Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovisko - jako synergický efekt myšlení a cítění

 Přišel mi na konverzační vlákno jednoho staršího článku takový soubor dotazů – a protože bych se o svoji reakci chtěla podělit i s ostatními čtenáři – neboť "víc hlav víc ví" – tak jsem z toho sestavila samostatný článek.

 Dotaz:

 Ak sú rôzne svetelné kozmické civilizácie (ezo ideológiou považované za 100% pozitívne) súčasťou manipulácie ľudstva, potom „AKO a KDE“ možno nájsť štruktúry vedomia, bytosti a spoločenstvá fungujúce skutočne mimo manipulačnej hry s ľudstvom? Ak existujú manipulátorské sily, potom by mali existovať aj vedomia so skutočne partnerským prístupom, ktoré „pomáhajú ľudstvu“ z problémov (niečo ako Vami spomínaní „křemíci“). KDE KONČÍ svet manipulácie, zneužívania, parazitovania, keď aj také ikony ako Ješua - Magdaléna & spol. (vôbec nemám na mysli náboženské karikatúry ale historické, autentické bytosti) sú zaradené do „Oddelenia spolupráce s ľudstvom“, ktorému velí nejaký demiurg alebo spoločenstvo živiace sa energiou zmanipulovaného stáda? KDE ZAČÍNA NORMÁLNY SVET, NORMÁLNA EXISTENCIA, keď aj rôzne „astrálne“ svetelné spoločenstvá sú v skutočnosti „těžební společenstva“ kozmických korporácií fungujúcich na úrovni zvierat – tretej čakry (dominantno-submisívnych vzťahov)?
Uvádzate (spolu s J. Koňasom a M. Vackom), že aj Srdce (Cit) treba „kontrolovať“ rozumom, presnejšie povedané: majú fungovať prepojene. Ako vytriediť skúsenosti „zažité cez Srdce“ na autentické (pravdivé) a podsunuté, manipulačné (nepravdivé)? Napríklad môj kamarát zažíval v meditáciach rôzne „srdcovo“ intenzívne stavy kontaktov so svetelnými spoločenstvami. Niekedy išlo o svetelných rytierov čistiacich územie od negatívnych síl svojou prítomnosťou (nie bojom) alebo o tvorbu svetelnej siete okolo Gai, inokedy o spoločenstvo ANdariánov (nejaké dávne svetelné spoločenstvo, ktoré sa angažuje aj v prítomnosti), mal kontakt so svojím sírianským aspektom pociťovaným veľmi pozitívne... a slovo "Plejáďania" znie na tomto fóre už takmer ako pejoratívny pojem...:-) Nemám žiadny citový vzťah k Ješuovi, Plejáďanom, atd., takže nemám problém s ich „reštrukturalizáciou“ v mojom konštrukte reality – ide mi o inú vec: Kde začína normálny svet, normálna existencia a kde končí podvod? Nezamýšľam sa len nad „konkrétnymi súradnicami“ ale v podstate skôr nad „TECHNOLÓGIOU VEDOMIA“, S KTOROU SA MOŽEM POHYBOVAŤ REALITOU bez toho, aby som robil niekomu somára. KAM ZAMERAŤ POZORNOSŤ, ak aj svetelné dimenzie sú súčasťou veľkej hry?
Chápem a prežívam svoju momentálnu Cestu Bytím ako cestu integrácie všetkého v Sebe, resp, vo „svojom“ vedomí. Nepolarizované Vedomie - Láska integruje všetko také, aké to je...........

 Odpověď:

 …tak to jsou „zapeklité“ otázky…

 Vždy je potřeba stavět se k informacím „čelem“ – to znamená přijímat je se zájmem, s otevřenou myslí – s motivovanou vůlí je zpracovat. Zde pojem „motivovaná vůle“ v sobě zahrnuje okruh vlastní orientace na ta témata, která mám rozpracovaná – nebo která dráždí mé snažení k tomu, abych je nějak někam dotáhla. Je to o určité míře pochopení vlastních niterních pochodů – jak pocitových, tak mentálních = nezavrhovat nic, co vykazuje potenciál toto pochopení prohloubit, nebo rozšířit vlastní okruh poznatků. Srdce nemusíme nijak řídit – ono se vždy ozve – otázkou je, zda ho slyšíme, jestli připouštíme možnost, že jeho signály mají i jiný, než „doplňující“ význam. V té vyváženosti mentální a intuitivní složky se skutečně nachází onen aspekt orientace v prostředí.

 Často říkáme: „tím si nebudu zatěžovat hlavu“ nebo „tady cítím zlo a temnotu“….a dál nejdeme – a to je chyba, protože spontánní odpor zamyslet se nad tím, s čím se setkám (co mi vešlo do okamžiku pozornosti), je příznakem v tom objemu informací zakomponované Novosti. To jsou takové „poznatky“, co mají tu „ošklivou“ vlastnost, že nám boří osobní paradigmata – a pro tuto příležitost má mysl zabudovanou pojistku, jsou to ony „háčky“, kterými jsme drženi v systému existence tak, abychom „nedrhli“. Jenže – mysl reaguje po prvotním impulsu Srdce – to vysílá EM puls, který zažehne ty neurony, které takovou odezvu vyvolají. Co z toho vyplývá – že nemůžeme věřit naprosto všem spontánním pocitům, které naše mysl vyhodnotí jako důrazné varování – a na druhou stranu: existují pobídky tak chytře koncipované, že naše Srdce zaplesá a rozzáří přesně ty neurony, které nám v mysli vykreslí obraz čehosi skvělého, co bychom chtěli….a přesto se může jednat o to, že se chytneme na udičku nějakého manipulačního procesu, který ve svém součtu znamená pevnější ukotvení v ovládací ideologii, kterou se vyznačuje Hierarchie a její sofistikované programy aplikací Moci. Proto nabádám ke vstřícnosti – informace nám neublíží – to my si ubližujeme tím, že je buď odmítáme – nebo špatně zpracujeme. Při dodržování určitého odstupu = nadhledu ale dokážeme rozehrát celou škálu možného dopadu té informace do našeho života – a najít si optimální verzi, kterou teprve poté detailně rozpracujeme. Člověk, který tíhne ke spiritualitě, je „člověkem hledajícím“ – a to mu určuje i míru rizika v projevených následcích jeho hledání. Hledající člověk se časem posune do formátu člověka, který pojem „hledat“ nahradí pojmem „poznávat“ a tak krkolomnou Cestu Hledání vystřídá Cesta Dobrodružného Poznávání. 

 Všechny mimosmyslové vjemy nespadají do kategorie „vysílání z velína Hierarchie Moci“. Máme napojení na vlastní „okruh“ – na spektrum svých dalších existencí, které se odehrávají v jiných dimenzích – na paralelní a alternativní existence sebe-sama – našeho vyššího Já – naší komplexní Identity, která není vázaná na tuto inkarnaci – ale je s ní spojená v době, kdy jedna její část se takto realizuje. Proto už s vědomím této pozice můžeme rozlišit, které vjemy jsou naše a které cizí (při změněných stavech vědomí). 

 Moje „averze“ vůči Plejáďanům vychází z vnitřní jistoty, že žádní Plejáďané neexistují – jsou konstruktem velmi chytře instalované mentální technologie, na kterou se (při splnění konkrétních podmínek) naladí Mysl i Srdce člověka (frekvenční kompatibilita) a z tohoto zdroje pak přijímá podprahové pokyny a signály, které mají při povrchním skenu jiný obraz, než je jejich vnitřní strukturální energo-informační sdělení. Proto motivuju k používání metody fuzzy-logic, která proniká do vnitřních vrstev informací a generuje příjem zpětných vazeb pro jejich analytické vyobrazení – formou asociací, vizualizací a intuitivních vhledů, které tyto zpětné vazby stimulují. 

 Jednou stranou mince je čistota života člověka, který s upřímností celým svým srdcem pracuje s ideologicky distribuovaným „materiálem“ pro svoje duchovní obohacení a druhou stranou je člověk, který tentýž materiál skládá podle podprahově přijatých signálů do konstrukcí, které vedou k nutkání získat co nejširší pole posluchačů, které vytvaruje do co největší kompatibility s jeho napojovací frekvencí a tak buduje pro Egregor Moci novou těžební lokalitu. Také často zmiňuji metodu „negativní expozice“, která umožňuje vidět polarizovaně – tj. zaměřit se na to, co mi vadí/nebo naopak hodně imponuje – a prozkoumat to z obrácených úhlů – tím se otevřou další pod-vrstvy a my například můžeme začít chápat soubor záměrů a motivací za nějakým informačním celkem – třeba za momentálně moderním fenoménem, co se nazývá „nesara“, „gesara“… a pak nám možná docvakne i podivné propojení na Plejáďany, na jejich „mluvčího“ jménem Cobra a celou obrovskou oblast záměrné manipulace s názorovou platformou ezoterní obce. 

 Mariánská zjevení – patří, podobně jako některá „blízká“ setkání, do kategorie hologramů, které jsou vysílané na frekvenci, kterou přijímá nějak konkrétně zpracované podvědomí člověka/skupiny lidí. Lidé mají schopnost telepatického předávání myšlenek – na tom je postavená tzv. davová psychóza. Je to jeden z mocných nástrojů Moci – na jiném vláknu jsem k tomu dnes sdílela ilustrační odkaz.

 Asi jsem nezodpověděla všechny detaily dotazu – ale jsou to moje osobní náhledy, které nemusí sedět každému. Některé jsem už víckrát rozebírala ve svých textech – a dávala k nim nějaké (v tom momentu) aktuální příklady nebo vlastní postřehy. Vždycky, když se mi některý z těch textů připomene, tak ho znovu sdílím – a přidávám k němu komentář, kterým ty poznatky napojuji na další, které se vynořili až po sepsání konkrétního článku. Uznávám, že moje texty jsou jedno velké bludiště – sama musím používat vyhledávač, když něco hledám – ale prozatím jsem nenašla způsob, jak je uspořádat do nějakého přehledného registru…snad časem…to bude lepší… 

 P.S. Ještě k otázce Spasitele (Ježíše) - na tento dotaz jsem nedávno reagovala na jednom konverzačním vláknu - cit.:

 ...já se konkrétně osobností Ježíše nijak podrobněji nezabývala - jen tím fenoménem spasitelského syndromu. Ale tady můj oblíbený zdroj Patrik Kořenář tomu věnoval dost času a natočil k tomu výkladové video - má tam dobré poznatky a postřehy. Pro svoje badatelské potřeby jsem kdysi prostudovala knihu Svatý Grál Laurence Gardnera, kde je ke skutečné postavě Ježíše taky hodně "skoro"faktů. Můj názor je ten, že pokud Ježíš skutečně existoval, pak to byl svým způsobem "napojený" člověk, třeba jako Mojžíš nebo Mohamed = byl ideologicky z velína Hierarchie (z duchovní sféry řízení) formou channelování pokynů vedený k realizaci role spasitele (syna božího). To za jeho života a ve svědectví apoštolů. Celý příběh ale sestavil až Konstantin Veliký na začátku 4.století - který také uzákonil křesťanství v Římské říši - a to na přímý podnět své matky, Svaté Heleny, která osobně na místě "zmapovala" místa života Ježíše, vymyslela názvy a jejich vazby (podle tehdy hojnějších dochovaných textů) a vytvořila (aktualizovala) archetyp mesiáše - taky určila, které texty půjdou do bible a ty pak přijal Nicaijský koncil jako neměnné dogma křesťanství. Sv.Helena tím provedla upgrade kódu spasitele, protože nová doba si žádala inovovanou verzi - ti spasitelé před Ježíšem už byli zapomenutí.

