Jdi na obsah Jdi na menu

META-DATA

 ...zde v kontextu Duše, která je pro každého z nás jedinečným nosičem komplexní informace o Podstatě našeho Bytí. Představuje vstup do privátního sektoru Knihy Života, která obsahuje podobné souhrnné informace o všech Bytostech v Galaxii. Jedná se o Geno-fond lidské populace v tisících projekcích a inkarnačních verzích v dlouhém časovém úseku Evoluce. 

 My dnes už víme, že lidská DNA je jakýmsi "součtovým" obrazem genetického potenciálu celé obrovské a rozsáhlé vrstvy Živosti napříč mnoha dimenzemi vlastního vyjádření Života v obecném smyslu. Ve hmotné i energo-informační (aurické) oblasti molekuly DNA neseme celou Knihu Života Galaxie - byť v potenciální rovině využitelnosti - tak, jak je to v souladu s Principem Fraktality Vesmírných Zákonů Existence...tj. Celek je obsažený v každé Části na základě sobě-podobnosti v určitých poměrových proporcích struktury vyjádření. Proto dokážeme "číst" z Jednotného informačního pole a čerpat odtud relevantní podklady pro podporu našich individuálních i kolektivních potřeb. Jsme jako chodící "registr" Galaktické Knihovny a terminál pro vstup do její databáze. Každý jsme majitelem "klíče" (ÁRIA kód Jedinečnosti) pro vstup do oné databáze, kde se nacházejí vazby na META-DATA - tvoří soubor vodítek k celému profilu naší ID-Entity - tedy nejen k té momentální, kterou chápeme jako jedinou "lidskou", ale ke všem - například v oblasti nerostů, jednotlivých druhů Fauny a Flóry, či ke konkrétním hvězdným soustavám a tam zanechaným tvůrčím stopám v jejich planetárních zónách. 

 Každý Člověk je "příslušný" k nějaké specifické sadě elementů ve vrstvách Živosti = k PRVKU, RODU, RODINĚ - bez ohledu na úzký profil aktuálního projekčního obrazu. Například já sama sebe vnímám v prvku Iridium a podobně se chápu a ladím v rostlinné i živočišné říši známých biotopů - na galaktické rovině je to pak Sírius-C, který vnímám jako určitou vývojovou "stopu" na své cestě po evolučních liniích Lidstva. Lidstvo je zde myšleno jako jednotící součtový prvek celé Oktávy multidimenze Živosti. K podobným zjištěním by došel každý Člověk - pokud by využil možnost přečíst svůj Profil v Galaktické Knize Života a tam nalezené informace relevantně zařadil do své Mozaiky osobního Života. Reálnost takových aktivit je spjatá s fenoménem, kterému se říká Plán Duše nebo také Projekční schéma Života. Jestli jeden uceleně chápe určitou oblast svých aktivit a jejich vyšší účel - neznamená to, že by byl vědoucnějším nebo nadřazenějším ostatním, kteří zas chápou svoji Existenci jinak - v takových vazbách, které jsou pro druhé nepřenosné - tj. jsou unikátní. 

 Je zaběhnutou praxí v přežívajícím modelu řízení Života (systémovém Matrixu Hierarchie Moci), že se jednotlivci rádi povyšují nad ostatní na základě této unikátnosti, kterou nás systém učí nejen využívat, ale hlavně zneužívat...takové chování je chápáno v rovině normálu a prosakuje to do všech sfér Života - i do té spirituální, která momentální sféru inkarnace přesahuje. Jsou to všechny ty vyšší duchovní kariéry, na které se tzv. "probuzení" odkazují, aniž by si uvědomovali, že neexistuje člověk, který by za sebou takovou "kariéru" neměl...jen existují tací, kteří mají razantnější potřebu ji okázale prezentovat a dávat na odiv, aby tím získali určité výhody či ukojili hlad po obdivu a respektu, kterého se jim obyčejným vyjádřením nedostává v takové míře, která by uspokojila jejich závislost na exotických energiích, které tímto způsobem prezentace načerpávají.  

 Znalostí a pochopením Principů Fraktality a Dimenzionality se tyto společenské nešvary rozpouštějí, ztrácejí na atraktivitě a z potenciálních uctívačů se stávají solitérní sebevědomé osobnosti, které znají vlastní cenu a nemusejí plýtvat energii do obdivného vzhlížení k těm, kteří se od nich liší jen tím, že jsou nadáni větší výřečností a umějí prodat to, co je jinak zadarmo.

 Pochopení vlastní dimenzionality (multi-identity) je součástí celostního vnímání Lidskosti - jako aspektu plně vyjádřených dispozic Galaktického Člověka. Ignorováním hodnoty potenciálu u druhých lidí dáváme jen prostor parazitickému působení nefyzických entit, které starý systém řízení skrz eskalaci Moci vytvořily a s pomocí našeho lidské působení na tvorbu reality ho nadále udržují v chodu. 

 Pokud nezměníme osobní přístupy, nezmění se ani ty kolektivní a vývoj populace se bude motat v začarovaném kruhu stagnace.

 Přiložené schéma obsahuje zašifrovaná META-DATA o součtové "Duši" Lidstva - ve smyslu struktur jeho Kolektivního Vědomí v Poli Života na Zemi i v databázi Geno-fondu Galaxie. Zašifrovaná neznamená "tajná" nebo záměrně "skrytá" - ale komprimovaná do formátu pro ucelený přenos do individuální sféry vjemů a prožitků. Jde o obrovské objemy informací, které tečou naším podvědomím a kontaktem s naší mentální energií rozkvétají do těch párových soustav, které jsou již připravené "zapadnout" do perspektivy Obrazu Života a tím posunout individuální rovinu Poznání - blíž k uchopení jeho dosud nevyužitého potenciálu. 

 Popis navazuje na předchozí stati o Vesmírných Zákonech Kybalionu - jde o nové úhly vjemu starých paradigmat - která se tím překlápějí do intencí stávající roviny "vyspělosti" v kolektivním smyslu = zapadají do momentální úrovně znalostí a na nich postavených vývojových směrech. K tomu velmi dobře ladí také nový souhrn od Honzy Koňase - "Dějiny Matrixu".

 Další odkazy na příslušné dokumenty a zdroje jsou k dispozici v pojednání KY-BA-LION a KRYST-ALL.

 meta-data1-neg-mini.jpgmeta-data2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice