Jdi na obsah Jdi na menu

TRI-KOLO-RA

28. 8. 2019

 ...čili trojitá pirueta, kterou jsme se přenesli vírem událostí posledních několika dnů...

 Na pozadí už rezonují téměř výhradně ty motivy, které se uvolňují ze zdrojových matric nového Systému Podpory Života - jde o kontury nové Tváře Světa, obývaného novou formou Inteligence, které nositelem je Galaktický Člověk. Světelný (sluneční) aspekt (RA) prolíná do prostoru paměťových, informačních vrstev Jednotného pole Galaxie a propojuje se s Inteligencí tam přítomných sebe-organizačních Kosmických Sil (Křemíková Inteligence = PAN), aby spolu vytvořily novou doménu Existence pro Bytosti uhlíkového charakteru (lidstvo). S touto tématikou v toku energií se prohlubují pocity sounáležitosti, příslušnosti k Rodu, k Národu, ke Společenstvu Lidských Bytostí, které věky měnily hranice svého reálného projevu, ale nikdy nezpřetrhaly genetická pouta původu, který máme všichni společný. 

 Tyto vazby budeme víc a víc cítit - jak se aktivují příslušné galaktické kódy, uvolněné dominovým efektem z genofondu, který soustředí veškeré záznamy o evoluci Člověka (manuál Projektu Člověk) a vážou se na příslušné sekvence naší DNA, tak začínáme pozorovat celé soubory nových schopností, které jsou nám k dispozici. Kolektivní Vědomí se na to "připravovalo" (my si ho připravovali) dlouhé roky, takže nejde o žádný zlom nebo prudký zvrat - naopak - je to celkem nenápadné a přirozené - najednou používáme vyšší smyslovou soustavu a ani nevíme, jak jsme k té dovednosti přišli - prostě se to stalo, je tady a my k tomu přistupujeme, jako by tomu nebylo nikdy jinak. Takto přesně fungují "instalace" v rámci nového Modelu Existence - protože se implikují fraktálně - splývají do vrstev dříve nevyužitého potenciálu, který jsme však podvědomě registrovali - jen neuměli vědomě používat. Fungují zde aspekty plné autonomie Osobnosti - v širokospektrální rozloze vyššího součtového Já. Nejsme však všichni stejní, takže průběh finále transformací je individuální a tím také nepřenosný = pokud by se přese všechnu plynulost přechodů někdo z nových schopností tzv. posadil na zadek a chtěl je společnosti podávat jako osobní výjimečnost či vyvolenost, tak velmi brzy zjistí, jak malicherné a ego-centrické to jsou projevy...transformace se týká každého - jen změny nabíhají u každého jiným tempem.

 Aktivační "klíče", co poslední dobou vnáším do schémat energetických toků, se vyznačují symetrií s triplety genetických kódů - navazují se na světelná vlákna řetězců bází a na informace v nich obsažené - tím se aktivují "uzamčené" vlastnosti Galaktického Člověka. Je to "trojnost" v každé vrstvě, v každém ohledu - takže i tato sekvence se bude skládat ze tří definičních témat. TRI-KOLO-RA je prvním z tohoto tématického celku - je naladěná i na momentální časové období, které se tradičně vyznačuje vyšší "přilnavostí" k uvedeným hodnotám - tj. národnostní cítění a hlubší vnímání významů našich společných kořenů. V našem pojetí je trikolora složena z modré, červené a bílé - obecně ale bílou nahrazuje žlutá - je to trikolora Duhy, tedy spektra projeveného Světa.

 V další významové poloze jde o TŘI-KOLA-RA...tj. andělské (uhlíkové) formy Inteligence, která se "šíří" (nese prostorem) pomocí světla slunečního svitu (RA). KOLA jako CYKLY - vždy znamenají postup Časové Vlny, která na sebe navazujícími Událostmi tvaruje obraz toho Světa - i díky naší účasti na její modulaci

 Kódování má více "dimenzí" - každá vrstva otevírá nové vstupy do Portálů Přechodu, kterými tečou proudy Novostí pro naše další posuny v rámci výměny Modelů Evoluce (ze starého Matrixu do nového Modelu Magistra). Občas uvádím zdroje, ze kterých systémová podpora přichází - většinou to je Sírius (C), který plní úlohu depozitáře "manuálu" k Projektu Člověk. Tentokrát to je Pás Oriona - jako asociační médium k (pra)starému formátu "děrné" pásky - v energo-informačním smyslu podobností a na ně navázané odvozené významy.

 Přiložený obrázek schématu mám také v trojí barevné verzi - k publikaci ale dávám jen klasickou polarizovanou dvojici - další jsou uložené ve skicáři na Google Disku.

 tri-kolo-ra1-neg-mini.jpgtri-kolo-ra4-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice