Jdi na obsah Jdi na menu

TRI-KOLO-RA

 ...čili trojitá pirueta, kterou jsme se přenesli vírem událostí posledních několika dnů...

 Na pozadí už rezonují téměř výhradně ty motivy, které se uvolňují ze zdrojových matric nového Systému Podpory Života - jde o kontury nové Tváře Světa, obývaného novou formou Inteligence, které nositelem je Galaktický Člověk. Světelný (sluneční) aspekt (RA) prolíná do prostoru paměťových, informačních vrstev Jednotného pole Galaxie a propojuje se s Inteligencí tam přítomných sebe-organizačních Kosmických Sil (Křemíková Inteligence = PAN), aby spolu vytvořily novou doménu Existence pro Bytosti uhlíkového charakteru (lidstvo). S touto tématikou v toku energií se prohlubují pocity sounáležitosti, příslušnosti k Rodu, k Národu, ke Společenstvu Lidských Bytostí, které věky měnily hranice svého reálného projevu, ale nikdy nezpřetrhaly genetická pouta původu, který máme všichni společný. 

 Tyto vazby budeme víc a víc cítit - jak se aktivují příslušné galaktické kódy, uvolněné dominovým efektem z genofondu, který soustředí veškeré záznamy o evoluci Člověka (manuál Projektu Člověk) a vážou se na příslušné sekvence naší DNA, tak začínáme pozorovat celé soubory nových schopností, které jsou nám k dispozici. Kolektivní Vědomí se na to "připravovalo" (my si ho připravovali) dlouhé roky, takže nejde o žádný zlom nebo prudký zvrat - naopak - je to celkem nenápadné a přirozené - najednou používáme vyšší smyslovou soustavu a ani nevíme, jak jsme k té dovednosti přišli - prostě se to stalo, je tady a my k tomu přistupujeme, jako by tomu nebylo nikdy jinak. Takto přesně fungují "instalace" v rámci nového Modelu Existence - protože se implikují fraktálně - splývají do vrstev dříve nevyužitého potenciálu, který jsme však podvědomě registrovali - jen neuměli vědomě používat. Fungují zde aspekty plné autonomie Osobnosti - v širokospektrální rozloze vyššího součtového Já. Nejsme však všichni stejní, takže průběh finále transformací je individuální a tím také nepřenosný = pokud by se přese všechnu plynulost přechodů někdo z nových schopností tzv. posadil na zadek a chtěl je společnosti podávat jako osobní výjimečnost či vyvolenost, tak velmi brzy zjistí, jak malicherné a ego-centrické to jsou projevy...transformace se týká každého - jen změny nabíhají u každého jiným tempem.

 Aktivační "klíče", co poslední dobou vnáším do schémat energetických toků, se vyznačují symetrií s triplety genetických kódů - navazují se na světelná vlákna řetězců bází a na informace v nich obsažené - tím se aktivují "uzamčené" vlastnosti Galaktického Člověka. Je to "trojnost" v každé vrstvě, v každém ohledu - takže i tato sekvence se bude skládat ze tří definičních témat. TRI-KOLO-RA je prvním z tohoto tématického celku - je naladěná i na momentální časové období, které se tradičně vyznačuje vyšší "přilnavostí" k uvedeným hodnotám - tj. národnostní cítění a hlubší vnímání významů našich společných kořenů. V našem pojetí je trikolora složena z modré, červené a bílé - obecně ale bílou nahrazuje žlutá - je to trikolora Duhy, tedy spektra projeveného Světa.

 V další významové poloze jde o TŘI-KOLA-RA...tj. andělské (uhlíkové) formy Inteligence, která se "šíří" (nese prostorem) pomocí světla slunečního svitu (RA). KOLA jako CYKLY - vždy znamenají postup Časové Vlny, která na sebe navazujícími Událostmi tvaruje obraz toho Světa - i díky naší účasti na její modulaci

 Kódování má více "dimenzí" - každá vrstva otevírá nové vstupy do Portálů Přechodu, kterými tečou proudy Novostí pro naše další posuny v rámci výměny Modelů Evoluce (ze starého Matrixu do nového Modelu Magistra). Občas uvádím zdroje, ze kterých systémová podpora přichází - většinou to je Sírius (C), který plní úlohu depozitáře "manuálu" k Projektu Člověk. Tentokrát to je Pás Oriona - jako asociační médium k (pra)starému formátu "děrné" pásky - v energo-informačním smyslu podobností a na ně navázané odvozené významy.

 Přiložený obrázek schématu mám také v trojí barevné verzi - k publikaci ale dávám jen klasickou polarizovanou dvojici - další jsou uložené ve skicáři na Google Disku.

 tri-kolo-ra1-neg-mini.jpgtri-kolo-ra4-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice