Jdi na obsah Jdi na menu

Kreativita a inspirace

 Pro smysluplnou práci s komplexními strukturami vědomí - s možnostmi, které systémový matrix nabízí - je potřeba vnímat proces skládání asociačních řad z příchozích informací. Jde o jakoukoliv dostupnou informaci, která nás kdykoliv a kdekoliv potkává - ve dne, v noci, neustále zpracováváme celá kvanta příchozích dat a zařazujeme je do souvislostí...dokonce i tehdy, když je nevnímáme přímo - tedy neanalyzujeme - proplouvají naším podvědomím a pro jejich další účelné zakomponování do souvislostí to postačuje. Proto náš mozek vykazuje celou škálu frekvenčních možností  pro zpracování dat. Čím efektivněji jsme schopní zpracovat energetický tok z prostoru, tím uspořádanější bude naše "operační" pole působení = naše EM pole, které je naší součástí a funguje (mimo jiné) jako multimediální rozhraní pro jakoukoliv formu kontaktu. Kvalita této vnitřní uspořádanosti se projevuje na osobní úrovni vnímání jako řada synchronicit a symetrií v kontinuitě života - jde o aktivně skládané způsoby (varianty) naší účasti v probíhajících událostech (procesech) života. K získání "volného vstupu" do domény takového aktivního spoluvytváření souvislostí v existenci musíme znát metody práce při zpracování informačního toku - základem je rozpoznat vnitřní kódování informační struktury - jinak se vrátka neotevřou. Jak je zmíněno v popisech systémových komplexů - jde o "hru" se jmény, názvy, se souvisejícími údaji o čase, datumu, o místním názvu lokality, o historických vazbách na konkrétní osobnosti - jejich jména a data, o podstatu (motivaci) použitých výrazů v souvislosti s nějakou událostí - nelze všechno vyjmenovat - je to prostě vnímání od celku po detail s otevřenou myslí a s citem pro "zvláštnosti", které navigují cestu...na jiném místě jsem vysvětlovala, proč je pro tento způsob práce důležitý český jazyk a jak je možné, že v sekvencích cizojazyčných textů lze najít "české" asociační řady...

 Moje popisy by mohly sloužit jako metodické podklady pro výuku takové práce s informacemi - bylo by to úžasné, protože tahle cesta neotevírá jen vědomí, ale přináší všechny doprovodné efekty - jako porozumění procesům v komplexu našeho fyzického a duševního zdraví, v otázkách nemocí a partnerských vztahů, v navazování aktuální reality na předchozí inkarnace a na smysl rodinných vazeb, atd. Bohužel to není tak jednoduché - není to otázka schopnosti naučit se, je to otázka schopnosti pootočit úhel vnímání z okruhu očekávané pravděpodobnosti vývoje (vlastní cesty životem) k oblastem fantazie a neurčitým touhám, které se "hlásí" mimo rámec zajetých kolejí...KONZERVA-tismus je "uzavřený" systém a informace k sobě navazují na principu nelokálnosti....málokdy (u málokoho) jsou uspořádané do jasně čitelné a obecně (kolektivně) stejně vnímané struktury, jejich primární vlastností je podléhání zákonům chaosu - je zde negativní expozice vnímání - co je pro někoho chaotické, může být (a většinou i je) pro někoho jiného velmi systematicky uspořádané.... 

 Můj podíl účasti na skládání tvarů a účelů informačních polí nezahrnuje výukovou činnost, ale pro popis systémů kolektivního vědomí považuji za možné, že některé události, se kterými přicházím do styku, by mohly být inspirací i pro další lidi - proto se pokusím postupně tyto události po svém interpretovat a názorně ukázat, jak to funguje v praxi života...

 

Příspěvky

TIAMANTE'S

...je mystické označení ELEMENTŮ VĚČNOSTI, které také známe pod pojmem KRYSTALY ČASU...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

PEŠE'RA

...Portál Peše'Ra je vstupem do "Arianské národní knihovny"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

BIEN-GAL

...jsme v poli Původu bytí - je to biograf křemíkových projektorů, které přenášejí vizuální efekt do smyslového datového toku - máme je ve vzpomínce jako dávné krystaly pro koncentraci myšlenek a manifestaci vizí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

IN-FINITO

 ...je Ódou na radost Deváté symfonie transformační vlny, která udává už několik let takt našim životům a skrz kterou nám plyne větší podpora, než by se letmo mohlo zdát...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

kraj-KA

...kraj-KA je "krajina duše" nově zrozeného Galaktického člověka, který se projevuje multi-dimenzí života v Galaxii s jistotou a s vědomím (nikoli sebevědomím) vlastní jedinečnosti ve smyslu Celistvosti všech svých souběžných projekcí do jemné i hrobo-hmotné reality bytí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

JA - NOIR

...jsme v gravitační zóně SUPER-BRÁNY JA-NOIR, která je rozložená do série menších - ve dnech 25. - 28. ledna 2017...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

TESSE-RA

...je symbolika dalšího prastarého artefaktu, který jsem sice "usadila" do kosmického prostoru, ale jde o nehmotný strukturální útvar...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

RIVER čili ŘEKA ŠTĚSTÍ

...ŽIVOT, ŽIVOT, ŽIVOT...viděný, cítěný, vnímaný smysly i mimosmyslově, srdcem, duší, hlavou i nespecifickým systémem instinktu a empatických vhledů - všude = ve všech věcech a za všech okolností. Tento pak ctít a chránit v míře vlastních možností a schopností... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

SINTAŠI

...SINTAŠI - nebo také SIN-ta-Ši, je SPIRÁLA ČASU - ve smyslu původního arianského posvátného LABYRINTU, který představuje dimenzionální pouť poznání bytosti, která aspiruje na přechod do osobní komplexnosti v rámci multidimenze živosti a k aktivaci kódovacích klíčů k závěrečné expanzi do genofondu Galaktického člověka...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

SOUZNĚNÍ

JINBA ITTAI

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů: