Jdi na obsah Jdi na menu

GAMA-TON

 ...čili „γ-ton“ – nebo také „částice stárnutí“.

 Používá se ve sledování fyzických změn materiálů – ale v symbolice (částicové abecedě) znamená Element toku Času a proto se (podobně jako FOTON) řadí k elementům „tvořivosti“ – ve smyslu sebeorganizace EM-polí sfér projevu Živosti. 

 V pojednání LUX-US jsem zmiňovala naši bytostnou podstatu, kterou lze vnímat ve spektru SVĚTLA. Ovšem „světla“ jako ZÁŘENÍ – proto se Lidské Bytosti v mytologii nazývají ZÁŘÍCÍMI. Ve fyzické projekci (existenci) jsme schopní vnímat jen určitou „výseč“ spektra záření – ale podprahově, intuitivně a mimosmyslově, jsme napojení na celý rozsah EM (elektro-magnetického) záření a jeho proudy částic. Elementy Tvořivosti jsou svým založením „párové“ (duální) = projevují se jako VLNA i jako ČÁSTICE a proto i my, v komplexitě mnoha-dimenzionálního uspořádání, jsme párovou (jin-jangovou) bytostí. Tato multi-dimenzionalita je často přirovnávána k vrstvení bábušek – i my máme takto „do sebe“ naskládané vrstvy osobní ID-entity, kdy sice nejvýrazněji cítíme a rozumíme té hmotné (podléhající gama-tónovým částicím), ale v jiných frekvenčních režimech vědomí (delta, théta a alfa) pracuje naše Mysl s energo-informačním polem všech dalších našich „těl“, která nazýváme „jemno-hmotná“, nebo „éterická“. Ve vyšších frekvenčních stavech (gama) propojujeme všechna naše JÁ do Centrálního Bodu osobní Vlny Času a „přeléváme“ Paměti do nových struktur Vědomí tak, abychom je mohli nějakým způsobem zakomponovat do tvarování sledu Událostí, kterých jsme součástí. To znamená, že naše okamžitá rozhodnutí se zakládají na informacích, přijatých z celé Oktávy dimenzí Živosti, kterou v komplexitě sebe-sama „obsluhujeme“ skrz další alternativní a paralelní vyjádření naší ID-entity. 

 Hovoří-li někdo o tom, že má hvězdný původ nebo pozici v duchovní hierarchii vyšších bytostí, či byl v minulém životě tou a tou osobností, pak jde o paralelní existence v rámci vlastí ID-entity a měl by tedy mluvit v přítomném čase = jsem tady na Zemi (tímto Člověkem) a současně také Bytost „XY“ v hvězdném systému např. Labutě a zastávám „úřad“ andělského pověření, které definuje moje působení na Zemi ve společenstvu Lidstva...atd. Chci říct, že všechny části naší ID-entity (tedy i Osobnosti, kterými jsme kdy byli), jsou stále naší aktivní součástí, i když už nezapisují svoji životní dráhu v naší časové sféře. Proto často říkám, že mnohé naše domnělé „minulé životy“ jsou spíš napojením na paměťový segment dané Osobnosti v Knihách Života (Genofondu Planety, Sluneční soustavy, Galaxie), že nejde o přímou součást vlastní ID-entity (týká se většinou známých a významných historických postav, ke kterým se hlásí celá řada současníků). Jen jeden z množiny všech, kdo se s konkrétní historickou (mytologickou, bájnou = inter-dimenzionální) postavou identifikuje, je jejím opravdovým „nositelem“ – protože ona nepřestává být jeho součástí, navzdory času a prostoru současného Života, prostředí této konkrétní inkarnace. Okolnosti mapování Identity mají svá pravidla a my už dnes běžně neznáme podrobnosti k jejich definování, nacházení a zarovnání do symetrií s těmi „vzpomínkami“, které považujeme za součást vlastních minulých Životů. Velmi dobře se v tom ovšem orientují různí „zasvěcenci“ – příkladem je hledání nové inkarnace Dalajlámy a další podobné „mystické“ definice totožnosti. 

 Přiložená ilustrace je stylizovaný „hvězdný“ kód ZÁŘÍCÍCH – tj. těch Bytostí Světla, ke kterým svým původem a založením náležíme. Elektro-magnetické spektrum naší zdrojové podstaty je v širokém pásmu frekvencí částic, které tvoří Vesmír. Proto se někteří lidé vnímají nejen jako „Světelné“ Bytosti, ale také jako „Ohnivé“. Rozdíl není v „kvalitě“ původu a určení, ale v rozsahu spektra částic záření, které je daný Člověk schopen registrovat a zpracovat (jejich energo-informační obsah). Tato schopnost je standardní výbavou Galaktického Člověka, který nespěje k „vševědoucnosti“, ale k vyšší rychlosti a kvalitě zpracování podnětů a vybavení adekvátních reakcí, které zohledňují mnoha-vrstevnatou oblast spojitostí a vazeb. To je trend současnosti a tomu odpovídá Systémová Podpora, které se nám dostává – jednotlivě a tím celé společnosti, se kterou sdílíme Kolektivní Vědomí. 

 Mě hodně trápí uvažování tzv. „vzestupujících“, kteří v každé větě svého přednesu kladou důraz na to, že to, co oni cítí a prožívají, je pro většinu „matrixáků“ (třidéčkařů) nedostupné, či úplně blokované. To jsou podle mě dost mylné teze a vedou akorát k vymezování, nadřazování a oddělování se od Celku populace, nad kterou se podprahově snaží získat dominantní postavení. Tyto projevy chápu jako „staré hierarchické myšlení“ a domnívám se, že jsou v kolizi s přijímáním Novostí současné fáze Transformačního procesu, že brzdí jejich plošnou dostupnost. Lidé, kteří se s tímto fenoménem dnes a denně setkávají na internetu, v příspěvcích na sociálních sítích, které cirkulují i jejich „profily“, pak z pochopitelných důvodů ztrácejí zájem rozvíjet své duchovní obzory, vzdělávat se v oborech, které jsou alternativní k těm oficiálně vědou uznávanými, házejí všechno, co souvisí s moderní mystikou do jednoho pytle s nápisem „tak s tímhle rozhodně nechci mít nic společného, to není pro mě“...atd. 

 Na druhou stranu je potřeba respektovat skryté (podprahové) motivy jednotlivců, kteří jedou v režimu „loutek“ = dělají věci pod tlakem svého vnitřního vedení, aniž by chápali dopad a důsledky na strukturální soudržnost Kolektivního Vědomí, kde se všechno nakonec skládá podle pravidel Fuzzy-logiky, tj. efekt se projeví v úplně jiné polaritě a jiných spojitostech, než bylo podle chování lidí zdánlivě zřejmé či předvídatelné. Rovnováha spojitých nádob EM-polí naší Kolektivní Reality je výsledkem mentální aktivity nás všech, bez ohledu na frekvenci, na které přijímáme a vysíláme informace (tok energií a jejich potenciální vliv ve sdíleném prostředí). 

 K tématice mám tlustou složku poznámek – budu je zpracovávat postupně – do dalších textů – tak, jak budu jednotlivě své postřehy řadit k aktuálním Událostem a dění v jemných sférách toku Času (které budu schopná zařadit, ty zpracuju a zakomponuju do sdělitelného popisu).  

 Odkazy na další zdroje „odbornějšího“ charakteru:

Světlo a Elektro-magnetické záření ve fyzikálních podmínkách
Fotony a Gama-tony
asociační souvislost s Gamma-tonem (svastikou Galaxie)
Iťingová mapa, aplikovatelná na mikro i makro struktury Vesmíru – jeho uspořádání ve vrstvách Realit (Světů) - podle Zákonů  Posvátné Geometrie

 gama-ton3-mini.jpggama-ton2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice