Jdi na obsah Jdi na menu

STRUKTURA

 STRUKTURA – čili STRUK-TURA...

 Portál 17.11. jsem nikdy neřadila do svého Projektu Kamenné Srdce – přesto, že jde o jeden z dalších Dnů naší státnosti a slaví ho téměř celý národ. Neptejte se mě proč...těch důvodů je velmi mnoho a já nechci zabřednout do politické kritiky – snad možná jen do její humorné stránky – tedy do satiry. Ovšem období okolo 17. listopadu 1989 poznamenalo můj osobní život velmi „surovým“ způsobem – až tak, že jsem „převrat“, Sametovou revoluci a vše, co se okolo tohoto dění tehdy odehrávalo – vůbec nepostřehla a nezaznamenala do své osobní paměti. Všechno, co o tom vím, jsem si načetla a zprostředkovaně seskládala až časem – některé okolnosti až po mnoha letech. Proto není v mých silách se kompetentně vyjádřit – mohu pouze reflektovat pocity a srovnávat vliv energetického pozadí, který vždy rozhodujícím způsobem tvaruje moje intuitivní postoje a stanoviska.

 Projekt Kamenné Srdce je o „probouzení“ Národa – o jeho vstupu na scénu Událostí – o postupném projevení jeho potenciálu, který je obsažený v jeho jazyku, jeho historii i jeho rodové soudržnosti, která překračuje aktivní generace. Ve všech popisech a textech uvádím tento potenciál v podobě „kódů“ aktivace Kolektivního Vědomí. Ty kódy jsou „kořeny“ významu za slovy, kterými charakterizujeme okolní vlivy na průběh našich Životů. Jde o otevírání energo-informačních struktur událostí, kterých jsme jako Národ, jako Lidstvo, nedílnou součástí.

 Letošní Portál 17.11. proto mimořádně do Projektu Kamenné Srdce zakomponuji – nikoliv pro jeho generický vliv na zrání demokracie, ale pro jeho aktuální transformační efekt – a tím je předefinování pojmu STRUKTURA. Pokud nahlédneme do webové definice, zjistíme, že jde o USPOŘÁDÁNÍ nějaké zájmové oblasti či objektu – ve smyslu „organizačního řádu“ – o jeho hierarchické vrstvení v obecném pohledu na věc. My neopustíme slovo STRUKTURA – nevyřadíme ho ze svých slovníků a nebudeme za něj používat nějaký patvar ala „čistonosoplena“ – budeme ho nadále v jeho mnohovýznamovém spektru řadit do svých popisů a úvah o uspořádání Světa a jeho jemných informačních polích. Jde o „narovnání“ asymetrie starého a nového zastoupení tohoto pojmu v Systému Podpory Života – v jeho posunu z hierarchických schémat kompetencí, práv a povinností – do nového pojetí, kterým je autonomie mozaikových soustav Existence – kdy Člověk, v pozici Celistvosti, je vzorovou matricí takového pojetí Suverenity a Nezávislosti - na pozadí harmonického uspořádání vazeb v Síti Života, které ho nešněrují do podřízených postů závislosti, ale umožňují Expanzi v rámci Tolerance, Lidskosti a uvolnění prostoru pro růst všech, kterých se naše aktivity dotýkají. 

 STRUK-TURA je odhalením původního smyslu „organizace řízení“ – jak ho do starého Modelu Existence = HIERARCHIE (Matrixu) zakomponovali ti, kteří Evoluci v Oktávě dimenzí Živosti překroutili do intencí zotročení Lidstva - tj. do schématu nadvlády malých elitních skupinek Bytostí nad většinovou populací. Jak se mimozemské a mezi-časo-prostorové entity „nabouraly“ do schémat Kolektivního Vědomí a začaly tam „hospodařit“ – na náš úkor a k naší újmě. TUR je BÝK – STRUK je symbolika „výživy“ nesamostatné Bytosti, která nemůže (není jí dopřáno) ovlivnit kvalitu toho, čím je její růst a vývoj řízený, jakou hodnotu vykazuje Systémová Podpora jejího Života. Spojení obojího vede k „paradoxu“ – který už z první vrstvy informační výpovědi říká, že „otec“ (býk, Baal, bůh, stvořitel) pokrucuje základní vesmírné principy = fraktalitu, dimenzionalitu a polaritu. Ale ve virtuálním světě iluzí a fikce je všechno možné a nemusí nutně harmonizovat s fyzikou a jejími zákony projeveného Světa Skutečností – nemusí, pokud nepřekročí bariéru dimenze, kde Čas netuhne do objektů, pevně umístěných v Prostoru projevené Reality a tyto se nezachytí do linie toku Časové Vlny, kde vše podléhá „poločasu rozpadu“ a hlavně zákonům „zachování“ – energie a hmoty. Tato bariéra byla překročena kdysi dávno – skrz kanály (channely) nepřímé komunikace, kterými parazitické entity dosáhly „nadvlády“ nad Lidstvem – tím, že použily jednotlivce jako svou mechanickou ruku, která konala jejich vůli a uváděla jejich záměr ve skutečnost – vdechla punc autentičnosti hierarchickému řízení evoluce a tím uvolnila stavidlo Strukturám Moci. 

 Mnohokrát jsem naznačovala, jakou roli hraje v naší vývojové linii BÝK, ať „nahoře“ na nebi (se svými objekty), či „dole“ na Zemi (ve Sluneční soustavě) – z jakých komponentů se skládá a jaké jsou jeho cíle. Jak se posunujeme do nových podmínek Života – v té nehmotné rovině energo-informačních soustav nového evolučního Modelu Magistra – tak se kompletně přestavuje náš Systém Podpory. Staré STRUK-TURY odhalují svůj původ a pozadí aktivit, kterými se konkrétní skupiny lidí (Bytostí) v průběhu dějin etablovaly do Cesty Člověka k Celistvosti. 

 Jak toto souvisí s dnešním státním svátkem? Chytrému napověz, ostatní nechej impregnované v milionech chvilek nevědomosti....

 Související: Příboj Deváté vlny

 Ilustrace: Struktura času - autor Ladislav Fišer

struktura.jpg