Jdi na obsah Jdi na menu

Seriál LEGENDY

 Série mini-článků "Legendy" je psaná jako reakce na okamžiky doby – jde o zkratky dějů, které nějakým způsobem určují nebo stimulují postoje lidí - kdy z nich padají masky a charaktery se odhalují. Primárně vkládám jednotlivé příspěvky na Facebook - se záměrem rozproudit dialog, soustředit názory a tyto z mnoha úhlů rozebírat. Od popisů transformačních procesů jsem neutekla - jen odsunula, protože potřebujeme teď žít přítomností v realitě, zažívat ty momenty naplno a "vzdušné zámky" prozatím nechat se vznášet jen v představách.

 Nepochybuji o tom, že každý stojíme přesně tam, kde máme - kde je to pro nás i pro celek nějak důležité. Byli jsme "roztříděni" už za pandemie - a nebyla to jen taková nějaká nahodilá věc - kdo kam zaměřil svoji pozornost a na čem postavil svoji pozici. Je to důležité a proto si každý umíme tuto pozici obhájit takovými argumenty, co nám dávají smysl a logiku v souvislostech běhu událostí. Protože jak jinak se kolektivní (transformační) změny prosadí - jedině přes nás (lidi) a s využitím naší mentální a emoční energie. O nevyváženost potenciálu energie v noosféře (sídle Kolektivního Vědomí Lidstva) se nebojím - protože naše pozice korespondují s jejím udržením a křemíci jsou nestranní = rozvíjejí tu pozici, na kterou nás "dotlačili". Země je tak silná, jako je silné Lidstvo - jsme spojité nádoby, Planeta se nás nechce zbavit a její trpělivost je irelevantní - je přímo úměrná té trpělivosti, kterou máme my sami se sebou a s ostatními. Co je dnes nezbytné, je třídit informace s pomocí negativní expozice - proto se držím někde uprostřed a nejsem auf ani z Ruska, ani z toho, čím nás krmí Západ - obě strany neříkají všechno a některé zdroje účelově lžou. Na obou stranách. Pro mě je rozhodující Člověk - ten obyčejný, řadový - co teď trpí a stal se rukojmím při zvyšování tlaku na aplikace Moci. A za ním já stojím - vždycky - bez ohledu na tahanice Elit. Musíme doufat a věřit, že síly na pozadí nejsou jen destruktivní a že se nezopakuje osud Atlantidy.

 Pro čtenáře, kteří nemají přístup na Fb, zkopíruji k jednotlivým titulům Legend text, kterým je konkrétní Legenda v příspěvku avizovaná – pokud bude někdo chtít připojit nějaký vlastní postřeh nebo připomínku – pište mi do mailu na adresu: admin@pan-do-ra.cz

 Diskusní vlákno na Fb

 Jednotlivé Legendy chronologicky:

PAKTOVÁNÍ

Archetyp Deana Reeda

Vyměněný dopis

TUNING

Tajná Válka

Chyba v matrixu

Bumerangový efekt

MARIU-POL

ZET jako Zorro Mstitel

Tvarosloví Pravdy

INTONACE

Pokus o Smír

BARIKÁDA

ALTRUISMUS. Definice: Dobročinnost, nesobeckost nebo nezištnost. Protikladem altruismu je egoismus. Altruismus (myslet především na druhé) je základní lidská vlastnost, která je motorem naší evoluce. Postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka - mohou i nemusí být na úkor prospěchu altruisty. Skeptici se domnívají, že nedokážeme takovou vlastnost udržet - že to bude jako při kovidu - zprvu se šily roušky a dodržovala pravidla, později se přešlo do pozice popírání relevance potřeby je dodržovat, až vyústilo v nenávist mezi skupinami v rozdělené společnosti. Jsme, či nejsme ryzí lidé? Kde začíná a kde končí naše láska k bližnímu? Je náš soucit limitovaný filtrem toho, čím nás krmí mediální sedmilháři? U nás se skutečně neválčí, ale informační válka jede na plný plyn - a charaktery se brousí do krásných tvarů - i do pokřivených patvarů toho, co ještě z člověka zbylo... 

OSTALGIE. Definice - ost = východ, touha vrátit "staré dobré časy" - druh nostalgie, kterou lze uspokojit různým způsobem - podle prostředků, kterými člověk disponuje. Pokud disponuje obludně obrovskými prostředky, je schopen svoji touhu naplnit v obludných rozměrech...

Bílá lilie - květina Naděje. Některé svátky budou letos smáčené slzami... 

Úzkoprsost. Definice: "Označuje lidskou vlastnost, kdy člověk nepřijímá žádné jiné názory než své vlastní, za které se až agresivně bije. Přesvědčit ho je prakticky nemožné." Buďme obezřetní ve výběru informačních zdrojů, ze kterých čerpáme inspiraci pro utváření svých názorů. Některé kanály obsahují podprahové memy pro aktivaci latentních forem agresivity.

SVĚDOMÍ a jeho TVÁŘ na pozadí našich činů...

Charaktery lidí, odhalené zrcadlem války...

Kdo jsi bez viny, hoď kamenem 

POPÍRÁNÍ 

SPRAVEDLNOST

MÍR

 legendy.jpg