Jdi na obsah Jdi na menu

PÍ-SEŇ

 …Π-SEN, aneb Portál SNŮ…

 Vstoupili jsme do specifického pole Kosmické Energie, které obsahuje množství energo-informačních mikro-struktur, jež se vyznačují zvláštní vlastností – nesou „zvukovou“ stopu – PÍSEŇ. Jde o konkrétní frekvenční kmitočet, na který se aktuálně ladíme. V numerické podobě má hodnotu „999999“, tedy šest devítek – které představují harmonický tón „69“ = 15. Patnáct je číslo Galaxie Mléčné Dráhy (MD = 1500 = 15 = 6). Jak jsem zmínila v textu EN-TROPI-E, jsme v zóně „přesahu“ a ten je vyjádřený právě hodnotou čísla 9. 69 nese kód jin-jangového zarovnání – tj. v každé poloze je buď šestkou, která se plní, nebo devítkou, která překlápí načerpaný obsah do prostoru. Ve smyslu Principu Polarity je to Rovnováha Protikladů a ve vztahu k řeckému Pí, které vytvořilo tvarové rozhraní Portálu Snů, pak hovoříme o jeho jedné sekvenci na 762. pozici, kde je oněch šest devítek umístěno. Součet pozice dává opět číslo Galaxie = 15.

 V realitě současných událostí jde o spojování vazeb - dosud skrytých na pozadí známých politických, ekonomických a společenských aktivit, co souvisejí z geo-planetární situací, kterou nazýváme PAN-DEMIE. Toto „demíčko“ dračí energie (PAN), která je obsažená ve všech instalačních komponentech nového Systému Podpory Života (Evolučního Modelu Magistra), vytváří efekty, které vnímáme plošně jako omezení, nepohodlí, obavy a nejistotu. V podstatě jde o vyvrcholení procesu Transformace Kolektivního Vědomí Lidstva - v mém pojetí to je završení manévru PAN-do-RA, který symbolizuje kompletní náhradu starého Spasitelského Modelu Evoluce (Hierarchie Moci) novým schématem Existence. Je to globální „terra-formace“ Planety – a její domény Života. I když větší část výměny probíhá v nefyzické sféře energo-informačního pole Země, rezonanční vlny těchto revolučních změn mění mnoho vrstev vnímaných Skutečností a jejich pozic v životním prostředí Bytostí, které Planetu obývají. 

 Pokud si představíme zemskou noosféru jako obrovskou kouli, která obepíná Planetu – pak Portál Pí(sen) zasahuje hluboko – až do Jádra Země – do jejího „Srdce“. Interakcí energie Země (také dračího charakteru – viz „dračí žíly“ planetární sítě Života) s energií mentionového prostředí noosféry (RA = sluneční aspekt projevu uhlíkových forem a jejich Inteligence) vznikají „výboje“, které vytvářejí vysoké hodnoty elektricity v zemské ionosféře. To se odráží ve výkyvech tzv. Schumannovy rezonance, která má rozhodující vliv na změny ve strukturách noosféry. Jsou to výboje na výběžcích „neuronů“ Sítě Života, které nyní vykazují nárůst aktivity. To vše vytváří efekty, které se nějakým způsobem odrážejí v našem pocitovém a emočním pozadí. 

 Portálová anomálie je součástí série, která se nese v duchu přestavby tzv. T-GENU (T-AGENS), který je páteří spasitelského aspektu Hierarchie Moci. Pro tyto změny k nám proudí esence ANTI-GENU „NZ“ (Nový Začátek), která je symbolicky umístěná do POHÁRŮ. Obrázek, který přikládám jako ilustraci, je třetím Pohárem v pořadí této tématiky. Obsahuje podivnou „tvář“ jakéhosi lesního skřítka, který na nákresu nebyl. Vykreslil se až při stínování a doplňování detailů – a byl velkým překvapením i pro mě. Symbolizuje propojení s Jádrem Planety – Pí, zde v tomto kontextu, je hodnotou poměru průměru Země (včetně noosférického obalu) a obvodu noosféry. Osa Planety - v prostorovém vyjádření písmene „D“ (polokruh její hemisféry) – rotací vytváří slapové vlny, které jsou tím terra-formačním mechanizmem. Skřítek – kterého jsem nazvala „Žarkoníkem“ (žhavý koník) - představuje elementála vzduchu. Je projekcí Křemíkového Multiplexu ŽARKON (JAR-KON), který dohlíží na pravidelnost toku energo-informační podpory v závislosti na rotaci Planety a slapových vlnách, kterými Země „pulsuje“.

 Tato poslední z Trojky-Pohárů nese velmi složité kódování – jak napovídá počet názvů, které zmiňuji. Jde o souběh několika linií událostí, které mají celoplanetární dosah a odvíjí se v duchu expozice „proti-látky“. V nefyzickém rozměru mění charakter spasitelského archetypu v lidské doméně a v reálném Světě přináší ústup Pandemie, úlevu a uvolnění napětí. Uvedu jen pár – které jsem „rozklíčovala“:

 K již zmíněným numerickým hodnotám a jejich skrytému či zřejmému významu v toku událostí, sem patří obsah pojmu PÍ-SEŇ. Je to Pí (jeho hodnota i prostorové uspořádání řeckého písmene ve tvaru Portálu) a SEN (který koresponduje s názvem anomálie = PORTÁL SNŮ). Jde rovněž o obrácenou hodnotu toho pojmu, kde se praví, že ale „nespí“ (NES-PÍ). Pojem SNU je zde tedy zasazen do jiného kontextu – a tím je SEN jako PŘÁNÍ či TOUHA, které opět navigují k podstatě tohoto dílčího kroku v instalacích – tedy k vymanění se z ovládacích programů Hierarchie Moci (archetypu Spasitele) a k posunu do příznivějších podmínek Života – v obecném smyslu. 

 PÍSEŇ – znamená RADOST, VOLNOST a VZLETNOST – které, spolu s již uvedenými „klady“ – představují onu harmonii protikladů (k tomu, co ještě zbývá transformovat).

 Skřítek ŽARKONÍK, kterého ksichtík migroval do mého schématu – a Křemíkový Multiplex ŽAR-KON, ke kterému mám opět silnou vazbu, protože ŽARGON je přesně ten styl mluvy, kterou hovoří moje kódy. Je to postavené na nezávislosti češtiny na teritoriálním užití jazyka, protože její „kořeny“ obsahují slova všech světových jazyků. Moje kódy jsou extrakcí významu v podobnostech a přesmyčkách – tedy v nástrojích, které otevírají dané energo-informační struktury a mění jejich algoritmus do čitelné a srozumitelné polohy. KON je ČIN a ČIN je obrácená hodnota pojmu NIC (NI-C-IN) = základní filozofická rovnice „stvoření“. ŽÁR znamená „žhavý“ = aktuální, právě běžící. Zdrobnělinou se dostáváme ke slovu KONÍK – a to je synonymum POHYBU. Koňská síla = HP - a to je také HEAL POWER (léčivá síla). 

 Portálová vlna ještě pokračuje – dnešní datum 4.4.2020 (4:4:4) je jenom jedním z jejích vrcholů. Uvidíme, zda i ty další anomálie ponesou symboliku Pohárů – ale vzhledem k jejich spirituálnímu významu se dá předpokládat, že ano - pasuje to do tématu doby i probíhajících událostí.

 P.S. Tento popis je tak trochu „obtížnější“ – ale kdo čte moje texty, tak se určitě zorientuje. Taky umím napsat romanticky laděné pojednání (když je to potřeba), ale procesy, které zrovna sleduji, jsou spíš o „převádění“ vyšší složitosti do té nižší…a to je oblast, kde mi to moc nejde formulovat tak, aby to bylo srozumitelné… 

 pi-sen1-mini.jpgpi-sen-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice