Jdi na obsah Jdi na menu

Kreativita a inspirace

 Pro smysluplnou práci s komplexními strukturami vědomí - s možnostmi, které systémový matrix nabízí - je potřeba vnímat proces skládání asociačních řad z příchozích informací. Jde o jakoukoliv dostupnou informaci, která nás kdykoliv a kdekoliv potkává - ve dne, v noci, neustále zpracováváme celá kvanta příchozích dat a zařazujeme je do souvislostí...dokonce i tehdy, když je nevnímáme přímo - tedy neanalyzujeme - proplouvají naším podvědomím a pro jejich další účelné zakomponování do souvislostí to postačuje. Proto náš mozek vykazuje celou škálu frekvenčních možností  pro zpracování dat. Čím efektivněji jsme schopní zpracovat energetický tok z prostoru, tím uspořádanější bude naše "operační" pole působení = naše EM pole, které je naší součástí a funguje (mimo jiné) jako multimediální rozhraní pro jakoukoliv formu kontaktu. Kvalita této vnitřní uspořádanosti se projevuje na osobní úrovni vnímání jako řada synchronicit a symetrií v kontinuitě života - jde o aktivně skládané způsoby (varianty) naší účasti v probíhajících událostech (procesech) života. K získání "volného vstupu" do domény takového aktivního spoluvytváření souvislostí v existenci musíme znát metody práce při zpracování informačního toku - základem je rozpoznat vnitřní kódování informační struktury - jinak se vrátka neotevřou. Jak je zmíněno v popisech systémových komplexů - jde o "hru" se jmény, názvy, se souvisejícími údaji o čase, datumu, o místním názvu lokality, o historických vazbách na konkrétní osobnosti - jejich jména a data, o podstatu (motivaci) použitých výrazů v souvislosti s nějakou událostí - nelze všechno vyjmenovat - je to prostě vnímání od celku po detail s otevřenou myslí a s citem pro "zvláštnosti", které navigují cestu...na jiném místě jsem vysvětlovala, proč je pro tento způsob práce důležitý český jazyk a jak je možné, že v sekvencích cizojazyčných textů lze najít "české" asociační řady...

 Moje popisy by mohly sloužit jako metodické podklady pro výuku takové práce s informacemi - bylo by to úžasné, protože tahle cesta neotevírá jen vědomí, ale přináší všechny doprovodné efekty - jako porozumění procesům v komplexu našeho fyzického a duševního zdraví, v otázkách nemocí a partnerských vztahů, v navazování aktuální reality na předchozí inkarnace a na smysl rodinných vazeb, atd. Bohužel to není tak jednoduché - není to otázka schopnosti naučit se, je to otázka schopnosti pootočit úhel vnímání z okruhu očekávané pravděpodobnosti vývoje (vlastní cesty životem) k oblastem fantazie a neurčitým touhám, které se "hlásí" mimo rámec zajetých kolejí...KONZERVA-tismus je "uzavřený" systém a informace k sobě navazují na principu nelokálnosti....málokdy (u málokoho) jsou uspořádané do jasně čitelné a obecně (kolektivně) stejně vnímané struktury, jejich primární vlastností je podléhání zákonům chaosu - je zde negativní expozice vnímání - co je pro někoho chaotické, může být (a většinou i je) pro někoho jiného velmi systematicky uspořádané.... 

 Můj podíl účasti na skládání tvarů a účelů informačních polí nezahrnuje výukovou činnost, ale pro popis systémů kolektivního vědomí považuji za možné, že některé události, se kterými přicházím do styku, by mohly být inspirací i pro další lidi - proto se pokusím postupně tyto události po svém interpretovat a názorně ukázat, jak to funguje v praxi života...

 

Příspěvky

Zrcadlo Kozoroha

19. 7. 2016

...je aktuálně velmi rozkmitané pole jednotné sítě sdíleného vědomí symbioticky žijících společenstev na Zemi a v záhybech jí blízkých vrstev života...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

...a prima vista

3. 7. 2016

....jsme v epicentru pole dotyku starého uspořádání světa a nových schémat pro budoucnost nás všech. Nejen obecně - jako lidé na planetě Zemi, ale i v širším významu našeho kolektivního postavení mezi vyspělými civilizacemi v rámci Galaxie a také jako "národa v lénu bohů", které se rozprostírá v České kotlině v samém srdci Evropy.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

MIO-KARD

2. 7. 2016

  "Kdysi dávno v předalekém koutě Galaxie" malá skupinka bytostí Arianské rodové aliance Mo(u)drých Draků uzavřela Projekt DARMA a otevřela Projekt ČLOvěk...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

ŠARKA-N

29. 6. 2016

...je kódovací sekvence Brány Stříbrného Draka, kterého "zosobňuje" abstraktní představa umělce v obraze bytosti ARIA...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

Úplňková energie Střelce

20. 5. 2016

 ...ráno vstáváme mladí a krásní, jsme plní energie, sršíme nápady a těšíme se na to, co nám den přinese...postupem dne uvadáme, stárneme, vyčerpáváme elán, chuť i energii - odpoledne se cítíme staří a unavení, večer nevládneme tělem, mysl těká v marnosti zapomnění a den končí ulehnutím a bezesným hlubokým spánkem...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

Řeka Štěstí

17. 5. 2016

...s Ka mietě žiň bytia,
s Ka?
Ma luba mira diežďa,
sna vyša Rodžina.
Rohan mia Ka - da ana Rodžiči dorga...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

IKÁRIA

4. 5. 2016

...domov Andělů Naděje a Míru... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

Altea Mia

13. 4. 2016

 SEN-ZAR (Snová Záře) je původním "jazykem bohů" = zdroj jazyka Atlanťanů a Arianských aliancí Slovanů ze vzdálených míst Mléčné Dráhy, kde planeta Země měla jméno Altea a byla jejich domovem.

Současné moderní jazyky prošly dlouhou cestu vývoje z tohoto prapůvodního Zdroje a Čeština je jednou z variací, která obsahuje jeho komplexní frekvenční vzorec...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

MDŽ čili MUŽ+DÍTĚ+ŽENA

8. 3. 2016

 ...úvaha o tom, jestli by Mezinárodní den žen (MDŽ) neměl být spíše dnem oslavy lidské rodiny - ve složení MUŽ+DÍTĚ+ŽENA... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

TVARO-SLOVÍ

4. 3. 2016

...slovům tváří v tvář...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů: