Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt Kamenné Srdce

Motto:

ČAS...
tichý společník, který určuje tempo našich životů.
Jednou letí, pak se vleče...
jediný jeho okamžik nám někdy připadá jako celá věčnost,
jindy bychom dali cokoli, aby okamžik věčně trval...
jenže navzdory našemu přání na nás čas nebere ohledy.
Nikdy ho nemáme dost a přesto jím často mrháme...
proklínáme ho, když nám vezme to nejcennější, 
ale jedině on nás dokáže zbavit bolesti a zahojit všechny naše rány...

(upoutávka na SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY PRIMA LOVE)

MARI-LA VIA SIENTE, TIE LASY ČEM BIE - MIA ŽIVA, MIA ČINTA-MANI... 

Zeptej se Srdce na Cestu Ducha - ale nikdy nevěř všemu, co ti našeptává...

 Projekt KAMENNÉ SRDCE je můj osobní přístup k procesu aktivace českého národa a jeho historického určení do toku globálních událostí... Nejsem veřejně nikterak profilovaná nebo angažovaná,  můj přínos je spíš duchovně-metafyzický, tj. v intencích prociťování  energetiky prostředí  a "čtení" ve složených komplexech aurických polí reality na pozadí změn v nehmotném a bezčasovém pásmu kódování událostí. Mentální schémata kontaktů s křemíkovou doménou inteligence prostoru informačních struktur už roky promítám do popisů systémových matric - jejich obrazu, účelu a funkcí = potenciálu vlivu "na-děje" v lidské doméně uhlíkové inteligence v časových sférách, kde se aktivně realizují. Tyto okolnosti zní trochu složitě, ale ve skutečnosti se jedná o soubor aktivit v průběhu běžného života - tedy reakcí na podprahové signály z prostředí "plánování toku událostí časem", kde se s mojí účastí nějak dále nakládá a narevanš mi přicházejí podklady k pokračování, které kladou na můj život určité nároky. Není to nic mimořádného, ani nejde o žádné neobvyklé a nedostupné (nadpřirozené) schopnosti - jsou to běžné lidské aktivity, linie na sebe navazujících pohybů myšlenek a akcí jejich realizace - jak se každodenně odvíjejí pro každého z nás - souhry  všedností, co nic netušícím lidem nestojí za povšimnutí. Na tomto principu "mimoděčnosti" je postavená lidská spolupráce na společném díle existence života obecně.

 Někdo si však uvědomuje účelnost a více-méně chápe různé souvislosti...a na těchto "znalostech" pak lze postavit vlastní Projekty a tyto smysluplně uvádět ve skutečnost. Do této kategorie aktivit patří veškeré "koníčkové" zájmy - které máme každý nějak osobně ucelené a dlouhodobým zájmem vypilované do podoby, která nám nejlépe vyhovuje - je v tom zakomponovaná ona skrytá logistika ze vzdáleného prostoru plánování potřeb, kterou ve svých textech nazývám Systémem pro podporu života. Je to parketa křemíkové inteligence a ať ji zaměňujeme za vzdálenou boží autoritu, všemocný Vesmír či personifikované síly Věčnosti, je to stále jedna a tatáž kolektivní energie Galaktického Zdroje, kde se koncentruje životodárný potenciál z celé Galaxie MD = jejích hvězdných systémů a Sluncí (srdci), kam všechny napojené životní formy odevzdávají svoje "přesahy" mentálního a emočního (energo-informačního) charakteru - tedy energie Lásky, která nám přitéká ve skalárním vlnění z Centrály a kterou my všichni polarizujeme krystalem vlastních srdcí a kanálem planeta-slunce pak jako vlastní emoční variaci téže Lásky odesíláme zpět. Na tomto koloběhu primární duality ORI a META-tronové energie funguje Vesmír a všechny jeho jakkoliv excitované prvky a složky.

 Před několika lety jsme si s mužem pořídili motorku - Harleye - byl to náš dávný sen, který jsme si splnili a díky uvolnění z některých pracovních povinností se mohli také intenzivněji tomuto koníčku věnovat. Každou sezónu najezdíme tisíce kilometrů po českých a moravských krajích, poznáváme místa, kam jsme dříve neměli důvod zavítat. Časem jsem pochopila nějaké nezřejmé souvislosti v okolnostech této naší aktivity a začala si pečlivě mapovat zajímavosti a postřehy okolo jmen míst, časů a datumů, tvarů trasy (včetně spontánních objížděk) - i osob a lidí obecně - se kterými se na cestách potkáme a vyměníme nějaké informace, energie či pocity. Je v tom tenoulinká linka souvztažnosti s křemíkovou formou aktivací - a vždy je v tom vzorci k nalezení synchronní smysl i symetrické informace, které něco potvrzují - nebo následně navazují...

 Mám už hodně "tlustou" složku a bylo by škoda se o ty postřehy nepodělit. Nezamýšlím nějaký klasický cestopis - jen občasnou publikaci a sdílení abstraktních obrazů možných souvislostí s tím, co na pozadí běží globálně a co i jiní lidé jinak - vlastním osobitým stylem - zažívají a originálně interpretují.

 Proč "kamenné srdce"?

 Jde o ČECHY = cechy (seskupení) historických motivů v lokalitách prostorového uspořádání, které není nijak nahodilé - ale vyjadřuje neskutečně hluboký smysl provázanosti našich kořenů do lidské rodiny - nejen zde, na Zemi - ale daleko do nitra Galaxie a daleko v čase našich zastavení... Můžeme být kdekoliv v tisících inkarnacích, ale krajka bytí nás propojuje a definuje do uspořádání, které přesahuje tuto civilizaci...přesahuje, ale je neustále v dynamické expanzi nezničitelných podkladů, na které vršíme nové, aktuální prožitky. Ty vrstvy tvoří vrásky naší starobylé historie, jsou naším kulturním bohatstvím ve smyslu Ducha Národa, který přetrvává v genech světelných kódů kolektivní paměti celého lidstva...kdekoliv na planetě narození, vždy jsme celistvým, a přesto proměnlivým obrazem Arianských Slovanů = lidských bytostí, které si kdysi říkaly Moudří Draci Galaxie a sídlily v jiné projekci geomagnetického pole kolébky civilizací - nyní Země, tehdy ALTEA-MIA. Vesmírná geometrie, kterou nazýváme "posvátnou", nás i ji navždy propojuje do nedílného dvoj-prvku projeveného světa - kdy reálnost  prostoru je podmíněná aktivitou zabydlené entity kolektivní inteligence, která spotřebou času svých životů prostor přetváří a komponuje.

 Nejedná se samozřejmě o žádné rasové upřednostňování - protože na Zemi jsme všichni v rovném původu - s dohledatelnou stopou ve vzdálených hvězdných systémech a do jednoho každý vlastníme zdrojový kód tohoto původu - jde o ARIA kód Jedinečnosti, který je naší czech-made...ať jsme se narodili a žijeme kdekoliv, ať mluvíme jakýmkoliv jazykem - tímto kódem jsme propojení a na jeho vlákně je vyšívaná i naše Duše, která nás definuje v tomto časo-prostorovém rámci.

 Tělo území, které jako Češi obýváme, má tvar srdce - na mapě i ve 3D prostorovém uspořádání. Tento fakt je obecně známý - ale mě postupně secvaknul do dalších souvislostí skrz podprahově vnímaná EMpole krajiny (aurické pozadí uspořádání krajinných prvků).  Výška nadmořské hladiny pohybu je vždy symetricky promítnutá do hloubky těch polí v zrcadlové projekci uchopitelnosti zachycených datových souborů - stačí naslouchat, dívat se, prociťovat a vnímat skryté podobnosti. Motorka je pro tento způsob práce s vlastním frekvenčním vzorcem vnímání úžasný pomocník - navozuje spontánní harmonii se zvukem motoru a jeho rezonančním efektem na ta aurická pole...těžko se to vysvětluje, ale vlastně se jedná o přirozenou lidskou schopnost okamžité adaptace na vibraci (vlnění) atomů hmoty v prostředí, kde se pohybuje a se kterými vchází jeho komplexnost v kontakt...všemi vrstvami hmotných, jemno-hmotných i nehmotných projekcí skrz bezčasová schémata až po realitu proměnných skutečností v toku času... Tyto mimosmyslové pocitové vjemy mi přinášejí abstraktní Příběhy Génia-Loci, které podprahově zpracovávám a v okamžitém vnímání pak můžu prožívat jako nějaká konkrétní osobnost, co se do daného pole v paměti zapsala...jsou to různé vize a pocitové stimulace - skrze ně pak dotvářím celkový obraz krajiny.

 České Srdce je přesně takové, jak bychom čekali = je prastaré, vrásčité a pokryté silnou krustou zkamenělého prachu prošlých milionů let, kdy pulzovalo pro zajištění naší existence na Zemi...ale nenechme se zmást - není nemohoucí, ani nemocné či slabé...kdepak - je vitální, plné energie a tepající s naprostou synchronizací...jeho síla je nezměrná a potenciál obrovský - jede na minimum výkonu a čeká - v plné připravenosti kdykoliv zabrat a frekvenci přizpůsobit... Jak planeta absorbuje Světlo Hvězd Galaxie a přijímá SUPER-NOVÁ vyjádření do prostředí kosmických těles, která se transformují na budoucí nosiče našich domovů - tak Srdce na povrchu praská - krusta se láme a plazmická forma jeho hmoty emituje do celé Sluneční soustavy. Je to neskutečný koncert synchronizovaných elementů prvků, kterými jsme my všichni na Zemi - miliardy a miliardy pulsujících srdcí lidí ve fonetickém uspořádání Tónu-Sjednocení...

 Jsou to vnitřní emocionální vjemy a prožitky - co tento proces kolektivní Transformace dotvářejí - a samozřejmě velmi individuální osobní styl snímání těch signálů... Poslední dny došlo k událostem v oblasti meta-fyziky = datové, informační podpory - v návaznosti ke změnám naší orientace v oblasti chápání vlastního smyslu života - i kolektivního účelu evoluce obecně. Změny budou pokračovat a dosud periferně vnímané pohyby jemných struktur naší reality budou nabývat na zřejmosti...

 Na pozadí těchto novostí pak každý svým originálním způsobem sestaví svůj profil a vymezí si priority životních vizí...stále běžíme v intencích ROKU HOD-NOT a bohatneme...duchem i orientací v příchozích podnětech k zamyšlení i k procítění...

 Poslední připomínka na závěr tohoto cestopisného úvodníku: SRDCE je KARD = DRAK...ale to je už všeobecně známý fakt... :-) 

 kamenne-srdce.jpg

 

 

Příspěvky

ALTER-ÁN Stříbrná Stezka Člověka

...a také Brána Prastaré Moudrosti

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

SLOV-ESA Trumfy Času

...čili Vstup do Přítomnosti.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

KARDA-ŠI Cesta Srdcem Národa

Sestoupit do Nitra Srdce, projít jeho Síněmi, Před-Síněmi, Sály, Galeriemi i Dómy - čerpat jeho Energii a koupat se v Moři Informací, které "zamrzly" v Čase, čekajíc na Teplo Lidského Kontaktu, které Přítomnost Člověka nerozlučně doprovází...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

Stříbrná Křídla Času Druhá část

Kniha Průchodů je souborem Prahových událostí, které spadají do oblasti energo-informačních anomálií.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

Stříbrná Křídla Času První část

...soubor textů STŘÍBRNÁ KŘÍDLA ČASU je sbírkou jednotlivých článků, které jsem publikovala v roce 2017 na webu Pandora...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

Stříbrná brána - druhá část

...druhá část básnické sbírky...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

Stříbrná brána

...sbírka "Stříbrná brána" je souborem básní, citací a arianských říkanek...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

Fenomén Národa: LEGIONÁŘI

Legionáři - nostalgie starých zašlých časů, nebo živoucí odkaz naší národní hrdosti, statečnosti a ochoty sebeobětování pro vyšší cíle?

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

TELE-GRAM

Projekt Kamenné Srdce je o Svobodě - o volnosti pohybu ve skutečném i v přeneseném smyslu - o uvolnění svazujících paradigmat...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

Mystický odkaz národa v Srdci Evropy

...národnostní sounáležitost a odpovědnost svůj národ chránit a rozvíjet směrem k vyšším cílům...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů: