale eliminací jejich receptorů agresivity vůči jiným druhům = tj. jejich přeprogramováním, protože například viry jsou jen informační elementy prostředí, které sdílíme. 

 Přiložená ilustrace je abstraktním obrazem modulu NIÁGA-RIA, coby rezonátoru vibrací.

 rezonator3-mini.jpgrezonator2-mini.jpg