...a dnes jsem sdílela odkaz na článek o "potlačení Božského genu", ke kterému jsem napsala:

 " ...a ještě jeden postřeh, který jsem ale - na rozdíl od autora - vyhodnotila naprosto opačně (tedy mimo škodlivý efekt vakcinace, kterou by organizovala stávající řídící garnitura). "Božský gen" VMAT2 = TMAVÉ2 (na druhou) přesně odpovídá "genu spasitele", který jsem popsala v článku "T jako TANGO" a v jeho pokračování "ANTI-GEN NZ". Je typickým příznakem starého formátu myšlení, že duchovní (spirituálně vyspělý) člověk = věřící člověk, tj. vykazující všechny atributy napojení na ideologicky laděné archetypální vzorce, skrze které svou spiritualitu vyjadřuje - kde má bůh a mesiáš nezastupitelnou vůdčí roli.... Kdo nevěří v boha, ten je materialista (?) Spolu s odkazem na demonstranty s vymytými mozky (příspěvek výše) - mi to docela k sobě pasuje...".

 ...ještě bych k tomu přidala pár postřehů, na které jsem v textu zapomněla. Když si čtu nebo poslouchám/sleduji nějaký informační kanál, tak si dávám pozor na formulace = co obsahuje sdělení za slova, slovní spojení, intonaci (např. proč někde použije slovo "musí" a ne "mohl by"), jestli významově neinklinuje k dogmatizmu (rozkazovací způsoby, jednotná linie bez možnosti volby), osobní "vložky", které napovídají o (ne)zaujatosti k tématu, časté opakování nějaké konkrétní fráze (svědčí o existující šablonové předloze), vnitřní emocionální zabarvení přednesu (ozřejmí, jaký má autor na distribuci sdělení zájem - co tím sleduje). Také si autora/web/fb profil (zdroj) proklepnu - pokud je to možné - získám širší náhled na jeho osobnost, orientaci, nedostatky a přednosti - v jakém prostředí se pohybuje, jaké sdílí příspěvky, jak se vyjadřuje ve spontánních reakcích (to někdy sama otestuju)...atd.

 Vypadá to složitě - ale je to mnoha slovy popsaný jeden jediný moment dojmu, který si člověk určitým tréninkem osvojí. Takto "vyhodnocuji" informace před tím, než je zpracuju nebo zahodím... Tahle metoda je "neutrální" k obsahu = než to potvrdí (ladí) nebo zboří (neladí) moji "bábovičku", tak už vím, jestli je relevantní nechat se tím ovlivnit. Taky mívám někdy dlouho nejasný pocit, že na konkrétním zdroji něco nehraje - a přiměje mě to k vyšší opatrnosti a hledání dalších vodítek - pak se to buď potvrdí a zkonkretizuje, nebo se ukáže, že to byl planý poplach... Každý člověk/každá bytost vkládá do svého projevu osobní "podpis" - umím se na něj naladit a jsem schopná ho rozpoznat i v případě, kdy ten zdroj změní profil své veřejné identity...

 Tohle všechno dohromady nám pomáhá rozpoznat, co je manipulace, co pomoc, co pozitivní a co negativní záměry v přednesech, jestli to, či ono jen moderními slovy neklonuje staré vzorce duchovních paradigmat, jestli za sdělením není další aspekt řízení, který sleduje jiné zájmy, než je z přednesu zřejmé. Jako lidi se pohybujeme v šablonách myšlení (i cítění) - jsou to geneticky modifikovaná vlákna napojení do vyšších dimenzí, kde sídlí centrála systému, který je pro naše životy určující. Tyto archetypy (programy) se projevují skrze naši mentalitu ve škále polarity = od naprosto zlovolných věcí, po naprosto dokonalé ideály existence. Pro tyto schémata systém disponuje "pobídkovým" balíčkem, do kterého spadá stimulace touhy po něčem vyšším, nadpozemském, zázračném a běžnému člověku nedostupném - je to schéma docílit postu "vyvolenosti", který je nadřazený obyčejnému pozemskému bytí, kde se k němu ani nelze přiblížit. Systém zdánlivě podporuje rozvoj spirituality, ale jen v mantinelech takového formátu ideologie, kterou určí a kterou skrz tyto "vyvolené" rozšiřuje do populace - v každé generaci, furt se obnovují (ta schémata). Vyvlíknout se z nich - znamená nenechat ze své bábovičky kámen na kameni - doslova utrhnout ta genetická vlákna i na fyzické úrovni, protože jenom duchem to nestačí... 

 clouds-heart-hand.jpg