Jdi na obsah Jdi na menu

Seriál Mapa Cest

 ...je doména energo-informačního charakteru (paměťové médium), které soustředí tématiku evolučních směrů, které se ukazují jako možnost Cest v rámci probíhající Transformace Kolektivního Vědomí Lidstva…

 Soubor článků MAPA CEST obsahuje velké množství textů (okolo 160). Do seriálové skupiny jsem pro zjednodušení zařadila jen část z nich – ty, které otevírají nová témata a ukazují na významné změny v nastavení nových možností využití v celospolečenském rozsahu. 

 Úvodem Série Mapa Cest je legenda MIO-KARD, kterou jsem popsala skrze vhledy do dané informační vrstvy pamětí Lidstva:

 "Kdysi dávno v předalekém koutě Galaxie" malá skupinka bytostí Arianské rodové aliance Mo(u)drých Draků uzavřela Projekt DARMA a otevřela Projekt ČLOvěk. Tyto bytosti pak zasvětily svoje životy hledání optimálních vzorců pro kódování polí příležitostí ke stavbě světů, do kterých měly v plánu vložit Esenci Života ve škále možného vyjádření tak, aby se odvíjela a plynula v čase nikoliv v uzavřeném kruhu - ale vzhůru - na vzestupné spirále evolučního růstu, směrem k vyšším cílům kolektivní Dohody. Jejich společná Energie, nasycená touto Esencí, vnesla svoji Vizi do všech vhodných vrstev existence. Jak se Esence šířila prostorem, vytvářela Inteligenci mnoha projevených forem, včetně svojí vlastní = součtovou Vzpomínku v paměti Celku. Tvářnost živosti si samovolně řekla o výraz projevu, až byla pole programovacích matric popsaná natolik, že rozmanitost Vize mohla vstoupit do vlastního režimu vývoje. Tehdy lehkost virtuálního bytí došla z modulací do nevratných skutečností a jejich spojitých vazeb. Bezstarostné poletování zaznamenalo tvrdé pády, bolest v srdci i slzy radosti a štěstí...začaly se psát dějiny lidského rodu...

 Ta Esence Života je naší podstatou a motorem, avšak stále má svoje primární nosiče v bytostech Arianských Mo(u)drých Draků. Vypráví se o ní legendy a my je známe jako nejasné zprávy o vzácných META a ORI-tronových tvořivých energiích galaktického Centrálního Slunce. Energie, které už v homeopatickém množství generují skalární vlny obrovské síly. Adamantinové částice jsou jejich exotickým obsahem a nositelem původního Zdrojového kódu Věčného života. Tyto vzácné Energie vstoupily Bránou Mo(u)drého Draka ŠARKANA do naší bezprostřední blízkosti a my je využijeme pro pokrytí našich potřeb k dotažení všech sekvencí Transformace.

 Kódování názvu MIO-KARD souvisí se srdcem a v arianském dialektu znamená "můj (spřízněný) drak".

NABER DO SVÝCH DLANÍ,
LÁSKU Z NAŠICH SRDCÍ.
NABER A PIJ Z POHÁRU HOŘKOSTI,
AŽ I TVOJE DUŠE ŽÍZEŇ SVĚTA UHASÍ...

 Archetyp DRAKA je pro naše mentální a pocitové rozhraní v určitém smyslu kolizní. Někdo ho chápe jako svoji ohnivou zdrojovou energii a s pojetím „spřízněný Drak“ souzní na hluboké bytostné úrovni. Je ale velké množství lidí, kteří ho nepřijímají vstřícně – svoji postatu vnímají jako ryze „světelnou“ a oheň Draka je s tímto necelistvým nastavením nekompatibilní. Jde o interní zónu orientace Duše – v obecné charakteristice je Světlo produktem Ohně – tedy naše zdrojová světelná Bytost je původem ohnivá, ale v následném rozptylu do multi-dimenzionálního vyjádření se Duše orientovala na efekt promítnutí ohně do reality Bytí – tedy na Světlo. V systémových matricích Pandory je zdrojem „dračí“ (PAN) energie Kosmická Mysl – Bytostná Jiskra je její esencí a svoje vyjádření promítá do soustavy Hvězdného Vědomí, které vytváří domény existence = Světy Realit v galaktickém rozměru.

 Hvězdné Vědomí vytváří Síť Života, kde dominuje „andělská“ světelná (RA) energie, skrze kterou tvoříme vlákna Evoluce. Přístup k dračí a andělské energii je výsledkem našeho interního nastavení - jde o „hloubku“ projekce osobního Vědomí – kam až sahá naše přijetí okolnosti, že jsme nejen součástí, ale hlavně Tvůrci Evolučních Cest – kam až si troufáme usadit svůj původ. V praxi by se to dalo připodobnit k rozlišení/nerozlišení své profese, která určuje naši životní orientaci – například člověk, který pracuje u Dráhy a neustále, i mimo službu, chodí v uniformě – podobně pošťák, který je archetypálním obrazem Světelné, andělské Bytosti. Dračí, ohnivý Člověk je neustále „v civilu“ – svoje profesní zařazení vnímá jako etapy své Cesty a v rámci ní se „oblékne“ do jakékoli uniformy – je to součástí jeho role v Evoluci Bytostí obecně. Ale ani jedna z těchto charakteristik není nadřazená nebo dominantní – ve smyslu autonomie Individuality osobnosti. V mnohačetném vyjádření tvoříme vícedimenzionální mozaiku Celistvosti našeho zdrojového Já a všechna naše vyjádření jsou unikátním výrazem Bytostné Jiskry.

 Součástí každé Cesty na zatím poskládané Mapě je obrazová kompozice, arianské motto a báseň – tuto sekci budu ještě postupně upravovat, takže je možné, že některé texty zatím nemají kompletní přílohu.

 Jednotlivé články jsou řazené v posloupnosti jejich sepsání a publikace na webu Pandora.

 MÍO-KÁRD Cesta Srdce

 É-FEKT Cesta Iluzí

 AM-BER Cesta o-Pravdivosti

 AB-RA-KA Cesta Fantazií

 LÁPIS-MUNDI Cesta Moudrostí

 LA'MAGISTRA Cesta Transformací

 NEFRITOVÝ DRAK Cesta ke Hvězdám

 LÓG-OS Cesta S-Vědomím

 É-DEN Cesta za Štěstím

 ADD-VENTURA Cesta Celistvostí

 PRO-PORCE Cesta Rovnováhou Elementů Bytí

 LIB-RA Cesta Mocností Světa

 VYBRAT-CÉ Třetí Cesta

 PARAFA Cesta Duší

 FONTÁNA Cesta Pramínků Života

 MAJÁK Cesta Lidskostí

 ZVON Cesta Zvukem Slov a Melodiemi Písní

 MEGA-ÁN Cesta Velkým Portálem

 MEGA-ÁN VELKÝ PORTÁL

 Á-VALON Cesta Úsvitem Času

 MIS-SION Cesta s Posláním

 ALT-ÁN Cesta Vstřícností

 EX-KURZE Cesta do Zákulisí

 RE-ŠER-ŠÉ Cesta Labyrintem Ráje

 KA-MEJ-KA Procházka Zahradou za Hradem

 ALTER-ÁN Stříbrná Stezka Člověka

 SKAL-KA Cesta do Duše Skal

 O-MIKRON Cesta s Jasnou Vizí

 drak-mapy-cest.jpg