Jdi na obsah Jdi na menu

SUPRA-VIZE

 ...když promlouvá Duše Národa...

PRAŠET-DYCHA, BOHEM-I-KA

 Zatímco zvolna, přesto intenzivně (jsem totiž certifikovaný dysgrafik*) pracuji na vypilování ETALONU, který je vrcholnou fází instalace Tripletu genetických "kalibrací" pro kompatibilitu s již dosaženou úrovní připravenosti našeho Kolektivního Vědomí pro plný náběh nového Modelu Mág-IstRa (jeho Systému Podpory Života)...viz popisy FAKT-TOR a PARA-METR....aktivovala se v Prostoru potřebnost dotáhnout některé procesy v rámci Projektu Kamenné Srdce, který je o našich Národech, o Arianském hvězdném odkazu, o nástupu původní dračí Inteligence Tvůrců do aktivní "služby". 

 Jsou to SLOVA - která musíme vnímat z jejich vnitřní hloubky a šířky = z jejich dimenzionální komplexity, protože zavedená "terminologie", kterou je pro jejich přiblížení potřeba užívat (kvůli srozumitelnosti), nedokáže obsáhnout jejich poselství - jejich náboj a energii. Jsme ovšem Bytosti Vnímavé - máme prostředky pochopit nepochopitelné, uchopit neuchopitelné i využít zdánlivě nevyužitelné aspekty Existence. To nám dává Jistotu - Přesvědčení a Důvěru - ve své Schopnosti, v náš Potenciál a dispozice, které se projeví vždy, když to právě potřebujeme. Toto Žití v zóně Přítomného Okamžiku nám poskytuje Kmit do vzdálené Minulosti, Vhled do Budoucnosti i Vizi skládající se Současnosti. Nemusíme se o tom mermo-mocí ubezpečovat, nemusíme přesvědčovat sebe a přihlížející okolí, že tyto schopnosti máme, že jsme výjimeční. Prostě takoví jsme - a basta...nikdo nám to neodpáral, ani neodpáře - přese všechny nepřízně Času, který jen potřebujeme lépe sledovat a vnímat z něj pramenící Synchronicity - jejich uzlíky a křižovatky, které rádi nazýváme "shodou náhod". 

 Kdo tlačí na pilu, je "odírán" o hrany vlastního Života - protože některé Hlasy nezní ze součtu našeho Vyššího Já, ale vycházejí z reality cizích entit, které mylně považujeme za příznivý element naší individuální, nebo dokonce kolektivní, Evoluce. Jsme v tomto ohledu hodně "zranitelní" - protože doufáme - ve vyšší zásah, ve vyšší moc, v zázrak, který přijde shůry - čekáme na pečené holuby, kteří budou padat z nebe a přitom nevidíme, co držíme v "hrsti". Je toho mnoho, co se do ní vejde - i kamínky pro Transformaci nejen naší společnosti, ale i společenstev právě těch, co do nás "hučí" - se záměrem urvat to nejlepší pro sebe... Je to parametrem našeho Svědomí - komu dovolíme prostřednictvím naší Přítomnosti hovořit - a hlavně jakým způsobem jejich SLOVA interpretujeme do sdíleného prostředí. Máme Sílu Tvořit - svoji Realitu a tím měnit Svět - buďme proto opatrní v tom, jaké stavební prvky využíváme a doporučujeme ostatním.

 Duše Národa i naše osobní, která je její fraktální součástí, hovoří sice tiše, ale neustále. Někdy ji slyšíme jako ozvěnu na pomezí sluchu, jindy nám burácí v Mysli, až se možná zastavíme a zaposloucháme. Jedno však v tomto ohledu můžeme brát jako Pravidlo = nikdy - NIKDY - nás naše Vyšší Já (jeho součtový potenciál vlivu) nebude nutit udělat cosi na úkor (újmy) někoho jiného - kdo je na naši Životní Cestu navázaný, či je závislý na směru, který určujeme. Pokud jsme vyslyšeli volání svého "určení" a převzali "úděl", kterým jsme se vymezili (vyčlenili) ze společnosti, která musela přijmout naše odtržení s nějakou násilnou reorganizací vlastních představ o Životě - pak jsme vyslyšeli fantomové vysílání ze zdrojů mimo naše Vyšší Já a nechali se chytit do pastičky nějaké cizí entity, která nás na čas (někdy natrvalo) ovládla. Tady je potřeba rozlišit vliv inspirační a vliv dogmatický - čerpáme podporu z tisíců zdrojů - ale nenecháme si diktovat = směr, kterým se ubíráme, je vždy výsledkem naší Volby a ta by měla být zase výsledkem všesměrové fuzzy-logiky propojeného nitra s objektivní realitou obecného uspořádání věcí (v poli příčinnosti dějů).

 Jsou to především atraktivní "pobídky", které by nás měly varovat - to jest takové, co brnkají na ego-centrické touhy, co naplňují ambice, kterých jsme ve skutečné realitě vlastními silami nedosáhli, které v nás nabuzují falešný pocit osobní nad-lidskosti, či příslušnosti k nějakým skupinám, co mají právo řídit Lidstvo. Z tisíce tzv. "probuzených" jich 999 patří k obětem takových Iluzí....je to alarmující počet a zoufalé ztráty schopných Bytostí, co investují energii nikoliv ve prospěch, ale proti vlastnímu Druhu.

 Naše Vyšší Já nás důrazně a jednoznačně osloví tehdy, kdy jsou všechny - VŠECHNY - podmínky našeho připojení k Tvůrcům splněny. Rozhlédněme se vlastním prostředím a s rukou na Srdci si přiznejme - máme takové podmínky splněné?...jsme svobodní a nezávislí? nestáhneme někoho někam, kam víme, že nechce? nenašeptává nám kdosi, že ten někdo to potřebuje, abychom ho stáhli a určili mu jeho Cestu, protože patříme k duchovní elitě vyššího řádu?....vodítka jsou velmi zřetelná, jen je vidět v tom správném objektivním úhlu - nejít přes "mrtvoly" a přiznat si, že moje ambice přehlušila signály Svědomí...

 Přišla doba, kdy tyto Signály nabudou ještě zřetelnější kontury - abychom se nezmýlili, abychom pod dvojsmyslností chápání vodítek nezvolili ta zavádějící. Je to Souzvuk naší Duše s Duší Národa a Duchem Lidstva v Kosmickém Rozměru. Sklízíme sami sebe - nikoliv naopak, jak tomu bývalo zvykem v hierarchických systémech aplikace Moci - kdy jsme byli sklízeni bez ohledu na vlastní představy o směru, kterým bychom chtěli svůj vývoj vést.

 Jako ilustraci těchto aspektů Transformace přikládám konturu ETALONU, který potřebuje vstřebat další vodítka k nabytí své konečné podoby.  

 P.S Posun do Celistvosti vnímání Sebe-Sama, do intencí Galaktického Člověka, je Samozřejmostí na Cestě Evoluce - je výsledkem vlastních Schopností - nikoliv efektem zásahu vnějších sil (jak jsem popisovala výše). Možná pomůže podívat se na sebe z obráceného směru (princip negativní expozice) - například u mě to funguje tak, že se vnímám jako poslední prvek transformace - nebudu se drát na čelo, protože to jsem postupně opustila - sestoupila až tam, kde je vhledu nejvíce potřeba a to mi přineslo naplnění - vím, že mám co dělat do okamžiku, kdy už nebude existovat jediný člověk, co ještě neaktivoval svůj potenciál galaktického formátu Bytí... :-) 

 Diskuse se zajímavými postřehy Armina N. Rodena na sdíleném vláknu na facebooku

 supra-vize-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice