Jdi na obsah Jdi na menu

Depeše ÁRia

 …“Manuál“ Projektu Člověk se do mytologie starověkých národů promítnul jako „Posvátný Labyrint“.

 Je to průvodce Evolucí Lidstva – soubor vodítek, návodů a pravidel, která postupem času zapisovali ti, kteří doprovázeli Lidstvo na jeho Cestě – aniž by byli k této Cestě osobní potřebou upoutáni. Co to znamená? V každé generaci, v každé době a v každém národu se rodí ti, kteří nesou Ducha Projektu ve svém inkarnačním plánu. Jde o kolektiv Bytostí Hvězd, které tvoří mezigalaktický most kontaktů Kosmické Mysli s realitami Světů, kde Evoluce Lidstva probíhá. Opakovaně se vrací, aby opakovaně sdělovaly opakovaně zapomenuté podrobnosti o tom, kde má Lidstvo svůj původ, proč vzniknul Projekt Člověk, jak lze chápat individuální i kolektivní Expanzi Vědomí, co tvoří podstatu Života v Galaxii a jak probíhají vzestupné a sestupné proudy Živosti v jejích dimenzionálních vrstvách. Bytosti Hvězd (někdy známé jako Centrální Rasa) patří do autorského kolektivu Tvůrců Projektu – jsou to programátoři zdrojových kódů Života, pro které Lidstvo – jako Celek – během Času nacházelo optimální uplatnění – formou růstu civilizací, které vytvářelo a vytváří – na mnoha místech Vesmíru, na planetách podobných Zemi, i na Zemi samotné. 

 Ve svých textech jsem často z „Manuálu“ Projektu citovala – jsou to poznámky na okraji listů jeho „knihy“, které tam vepsala jedna z Bytostí Hvězd – aby vždy a znovu lidé nacházeli klíč k pochopení smyslu Projektu, aby bylo možno přečíst obsah informací, psaných zapomenutým jazykem. Jsou to mnemotechnické pomůcky – srozumitelné kdekoli, kdykoli a jakékoli Bytosti, která jde Cestou Evoluce Lidstva. Citace jsem koncipovala jako nápovědy pro hráče virtuální hry s názvem „Posvátný Labyrint“ – je ekvivalentem počítačové adventury, která v každém důležitém kroku nabídne náhled do pravidel hry a jejich výklad ve vztahu ke konkrétní situaci hráče.  

 Vybrala jsem seznam několika z mnoha – včetně původních arianských verzí, které jsou přepisem poznámky na okraji listů Manuálu.

 1. Portál Peše'Ra - je vstupem do "Arianské národní knihovny". Nejedná se o Agarthu, Šambalu či jiné konkrétní lokality - jde o virtuální rozhraní pro vstup do genofondu civilizací Galaxie Mléčná dráha - do kinosálů těch národů, které nás utvářely a při té časově náročné misi nám psaly svoje deníky do mediálního nosiče společného pro celou galaxii - do jejího disku. Je to naše historie a my byly těmi bytostmi, co ji také psaly. Knihy Života jsou otevřené a jejich Příběhy jsou rozbalené do polí sdílení - stačí aktivovat osobní video-přehrávač = uvolnit uzdu vlastní fantazie.

 Volacím klíčem Portálu Peše'Ra je arianský mýtus "O ztraceném hlásku" (hláska je prvkem slova), který musel projít anabází překážek, aby zase mohl projevit svůj krásný hlas. Dlouho cestoval všemi vrstvami multidimenze - každá jednotlivá množina živosti mu dala nějakou speciální vlastnost, ale teprve hudební nástroj lidského hrdla (hlasivky) dokázaly jeho poslání aktivovat a rozeznít do vláken DNA v místech, kde se kříží Čas.

Á-bienta santika čicha * serži-Ma Boa-Tika
Boa-áS Mia * ničem-Si TiCha

 2. Arianské říkanka:

an - TA liše * Vista siče
male Keš-KA
Bista viže

 ...je cosi jako mnemotechnická pomůcka při určení sekvence kódového klíče (solmizace), který je založený na modulované frekvenci zvuku = na tónech a jejich rezonančním vlivu na vrstvy buněčné paměti a tím na stimulaci transponzonů v molekule DNA. Zdánlivě vágní a bezvýznamná říkanka je tak právě tím použitelným klíčem ke spouštění potřebných sekvencí v datovém toku, který z emisí částic v prostředí přijímáme. 

 Volně přeložené do analogie nám známých intencí:

LÁRY FÁRY
TŘESKY PLESKY
STARÉ BOTY
ZREZLÉ PŘEZKY

 3. POMNĚNKA je vesmírná ARCHA - analogická té Noemově, ale neveze život ve fyzické podobě genofondu, ale jako knihovnu zápisů jeho zdrojových kódů. Obsahuje tedy nejen organické formáty živosti, ale komplex dat o multidimenzi obecně. V dávných časech ji sesbírali, zapsali a do světa poslali arianští Rodžiči, které známe také jako dynastii ROHAN nebo jako RODIČE. Některé prameny hovoří o Centrální Rase, Zářících či Moudrých Dracích. Je to bárka, která patří Lidstvu - Člověku kdekoliv ve vesmíru existujícímu - je to součást Projektu ČLO-věk, společný majetek celé řady příbuzných rodin, roztroušených v mnoha hvězdných soustavách - včetně naší Sluneční. Z tohoto fondu nám přichází návody na aktuální instalace nového Systému pro podporu života a na navazující genetické změny uhlíkových forem života. Transformace se dotýká celé multidimenze a všech biologických forem na bázi DNA. 

 Jednotlivé kroky jdou opět skrz příslušný řídící "můstek", kterým je křemíkový multiplex - pro něj obsahuje Portálová kompozice POMNĚNKA arianský volací klíč:

Se Ša-Ba-Ka vista čia
se Simaka chadže bista
LUNA mia RA-ša via

Jde o pokyn ze hry Posvátný Labyrint a významově znamená:

"Stínu neunikneš, stín je potřeba rozptýlit změnou pozice vůči Zdroji Světla"

 Vlastně jde o známý efekt Přítomného okamžiku, kdy prostor ztrácí rozměrovost a pohyb realitou přechází do prožitku v maximální celistvosti dispozičního souboru vjemů - aktivních IBP (Informačních bodů prostoru), které se pod kontaktním dotykem naší mentální energie chovají jako kurzor myši ve virtuálním světě fantazie. Pak je realita prezentovaná jako prohlídka vzorového domu při "Dni otevřených dveří" a my můžeme testovat i taková zákoutí, která možná ten "sériový" nebude obsahovat v celé škále využití - protože v daném momentu potřebnosti pro to nebude (zatím) existovat požadavek. Takový je nový soubor podpory života, postavený na Modelu Magistra (Mistrovský Model existence člověka). Jeho potenciál budeme objevovat postupně, jak se do jeho prostředí budeme vžívat a činit si "nároky" na pohodlí a na expanzi kreativity do vizí o jeho uspořádání.

 4. Volací klíč pro křemíkový multiplex KAPPA-CITY je arianská "hláška" ze hry Posvátný Labyrint:

TRADI - JANCI
MEŠTA - STANCI
VIA VISTA * MIA ČISTA

 která volně přeložená říká, že kdo jde správně, jde

 PŘÍMOU CESTOU ŽIVOTEM, NA KTERÉ ZA SEBOU NEZANECHÁVÁ ŽÁDNÉ PADLÉ...

 Jedná se o asociaci, která vede hráče k privilegiu fér-play, k oproštění se od sobeckosti, která může vést k opuštění slabšího spoluhráče, který nezvládl obtížnost některého úseku - je to morální kodex "dospělosti" (v galaktickém pojetí) a tedy plný kontext SVÉPRÁVNOSTI.

 5. Arianský volací klíč:

...a niema čiže Sen-Za
Ki viena madže Lenza
Pacha via, daže Mia

 Jedná se o "pokyn" či "nápovědu" ve hře Posvátný Labyrint a znamená přibližně:

 Kamkoli přijdeš ze své vlastní vůle, tam jsi především Hostem...

 Významově klade důraz na opatrnost při vměšování se do "řízení" událostí ve společenstvech, kde vystupuji jako dočasný návštěvník a netajím se s tím, že moje domovská doména je někde jinde - tedy mimo danou společnost. Pokud by hráč chtěl změnit kredit vlastního konání, pak by musel splynout s davem natolik, aby cokoliv učinil, bylo vyhodnoceno jako symetrické k rovině středu té komunity. Jde o princip vnímání svého zdroje coby součtové multi-osobnosti a tuto je pro provádění systémových kódovacích instalací nutno přemístit do centra dané komunity = provádět IN-SITU, nikoliv jako prodloužená ruka Vyšší moci. Promítněme si historický kontext naší lidské komunity a zamysleme se - dodržovali toto pravidlo Hosta všichni ti, kteří manévrovali z Vyšší moci planetární realitou naší lidské domény existence? Odpověď je prostá - nedodržovali a proto Model Existence, postavený na vzestupné spirále poznávání přerostl do Spasitelského souboru ideologií víry v boha a další externí autority moci... 

 P.S. Pokud bude zájem, připravím seznam dalších – mám jich celkem asi 180 – z portálových kompozic, které jsem publikovala v letech 2017 – 2019.

 Odkazy na zdrojové texty:

 PEŠE'RA

 BA-TIKA

 POMNĚNKA

 KAPPA-CITY

 PAN-OPTIKUM

 9rbyao.jpg